Thanh Ninh Chi Hạ

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  497/??
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Nữ chính của chúng ta, Ninh Đóa Đóa, sau khi chuyển trường từ thành phố S về thành phố Q ven biển, ngày đầu tiên đi học, đã phát hiện ra một anh học bá trâu nhất trường, cũng là đệ nhất soái cơ, đang trốn một góc khóc hu hu do cô lạc đường khi tới trường, họ chia tay nhau khi cảm xúc đôi bên không mấy vui vẻ cho lắm.
  Sau đó Đóa Đóa lại có một mối nghiệt duyên với người tình trong mộng của các thiếu nữ toàn trường. Và thế là những cảnh khóc chảy nước mắt, cười phọt nước mũi, đã xảy ra giữa các vị “lam thanh lữ thú” của chúng ta.

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu School Life
  Cập nhật
  06/12/2021

Danh sách chương

Chapter 496 01/02/2022 Chapter 495 31/01/2022 Chapter 494 30/01/2022 Chapter 493 29/01/2022 Chapter 492 28/01/2022 Chapter 491 27/01/2022 Chapter 489 08/12/2021 Chapter 488 06/12/2021 Chapter 487 06/12/2021 Chapter 486 06/12/2021 Chapter 485 06/12/2021 Chapter 484 06/12/2021 Chapter 483 06/12/2021 Chapter 482 06/12/2021 Chapter 481 06/12/2021 Chapter 480 06/12/2021 Chapter 479 06/12/2021 Chapter 478 06/12/2021 Chapter 477 06/12/2021 Chapter 476 06/12/2021 Chapter 475 06/12/2021 Chapter 474 06/12/2021 Chapter 473 06/12/2021 Chapter 472 06/12/2021 Chapter 471 06/12/2021 Chapter 470 06/12/2021 Chapter 469 06/12/2021 Chapter 468 06/12/2021 Chapter 467 06/12/2021 Chapter 466 06/12/2021 Chapter 465 06/12/2021 Chapter 464 06/12/2021 Chapter 463 06/12/2021 Chapter 462 06/12/2021 Chapter 461 06/12/2021 Chapter 460 06/12/2021 Chapter 459 06/12/2021 Chapter 458 06/12/2021 Chapter 457 06/12/2021 Chapter 456 06/12/2021 Chapter 455 06/12/2021 Chapter 454 06/12/2021 Chapter 453 06/12/2021 Chapter 452 06/12/2021 Chapter 451 06/12/2021 Chapter 450 06/12/2021 Chapter 449 06/12/2021 Chapter 448 06/12/2021 Chapter 447 06/12/2021 Chapter 446 06/12/2021 Chapter 445 06/12/2021 Chapter 444 06/12/2021 Chapter 443 06/12/2021 Chapter 442 06/12/2021 Chapter 441 06/12/2021 Chapter 440 06/12/2021 Chapter 439 06/12/2021 Chapter 438 06/12/2021 Chapter 437 06/12/2021 Chapter 436 06/12/2021 Chapter 435 06/12/2021 Chapter 434 06/12/2021 Chapter 433 06/12/2021 Chapter 432 06/12/2021 Chapter 431 06/12/2021 Chapter 430 06/12/2021 Chapter 429 06/12/2021 Chapter 428 06/12/2021 Chapter 427 06/12/2021 Chapter 426 06/12/2021 Chapter 425 06/12/2021 Chapter 424 06/12/2021 Chapter 423 06/12/2021 Chapter 422 06/12/2021 Chapter 421 06/12/2021 Chapter 420 06/12/2021 Chapter 419 06/12/2021 Chapter 418 06/12/2021 Chapter 417 06/12/2021 Chapter 416 06/12/2021 Chapter 415 06/12/2021 Chapter 414 06/12/2021 Chapter 413 06/12/2021 Chapter 412 06/12/2021 Chapter 411 06/12/2021 Chapter 410 06/12/2021 Chapter 409 06/12/2021 Chapter 