Thảnh Thơi Thú Thế Chủng Chủng Điền, Sinh Sinh Tể

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  459/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một cô gái bị lạc vào thế giới người thú, bị một con báo hoa cướp đoạt về nhà, tâm trạng của Bạch Thiến Thiến bị sụp đổ. Ở thế giới này, Mỗi nam nhân đều lớn lên đẹp đẽ anh tuấn giống như Khổng tước, nhưng nữ nhân ở đây lại xấu đến mức khiến người và thần đều phải căm phẫn. Là cô gái mang 1/4 dòng máu của Nga, từ đây Bạch Thiến Thiến sở hữu hậu cung mỹ nam, hướng tới nhân sinh đỉnh cao mới.

  Thể loại:
  Comedy Drama Manhua Ngôn Tình Romance Comic Fantasy
  Cập nhật
  11/12/2021

Danh sách chương

Chapter 365 13/03/2022 Chapter 364 13/03/2022 Chapter 363.2 13/03/2022 Chapter 363.1 13/03/2022 Chapter 362.2 13/03/2022 Chapter 362.1 13/03/2022 Chapter 361.2 27/02/2022 Chapter 361.1 27/02/2022 Chapter 360.2 27/02/2022 Chapter 360.1 27/02/2022 Chapter 359.2 27/02/2022 Chapter 359.1 27/02/2022 Chapter 358.2 27/02/2022 Chapter 358.1 27/02/2022 Chapter 357.2 27/02/2022 Chapter 357.1 27/02/2022 Chapter 356.2 27/02/2022 Chapter 356.1 27/02/2022 Chapter 355.2 27/02/2022 Chapter 355.1 27/02/2022 Chapter 354.2 27/02/2022 Chapter 354.1 27/02/2022 Chapter 353.2 27/02/2022 Chapter 353.1 27/02/2022 Chapter 352.2 27/02/2022 Chapter 352.1 27/02/2022 Chapter 351.2 27/02/2022 Chapter 351.1 27/02/2022 Chapter 350.2 27/02/2022 Chapter 350.1 27/02/2022 Chapter 349.2 27/02/2022 Chapter 349.1 27/02/2022 Chapter 348.2 27/02/2022 Chapter 348.1 27/02/2022 Chapter 347.2 16/02/2022 Chapter 347.1 16/02/2022 Chapter 346.2 16/02/2022 Chapter 346.1 16/02/2022 Chapter 345.2 16/02/2022 Chapter 345.1 16/02/2022 Chapter 344.2 04/02/2022 Chapter 344.1 04/02/2022 Chapter 343.2 04/02/2022 Chapter 343.1 04/02/2022 Chapter 342.2 27/01/2022 Chapter 342.1 27/01/2022 Chapter 341.2 27/01/2022 Chapter 341.1 27/01/2022 Chapter 340.2 27/01/2022 Chapter 340.1 27/01/2022 Chapter 339.2 27/01/2022 Chapter 339.1 27/01/2022 Chapter 338.2 22/01/2022 Chapter 338.1 22/01/2022 Chapter 337.2 22/01/2022 Chapter 337.1 22/01/2022 Chapter 336.2 22/01/2022 Chapter 336.1 22/01/2022 Chapter 335.2 22/01/2022 Chapter 335.1 22/01/2022 Chapter 334.2 09/01/2022 Chapter 334.1 09/01/2022 Chapter 333.2 09/01/2022 Chapter 333.1 09/01/2022 Chapter 332.2 09/01/2022 Chapter 332.1 09/01/2022 Chapter 331.2 09/01/2022 Chapter 331.1 09/01/2022 Chapter 330.2 09/01/2022 Chapter 330.1 09/01/2022 Chapter 329.2 09/01/2022 Chapter 329.1 09/01/2022 Chapter 328.2 09/01/2022 Chapter 328.1 09/01/2022 Chapter 327.2 01/01/2022 Chapter 327.1 01/01/2022 Chapter 326.2 01/01/2022 Chapter 326.1 01/01/2022 Chapter 325.5 23/12/2021 Chapter 325 23/12/2021 Chapter 324 23/12/2021 Chapter 323.2 17/12/2021 Chapter 323.1 17/12/2021 Chapter 322.5 11/12/2021 Chapter 322 11/12/2021 Chapter 321.5 11/12/2021 Chapter 321 11/12/2021 Chapter 320.5 11/12/2021 Chapter 320 