Tự Cẩm

 • Tác giả
  Melody Happy Group

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  210/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  [PHÁT HÀNH 29/04/2000 - Từ 1/5 đến 8/5 cập nhật liên tục] ND: Một đời bất hạnh của nàng đó chính là một hôn sự không ai mong muốn môn đăng hộ không đối. Người phu quân đầu tiên hận nàng vì đã hại chết Bạch Nguyệt Quang, lại vô cùng căm thù chán ghét và ruồng bỏ nàng. Người phu quân thứ hai tuy là vô cùng sủng ái nàng, nhưng dường như chỉ coi nàng như một người thế thân thôi? Giờ đây trọng sinh trở về, Khương Tự đã thề dặn sẽ nắm bắt vận mệnh này trong tay!
  ------------------------------------------
  Dịch giả: Melody Happy Group Đăng tải: MH Channel Phát hành: Nettruyen.com

  Thể loại:
  Drama Manhua Ngôn Tình Romance Truyện Màu Comic Xuyên Không Cổ Đại Chuyển Sinh
  Cập nhật
  17/12/2021

Danh sách chương

Chapter 207 24/01/2022 Chapter 206 24/01/2022 Chapter 205 24/01/2022 Chapter 204 24/01/2022 Chapter 203 24/01/2022 Chapter 202 24/01/2022 Chapter 201 24/01/2022 Chapter 200 24/01/2022 Chapter 199 24/01/2022 Chapter 198 24/01/2022 Chapter 197 24/01/2022 Chapter 196 24/01/2022 Chapter 195 24/01/2022 Chapter 194 24/01/2022 Chapter 193 24/01/2022 Chapter 192 24/01/2022 Chapter 191 24/01/2022 Chapter 190 24/01/2022 Chapter 189 24/01/2022 Chapter 188 24/01/2022 Chapter 187 24/01/2022 Chapter 186 24/01/2022 Chapter 185 24/01/2022 Chapter 184 24/01/2022 Chapter 183 24/01/2022 Chapter 182 24/01/2022 Chapter 181 24/01/2022 Chapter 180 24/01/2022 Chapter 179 24/01/2022 Chapter 178 24/01/2022 Chapter 177 24/01/2022 Chapter 176 24/01/2022 Chapter 175 24/01/2022 Chapter 174 24/01/2022 Chapter 173 24/01/2022 Chapter 172 24/01/2022 Chapter 171 24/01/2022 Chapter 170 24/01/2022 Chapter 169 24/01/2022 Chapter 168 24/01/2022 Chapter 167 24/01/2022 Chapter 166 24/01/2022 Chapter 165 24/01/2022 Chapter 164 24/01/2022 Chapter 163 18/12/2021 Chapter 162 18/12/2021 Chapter 161 18/12/2021 Chapter 160 18/12/2021 Chapter 159 18/12/2021 Chapter 158 18/12/2021 Chapter 157 18/12/2021 Chapter 156 18/12/2021 Chapter 155 17/12/2021 Chapter 154 17/12/2021 Chapter 153 17/12/2021 Chapter 152 17/12/2021 Chapter 151 17/12/2021 Chapter 150 17/12/2021 Chapter 149 17/12/2021 Chapter 148 17/12/2021 Chapter 147 17/12/2021 Chapter 146 17/12/2021 Chapter 145 17/12/2021 Chapter 144 17/12/2021 Chapter 143 17/12/2021 Chapter 142 17/12/2021 Chapter 141 17/12/2021 Chapter 140 17/12/2021 Chapter 139 17/12/2021 Chapter 138 17/12/2021 Chapter 137 17/12/2021 Chapter 136 17/12/2021 Chapter 135 17/12/2021 Chapter 134 17/12/2021 Chapter 132 17/12/2021 Chapter 131 17/12/2021 Chapter 130 17/12/2021 Chapter 129 17/12/2021 Chapter 128 17/12/2021 Chapter 127 17/12/2021 Chapter 126 17/12/2021 Chapter 125 17/12/2021 Chapter 124 17/12/2021 Chapter 123 17/12/2021 