Trương Công Án

 • Tác giả
  Thiên Nhất Bách

  Trạng thái:
  Tạm ngưng
  Số chương
  1/1
  Năm phát hành:
  2022
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Lễ bộ thị lang tình cờ gặp được thư sinh Trương Bình, thần thám nhìn lên trời thế nào mà lại phá mê cục, giải mê án, xem thư sinh như cỏ cây làm thế nào mà một bước lên mây, quan bái thừa tướng.

  Thể loại:
  Manhua Đam Mỹ
  Cập nhật
  13/07/2022

Danh sách chương