408 06/12/2021 Chapter 407 06/12/2021 Chapter 406 06/12/2021 Chapter 405 06/12/2021 Chapter 404 06/12/2021 Chapter 403 06/12/2021 Chapter 402 06/12/2021 Chapter 401 06/12/2021 Chapter 400 06/12/2021 Chapter 399 06/12/2021 Chapter 398 06/12/2021 Chapter 397 06/12/2021 Chapter 396 06/12/2021 Chapter 395 06/12/2021 Chapter 394 06/12/2021 Chapter 393 06/12/2021 Chapter 392 06/12/2021 Chapter 391 06/12/2021 Chapter 390 06/12/2021 Chapter 390 06/12/2021 Chapter 389 06/12/2021 Chapter 388 06/12/2021 Chapter 387 06/12/2021 Chapter 386 06/12/2021 Chapter 385 06/12/2021 Chapter 384 06/12/2021 Chapter 383 06/12/2021 Chapter 382 06/12/2021 Chapter 381 06/12/2021 Chapter 380 06/12/2021 Chapter 379 06/12/2021 Chapter 378 06/12/2021 Chapter 377 06/12/2021 Chapter 376 06/12/2021 Chapter 375 06/12/2021 Chapter 374 06/12/2021 Chapter 373 06/12/2021 Chapter 372 06/12/2021 Chapter 371 06/12/2021 Chapter 370 06/12/2021 Chapter 369 06/12/2021 Chapter 368 06/12/2021 Chapter 367 06/12/2021 Chapter 366 06/12/2021 Chapter 365 06/12/2021 Chapter 364 06/12/2021 Chapter 363 06/12/2021 Chapter 362 06/12/2021 Chapter 361 06/12/2021 Chapter 360 06/12/2021 Chapter 359 06/12/2021 Chapter 358 06/12/2021 Chapter 357 06/12/2021 Chapter 356 06/12/2021 Chapter 355 06/12/2021 Chapter 354 06/12/2021 Chapter 353 06/12/2021 Chapter 352 06/12/2021 Chapter 351 06/12/2021 Chapter 350 06/12/2021 Chapter 349 06/12/2021 Chapter 348 06/12/2021 Chapter 347 06/12/2021 Chapter 346 06/12/2021 Chapter 345 06/12/2021 Chapter 344 06/12/2021 Chapter 343 06/12/2021 Chapter 342 06/12/2021 Chapter 341 06/12/2021 Chapter 340 06/12/2021 Chapter 339 06/12/2021 Chapter 338 06/12/2021 Chapter 337 06/12/2021 Chapter 336 06/12/2021 Chapter 335 06/12/2021 Chapter 334 06/12/2021 Chapter 333 06/12/2021 Chapter 332 06/12/2021 Chapter 331 06/12/2021 Chapter 330 06/12/2021 Chapter 329 06/12/2021 Chapter 328 06/12/2021 Chapter 327 06/12/2021 Chapter 326 06/12/2021 Chapter 325 06/12/2021 Chapter 324 06/12/2021 Chapter 323 06/12/2021 Chapter 322 06/12/2021 Chapter 321 06/12/2021 Chapter 320 06/12/2021 Chapter 319 06/12/2021 Chapter 318 06/12/2021 Chapter 317 06/12/2021 Chapter 316 06/12/2021 Chapter 315 06/12/2021 Chapter 314 06/12/2021 Chapter 313 06/12/2021 Chapter 312 06/12/2021 Chapter 311 06/12/2021 Chapter 310 06/12/2021 Chapter 309 06/12/2021 Chapter 308 06/12/2021 Chapter 307 06/12/2021 Chapter 306 06/12/2021 Chapter 305 06/12/2021 Chapter 304 06/12/2021 Chapter 303 06/12/2021 Chapter 302 06/12/2021 Chapter 301 06/12/2021 Chapter 300 06/12/2021 Chapter 299 06/12/2021 Chapter 298 06/12/2021 Chapter 297 06/12/2021 Chapter 296 06/12/2021 Chapter 295 06/12/2021 Chapter 294 06/12/2021 Chapter 293 06/12/2021 Chapter 292 06/12/2021 Chapter 291 06/12/2021 Chapter 290 06/12/2021 Chapter 289 06/12/2021 Chapter 288 