Vách tường có nam thần: Cưỡng ép yêu 100 ngày

 • Tên khác
  Nam Thần Cách Vách

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  122/122
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một trận ngoài ý muốn, cô cùng hắn ngủ với nhau, hai tháng sau cô mang thai, cô và hắn kết hôn do có con. Vốn tưởng rằng sau khi kết hôn hắn và cô sẽ tiếp tục như người qua đường, không nghĩ tới hắn lại đem cô sủng lên trời, duy chỉ không có cho cô đi làm. Cô thở phì phì tới tìm hắn, hắn cười tủm tỉm rồi sắp xếp một công việc cho cô, ngày hôm sau cô rạo rực đi nhận chức, phát hiện trên biển hiệu công tác viết, tính danh: Tần Chỉ Ái, chức vị: bà xã của Cố Dư Sinh

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 122 08/02/2022 Chapter 121 08/02/2022 Chapter 120 08/02/2022 Chapter 119 08/02/2022 Chapter 118 08/02/2022 Chapter 117 08/02/2022 Chapter 116 08/02/2022 Chapter 115 08/02/2022 Chapter 114 08/02/2022 Chapter 113 08/02/2022 Chapter 112 08/02/2022 Chapter 111 08/02/2022 Chapter 110 08/02/2022 Chapter 109 08/02/2022 Chapter 108 08/02/2022 Chapter 107 08/02/2022 Chapter 106 08/02/2022 Chapter 105 08/02/2022 Chapter 104 08/02/2022 Chapter 103 08/02/2022 Chapter 102 08/02/2022 Chapter 101 08/02/2022 Chapter 100 08/02/2022 Chapter 99 08/02/2022 Chapter 98 08/02/2022 Chapter 97 08/02/2022 Chapter 96 08/02/2022 Chapter 95 08/02/2022 Chapter 94 08/02/2022 Chapter 93 08/02/2022 Chapter 92 08/02/2022 Chapter 91 08/02/2022 Chapter 90 08/02/2022 Chapter 89 08/02/2022 Chapter 88 08/02/2022 Chapter 87 08/02/2022 Chapter 86 08/02/2022 Chapter 85 08/02/2022 Chapter 84 08/02/2022 Chapter 83 08/02/2022 Chapter 82 08/02/2022 Chapter 81 08/02/2022 Chapter 80 08/02/2022 Chapter 79 08/02/2022 Chapter 78 08/02/2022 Chapter 77 08/02/2022 Chapter 76 08/02/2022 Chapter 75 08/02/2022 Chapter 74 08/02/2022 Chapter 73 08/02/2022 Chapter 72 08/02/2022 Chapter 71 08/02/2022 Chapter 70 08/02/2022 Chapter 69 08/02/2022 Chapter 68 08/02/2022 Chapter 67 08/02/2022 Chapter 66 08/02/2022 Chapter 65 08/02/2022 Chapter 64 08/02/2022 Chapter 63 08/02/2022 Chapter 62 08/02/2022 Chapter 61 08/02/2022 Chapter 60 08/02/2022 Chapter 59 08/02/2022 Chapter 58 08/02/2022 Chapter 57 08/02/2022 Chapter 56 08/02/2022 Chapter 55 08/02/2022 Chapter 54 08/02/2022 Chapter 53 08/02/2022 Chapter 52 08/02/2022 Chapter 51 08/02/2022 Chapter 50 08/02/2022 Chapter 49 08/02/2022 Chapter 48 08/02/2022 Chapter 47 08/02/2022 Chapter 46 08/02/2022 Chapter 45 08/02/2022 Chapter 44 08/02/2022 Chapter 43 08/02/2022 Chapter 42 08/02/2022 Chapter 41 08/02/2022 Chapter 40 08/02/2022 Chapter 39 08/02/2022 Chapter 38 08/02/2022 Chapter 37 08/02/2022 Chapter 36 08/02/2022 Chapter 35 08/02/2022 Chapter 34 08/02/2022 Chapter 33 08/02/2022 Chapter 32 08/02/2022 Chapter 31 08/02/2022 Chapter 30 08/02/2022 Chapter 29 08/02/2022 Chapter 28 08/02/2022 Chapter 27 08/02/2022 Chapter 26 08/02/2022 Chapter 25 08/02/2022 Chapter 24 08/02/2022 Chapter 23 08/02/2022 Chapter 22 08/02/2022 Chapter 21 08/02/2022 Chapter 20 08/02/2022 Chapter 19 08/02/2022 Chapter 18 08/02/2022 Chapter 17 08/02/2022 Chapter 16 08/02/2022 Chapter 15 08/02/2022 Chapter 14 08/02/2022 Chapter 13 08/02/2022 Chapter 12 08/02/2022 Chapter 11 08/02/2022 Chapter 10 08/02/2022 Chapter 9 08/02/2022 Chapter 8 08/02/2022 Chapter 7 08/02/2022 Chapter 6 08/02/2022 Chapter 5 08/02/2022 Chapter 4 08/02/2022 Chapter 3 07/02/2022 Chapter 2 07/02/2022 Chapter 1 07/02/2022