11/12/2021 Chapter 319.5 11/12/2021 Chapter 319 11/12/2021 Chapter 318.5 11/12/2021 Chapter 318 11/12/2021 Chapter 317.5 11/12/2021 Chapter 317 11/12/2021 Chapter 316.5 11/12/2021 Chapter 316 11/12/2021 Chapter 315.5 11/12/2021 Chapter 315 11/12/2021 Chapter 314.5 11/12/2021 Chapter 314 11/12/2021 Chapter 313.2 11/12/2021 Chapter 313.1 11/12/2021 Chapter 312.2 11/12/2021 Chapter 312.1 11/12/2021 Chapter 311.2 11/12/2021 Chapter 311.1 11/12/2021 Chapter 310.2 11/12/2021 Chapter 310.1 11/12/2021 Chapter 309.2 11/12/2021 Chapter 309.1 11/12/2021 Chapter 308.2 11/12/2021 Chapter 308.1 11/12/2021 Chapter 307.2 11/12/2021 Chapter 307.1 11/12/2021 Chapter 306.2 11/12/2021 Chapter 306.1 11/12/2021 Chapter 305.2 11/12/2021 Chapter 305.1 11/12/2021 Chapter 304.5 11/12/2021 Chapter 304 11/12/2021 Chapter 303.5 11/12/2021 Chapter 303 11/12/2021 Chapter 302.5 11/12/2021 Chapter 302 11/12/2021 Chapter 301.5 11/12/2021 Chapter 301 11/12/2021 Chapter 300 11/12/2021 Chapter 299.5 11/12/2021 Chapter 299 11/12/2021 Chapter 298.5 11/12/2021 Chapter 298 11/12/2021 Chapter 297.5 11/12/2021 Chapter 297 11/12/2021 Chapter 296.5 11/12/2021 Chapter 296 11/12/2021 Chapter 295.2 11/12/2021 Chapter 295.1 11/12/2021 Chapter 294.5 11/12/2021 Chapter 294 11/12/2021 Chapter 293.5 11/12/2021 Chapter 293 11/12/2021 Chapter 292.2 11/12/2021 Chapter 292.1 11/12/2021 Chapter 291.5 11/12/2021 Chapter 291 11/12/2021 Chapter 290.5 11/12/2021 Chapter 290 11/12/2021 Chapter 289.2 11/12/2021 Chapter 289.1 11/12/2021 Chapter 288.2 11/12/2021 Chapter 288.1 11/12/2021 Chapter 287.2 11/12/2021 Chapter 287.1 11/12/2021 Chapter 286.2 11/12/2021 Chapter 286.1 11/12/2021 Chapter 285.2 11/12/2021 Chapter 285.1 11/12/2021 Chapter 284 11/12/2021 Chapter 283.2 11/12/2021 Chapter 283.1 11/12/2021 Chapter 282.2 11/12/2021 Chapter 282.1 11/12/2021 Chapter 281.2 11/12/2021 Chapter 281.1 11/12/2021 Chapter 280.3 11/12/2021 Chapter 280.2 11/12/2021 Chapter 280.1 11/12/2021 Chapter 279.2 11/12/2021 Chapter 279.1 11/12/2021 Chapter 278 11/12/2021 Chapter 277.2 11/12/2021 Chapter 277.1 11/12/2021 Chapter 276.2 11/12/2021 Chapter 276.1 11/12/2021 Chapter 275.2 11/12/2021 Chapter 275.1 11/12/2021 Chapter 274.2 11/12/2021 Chapter 274.1 11/12/2021 Chapter 273.2 11/12/2021 Chapter 273.1 11/12/2021 Chapter 272.2 11/12/2021 Chapter 272.1 11/12/2021 Chapter 271.2 11/12/2021 Chapter 271.1 11/12/2021 Chapter 270.2 11/12/2021 Chapter 270.1 11/12/2021 Chapter 269.2 11/12/2021 Chapter 269.1 11/12/2021 Chapter 268.2 11/12/2021 Chapter 268.1 11/12/2021 Chapter 267.2 11/12/2021 Chapter 267.1 11/12/2021 Chapter 266.2 11/12/2021 Chapter 266.1 11/12/2021 Chapter 265.2 11/12/2021 Chapter 265.1 11/12/2021 Chapter 264.2 11/12/2021 Chapter 264.1 11/12/2021 Chapter 263.2 11/12/2021 Chapter 263.1 11/12/2021 Chapter 262.2 11/12/2021 Chapter 262.1 11/12/2021 Chapter 261 11/12/2021 Chapter 260 11/12/2021 