06/12/2021 Chapter 287 06/12/2021 Chapter 286 06/12/2021 Chapter 285 06/12/2021 Chapter 284 06/12/2021 Chapter 283 06/12/2021 Chapter 282 06/12/2021 Chapter 281 06/12/2021 Chapter 280 06/12/2021 Chapter 279 06/12/2021 Chapter 278 06/12/2021 Chapter 277 06/12/2021 Chapter 276 06/12/2021 Chapter 275 06/12/2021 Chapter 274 06/12/2021 Chapter 273 06/12/2021 Chapter 272 06/12/2021 Chapter 271 06/12/2021 Chapter 270 06/12/2021 Chapter 269 06/12/2021 Chapter 268 06/12/2021 Chapter 267 06/12/2021 Chapter 266 06/12/2021 Chapter 265 06/12/2021 Chapter 264 06/12/2021 Chapter 263 06/12/2021 Chapter 262 06/12/2021 Chapter 261 06/12/2021 Chapter 260 06/12/2021 Chapter 259 06/12/2021 Chapter 258 06/12/2021 Chapter 257 06/12/2021 Chapter 256 06/12/2021 Chapter 255 06/12/2021 Chapter 254 06/12/2021 Chapter 253 06/12/2021 Chapter 252 06/12/2021 Chapter 251 06/12/2021 Chapter 250 06/12/2021 Chapter 249 06/12/2021 Chapter 248 06/12/2021 Chapter 247 06/12/2021 Chapter 246 06/12/2021 Chapter 245 06/12/2021 Chapter 244 06/12/2021 Chapter 243 06/12/2021 Chapter 242 06/12/2021 Chapter 241 06/12/2021 Chapter 240 06/12/2021 Chapter 239 06/12/2021 Chapter 238 06/12/2021 Chapter 237 06/12/2021 Chapter 236 06/12/2021 Chapter 235 06/12/2021 Chapter 234 06/12/2021 Chapter 233 06/12/2021 Chapter 232 06/12/2021 Chapter 231 06/12/2021 Chapter 230 06/12/2021 Chapter 229 06/12/2021 Chapter 228 06/12/2021 Chapter 227 06/12/2021 Chapter 226 06/12/2021 Chapter 226 06/12/2021 Chapter 225 06/12/2021 Chapter 224 06/12/2021 Chapter 223 06/12/2021 Chapter 222 06/12/2021 Chapter 221 06/12/2021 Chapter 220 06/12/2021 Chapter 219 06/12/2021 Chapter 218 06/12/2021 Chapter 217 06/12/2021 Chapter 216 06/12/2021 Chapter 215 06/12/2021 Chapter 214 06/12/2021 Chapter 213 06/12/2021 Chapter 212 06/12/2021 Chapter 211 06/12/2021 Chapter 210 06/12/2021 Chapter 209 06/12/2021 Chapter 208 06/12/2021 Chapter 207 06/12/2021 Chapter 206 06/12/2021 Chapter 205 06/12/2021 Chapter 204 06/12/2021 Chapter 203 06/12/2021 Chapter 202 06/12/2021 Chapter 201 06/12/2021 Chapter 200 06/12/2021 Chapter 199 06/12/2021 Chapter 198 06/12/2021 Chapter 197 06/12/2021 Chapter 196 06/12/2021 Chapter 195 06/12/2021 Chapter 194 06/12/2021 Chapter 193 06/12/2021 Chapter 192 06/12/2021 Chapter 191 06/12/2021 Chapter 190 06/12/2021 Chapter 189 06/12/2021 Chapter 188 06/12/2021 Chapter 187 06/12/2021 Chapter 186 06/12/2021 Chapter 185 06/12/2021 Chapter 184 06/12/2021 Chapter 183 06/12/2021 Chapter 182 06/12/2021 Chapter 181 06/12/2021 Chapter 180 06/12/2021 Chapter 179 06/12/2021 Chapter 178 06/12/2021 Chapter 177 06/12/2021 Chapter 176 06/12/2021 Chapter 175 06/12/2021 Chapter 174 06/12/2021 Chapter 173 06/12/2021 Chapter 172 06/12/2021 Chapter 171 06/12/2021 Chapter 170 06/12/2021 Chapter 169 06/12/2021 Chapter 168 