Chapter 122 17/12/2021 Chapter 121 17/12/2021 Chapter 120 17/12/2021 Chapter 119 17/12/2021 Chapter 118 17/12/2021 Chapter 117 17/12/2021 Chapter 116 17/12/2021 Chapter 115 17/12/2021 Chapter 114 17/12/2021 Chapter 113 17/12/2021 Chapter 112 17/12/2021 Chapter 111 17/12/2021 Chapter 110 17/12/2021 Chapter 109 17/12/2021 Chapter 108 17/12/2021 Chapter 107 17/12/2021 Chapter 106 17/12/2021 Chapter 105 17/12/2021 Chapter 104 17/12/2021 Chapter 103 17/12/2021 Chapter 102 17/12/2021 Chapter 101 17/12/2021 Chapter 100 17/12/2021 Chapter 99 17/12/2021 Chapter 98 17/12/2021 Chapter 97 17/12/2021 Chapter 96 17/12/2021 Chapter 95 17/12/2021 Chapter 94 17/12/2021 Chapter 93 17/12/2021 Chapter 92 17/12/2021 Chapter 91 17/12/2021 Chapter 90 17/12/2021 Chapter 89 17/12/2021 Chapter 88 17/12/2021 Chapter 87 17/12/2021 Chapter 86 17/12/2021 Chapter 85 17/12/2021 Chapter 84 17/12/2021 Chapter 83 17/12/2021 Chapter 82 17/12/2021 Chapter 81 17/12/2021 Chapter 80 17/12/2021 Chapter 79 17/12/2021 Chapter 78 17/12/2021 Chapter 77 17/12/2021 Chapter 76 17/12/2021 Chapter 75: BÃO CHAP!! 17/12/2021 Chapter 74 17/12/2021 Chapter 73 17/12/2021 Chapter 72 17/12/2021 Chapter 71 17/12/2021 Chapter 70 17/12/2021 Chapter 69 17/12/2021 Chapter 68 17/12/2021 Chapter 67 17/12/2021 Chapter 66 17/12/2021 Chapter 65 17/12/2021 Chapter 64 17/12/2021 Chapter 63 17/12/2021 Chapter 62 17/12/2021 Chapter 61 17/12/2021 Chapter 60 17/12/2021 Chapter 59 17/12/2021 Chapter 58 17/12/2021 Chapter 57 17/12/2021 Chapter 56 17/12/2021 Chapter 55 17/12/2021 Chapter 54 17/12/2021 Chapter 53 17/12/2021 Chapter 52 17/12/2021 Chapter 51 17/12/2021 Chapter 50 17/12/2021 Chapter 49 17/12/2021 Chapter 48 17/12/2021 Chapter 47 17/12/2021 Chapter 46 17/12/2021 Chapter 45 17/12/2021 Chapter 44 17/12/2021 Chapter 43 17/12/2021 Chapter 42 17/12/2021 Chapter 41 17/12/2021 Chapter 40 17/12/2021 Chapter 39 17/12/2021 Chapter 38 17/12/2021 Chapter 37 17/12/2021 Chapter 36 17/12/2021 Chapter 35 17/12/2021 Chapter 34 17/12/2021 Chapter 33 17/12/2021 Chapter 32 17/12/2021 Chapter 31 17/12/2021 Chapter 30 17/12/2021 Chapter 29 17/12/2021 Chapter 28 17/12/2021 Chapter 27 17/12/2021 Chapter 26 17/12/2021 Chapter 25 17/12/2021 Chapter 24 17/12/2021 Chapter 23 17/12/2021 Chapter 22 17/12/2021 Chapter 21 17/12/2021 Chapter 20 17/12/2021 Chapter 19 17/12/2021 Chapter 18 17/12/2021 Chapter 17 17/12/2021 Chapter 16 17/12/2021 Chapter 15 17/12/2021 Chapter 14 17/12/2021 Chapter 13 17/12/2021 Chapter 12.8 17/12/2021 Chapter 12.7 17/12/2021 Chapter 12.6 17/12/2021 Chapter 12.5 17/12/2021 Chapter 12 17/12/2021 Chapter 11 17/12/2021 Chapter 10 17/12/2021 Chapter 9 17/12/2021 Chapter 8 17/12/2021 Chapter 7 17/12/2021 Chapter 6 17/12/2021 Chapter 5 17/12/2021 Chapter 4 17/12/2021 Chapter 3 17/12/2021 Chapter 2 17/12/2021 Chapter 1 17/12/2021