Chapter 259 11/12/2021 Chapter 258 11/12/2021 Chapter 257 11/12/2021 Chapter 256 11/12/2021 Chapter 255 11/12/2021 Chapter 254 11/12/2021 Chapter 253 11/12/2021 Chapter 252 11/12/2021 Chapter 251 11/12/2021 Chapter 250 11/12/2021 Chapter 249 11/12/2021 Chapter 248 11/12/2021 Chapter 247 11/12/2021 Chapter 246 11/12/2021 Chapter 245 11/12/2021 Chapter 244 11/12/2021 Chapter 243 11/12/2021 Chapter 242 11/12/2021 Chapter 241 11/12/2021 Chapter 240 11/12/2021 Chapter 239 11/12/2021 Chapter 238 11/12/2021 Chapter 237 11/12/2021 Chapter 236 11/12/2021 Chapter 235 11/12/2021 Chapter 234 11/12/2021 Chapter 233 11/12/2021 Chapter 232 11/12/2021 Chapter 231 11/12/2021 Chapter 230 11/12/2021 Chapter 229 11/12/2021 Chapter 228 11/12/2021 Chapter 227 11/12/2021 Chapter 226 11/12/2021 Chapter 225 11/12/2021 Chapter 224 11/12/2021 Chapter 223 11/12/2021 Chapter 222 11/12/2021 Chapter 221 11/12/2021 Chapter 220 11/12/2021 Chapter 219 11/12/2021 Chapter 218 11/12/2021 Chapter 217 11/12/2021 Chapter 216 11/12/2021 Chapter 215 11/12/2021 Chapter 214 11/12/2021 Chapter 213 11/12/2021 Chapter 212 11/12/2021 Chapter 211 11/12/2021 Chapter 210 11/12/2021 Chapter 209 11/12/2021 Chapter 208 11/12/2021 Chapter 207 11/12/2021 Chapter 206 11/12/2021 Chapter 205 11/12/2021 Chapter 204 11/12/2021 Chapter 203 11/12/2021 Chapter 202 11/12/2021 Chapter 201 11/12/2021 Chapter 200 11/12/2021 Chapter 199 11/12/2021 Chapter 198 11/12/2021 Chapter 197 11/12/2021 Chapter 196 11/12/2021 Chapter 195 11/12/2021 Chapter 194 11/12/2021 Chapter 193 11/12/2021 Chapter 192 11/12/2021 Chapter 191 11/12/2021 Chapter 190 11/12/2021 Chapter 189 11/12/2021 Chapter 188 11/12/2021 Chapter 187 11/12/2021 Chapter 186 11/12/2021 Chapter 185 11/12/2021 Chapter 184 11/12/2021 Chapter 183 11/12/2021 Chapter 182 11/12/2021 Chapter 181 11/12/2021 Chapter 180 11/12/2021 Chapter 179 11/12/2021 Chapter 178 11/12/2021 Chapter 177 11/12/2021 Chapter 176 11/12/2021 Chapter 175 11/12/2021 Chapter 174 11/12/2021 Chapter 173 11/12/2021 Chapter 172 11/12/2021 Chapter 171 11/12/2021 Chapter 170 11/12/2021 Chapter 169 11/12/2021 Chapter 168 11/12/2021 Chapter 167 11/12/2021 Chapter 166 11/12/2021 Chapter 165 11/12/2021 Chapter 164 11/12/2021 Chapter 163 11/12/2021 Chapter 162 11/12/2021 Chapter 161 11/12/2021 Chapter 159 11/12/2021 Chapter 157 11/12/2021 Chapter 156 11/12/2021 Chapter 154 11/12/2021 Chapter 152 11/12/2021 Chapter 150 11/12/2021 Chapter 148 11/12/2021 Chapter 147 11/12/2021 Chapter 146 11/12/2021 Chapter 145 11/12/2021 Chapter 144 11/12/2021 Chapter 143 11/12/2021 Chapter 142 11/12/2021 Chapter 141 11/12/2021 Chapter 140 11/12/2021 Chapter 139 11/12/2021 Chapter 138 11/12/2021 Chapter 137 11/12/2021 Chapter 136 11/12/2021 Chapter 135 11/12/2021 Chapter 134 11/12/2021 Chapter 133 11/12/2021 Chapter 132 11/12/2021 Chapter 131 11/12/2021 Chapter 130 11/12/2021 Chapter 129 11/12/2021 Chapter 128 11/12/2021 Chapter 127 11/12/2021 Chapter 126 11/12/2021 Chapter 125 11/12/2021 Chapter 124 11/12/2021 Chapter 123 11/12/2021 Chapter 122 11/12/2021 Chapter 121 11/12/2021 Chapter 120 11/12/2021 Chapter 119 11/12/2021 Chapter 118 11/12/2021 Chapter 117 11/12/2021 Chapter 116 11/12/2021 Chapter 115 11/12/2021 Chapter 114 11/12/2021 Chapter 113 11/12/2021 Chapter 112 11/12/2021 Chapter 111 11/12/2021 Chapter 110 11/12/2021 Chapter 109 11/12/2021 Chapter 108 11/12/2021 Chapter 107 11/12/2021 Chapter 106 11/12/2021 Chapter 105 11/12/2021 Chapter 104 11/12/2021 Chapter 103 11/12/2021 Chapter 102 11/12/2021 Chapter 101 11/12/2021 Chapter 100 11/12/2021 Chapter 99 11/12/2021 Chapter 98 11/12/2021 Chapter 97 11/12/2021 Chapter 96 11/12/2021 Chapter 95 11/12/2021 Chapter 94 11/12/2021 Chapter 93 11/12/2021 Chapter 92 11/12/2021 Chapter 91 11/12/2021 Chapter 90 11/12/2021 Chapter 89 11/12/2021 Chapter 88 11/12/2021 Chapter 87 11/12/2021 Chapter 86 11/12/2021 Chapter 85 11/12/2021 Chapter 84 11/12/2021 Chapter 83 11/12/2021 Chapter 82 11/12/2021 Chapter 81 11/12/2021 Chapter 80 11/12/2021 Chapter 79 11/12/2021 Chapter 78 11/12/2021 Chapter 77 11/12/2021 Chapter 76 11/12/2021 Chapter 75 11/12/2021 Chapter 74 11/12/2021 Chapter 73 11/12/2021 Chapter 72 11/12/2021 Chapter 71 11/12/2021 Chapter 70 11/12/2021 Chapter 69 11/12/2021 Chapter 68 11/12/2021 Chapter 67 11/12/2021 Chapter 66 11/12/2021 Chapter 65 11/12/2021 Chapter 64 11/12/2021 Chapter 63 11/12/2021 Chapter 62 11/12/2021 Chapter 61 11/12/2021 Chapter 60 11/12/2021 Chapter 59 11/12/2021 Chapter 58 11/12/2021 Chapter 57 11/12/2021 Chapter 56 11/12/2021 Chapter 55 11/12/2021 Chapter 54 11/12/2021 Chapter 53 11/12/2021 Chapter 52 11/12/2021 Chapter 51 11/12/2021 Chapter 50 11/12/2021 Chapter 49 11/12/2021 Chapter 48 11/12/2021 Chapter 47 11/12/2021 Chapter 46 11/12/2021 Chapter 45 11/12/2021 Chapter 44 11/12/2021 Chapter 43 11/12/2021 Chapter 42 11/12/2021 Chapter 41 11/12/2021 Chapter 40 11/12/2021 Chapter 39 11/12/2021 Chapter 38 11/12/2021 Chapter 37 11/12/2021 Chapter 36 11/12/2021 Chapter 35 11/12/2021 Chapter 34 11/12/2021 Chapter 33 11/12/2021 Chapter 32 11/12/2021 Chapter 31 11/12/2021 Chapter 30 11/12/2021 Chapter 29 11/12/2021 Chapter 28 11/12/2021 Chapter 27 11/12/2021 Chapter 26 11/12/2021 Chapter 25 11/12/2021 Chapter 24 11/12/2021 Chapter 23 11/12/2021 Chapter 22 11/12/2021 Chapter 21 11/12/2021 Chapter 20 11/12/2021 Chapter 19 11/12/2021 Chapter 18 11/12/2021 Chapter 17 11/12/2021 Chapter 16 11/12/2021 Chapter 15 11/12/2021 Chapter 14 11/12/2021 Chapter 13 11/12/2021 Chapter 12 11/12/2021 Chapter 11 11/12/2021 Chapter 10 11/12/2021 Chapter 9 11/12/2021 Chapter 8 11/12/2021 Chapter 7 11/12/2021 Chapter 6 11/12/2021 Chapter 5 11/12/2021 Chapter 4 11/12/2021 Chapter 3 11/12/2021 Chapter 2 11/12/2021 Chapter 1 11/12/2021 Chapter 0 11/12/2021