06/12/2021 Chapter 167 06/12/2021 Chapter 166 06/12/2021 Chapter 165 06/12/2021 Chapter 164 06/12/2021 Chapter 163 06/12/2021 Chapter 162 06/12/2021 Chapter 161 06/12/2021 Chapter 160 06/12/2021 Chapter 159 06/12/2021 Chapter 158 06/12/2021 Chapter 157 06/12/2021 Chapter 156 06/12/2021 Chapter 155 06/12/2021 Chapter 154 06/12/2021 Chapter 153 06/12/2021 Chapter 152 06/12/2021 Chapter 151 06/12/2021 Chapter 150 06/12/2021 Chapter 149 06/12/2021 Chapter 148 06/12/2021 Chapter 147 06/12/2021 Chapter 146 06/12/2021 Chapter 145 06/12/2021 Chapter 144 06/12/2021 Chapter 143 06/12/2021 Chapter 142 06/12/2021 Chapter 141 06/12/2021 Chapter 140 06/12/2021 Chapter 139 06/12/2021 Chapter 138 06/12/2021 Chapter 137 06/12/2021 Chapter 136 06/12/2021 Chapter 135 06/12/2021 Chapter 134 06/12/2021 Chapter 133 06/12/2021 Chapter 132 06/12/2021 Chapter 131 06/12/2021 Chapter 130 06/12/2021 Chapter 129 06/12/2021 Chapter 128 06/12/2021 Chapter 127 06/12/2021 Chapter 126 06/12/2021 Chapter 125 06/12/2021 Chapter 124 06/12/2021 Chapter 123 06/12/2021 Chapter 122 06/12/2021 Chapter 121 06/12/2021 Chapter 120 06/12/2021 Chapter 119 06/12/2021 Chapter 118 06/12/2021 Chapter 117 06/12/2021 Chapter 116 06/12/2021 Chapter 115 06/12/2021 Chapter 114 06/12/2021 Chapter 113 06/12/2021 Chapter 112 06/12/2021 Chapter 111 06/12/2021 Chapter 110 06/12/2021 Chapter 109 06/12/2021 Chapter 108 06/12/2021 Chapter 107 06/12/2021 Chapter 106 06/12/2021 Chapter 105 06/12/2021 Chapter 104 06/12/2021 Chapter 103 06/12/2021 Chapter 102 06/12/2021 Chapter 101 06/12/2021 Chapter 100 06/12/2021 Chapter 99 06/12/2021 Chapter 98 06/12/2021 Chapter 97 06/12/2021 Chapter 96 06/12/2021 Chapter 95 06/12/2021 Chapter 94 06/12/2021 Chapter 93 06/12/2021 Chapter 92 06/12/2021 Chapter 91 06/12/2021 Chapter 90 06/12/2021 Chapter 89 06/12/2021 Chapter 88 06/12/2021 Chapter 87 06/12/2021 Chapter 86 06/12/2021 Chapter 85 06/12/2021 Chapter 84 06/12/2021 Chapter 83 06/12/2021 Chapter 82 06/12/2021 Chapter 81 06/12/2021 Chapter 80 06/12/2021 Chapter 79 06/12/2021 Chapter 78 06/12/2021 Chapter 77 06/12/2021 Chapter 76 06/12/2021 Chapter 75 06/12/2021 Chapter 74 06/12/2021 Chapter 73 06/12/2021 Chapter 72 06/12/2021 Chapter 71 06/12/2021 Chapter 70 06/12/2021 Chapter 69 06/12/2021 Chapter 68 06/12/2021 Chapter 67 06/12/2021 Chapter 66 06/12/2021 Chapter 65 06/12/2021 Chapter 64 06/12/2021 Chapter 63 06/12/2021 Chapter 62 06/12/2021 Chapter 61 06/12/2021 Chapter 60 06/12/2021 Chapter 59 06/12/2021 Chapter 58 06/12/2021 Chapter 57 06/12/2021 Chapter 56 06/12/2021 Chapter 55 06/12/2021 Chapter 54 06/12/2021 Chapter 53 06/12/2021 Chapter 52 06/12/2021 Chapter 51 06/12/2021 Chapter 50 06/12/2021 Chapter 49 06/12/2021 Chapter 48 06/12/2021 Chapter 47 06/12/2021 Chapter 46 06/12/2021 Chapter 45 06/12/2021 Chapter 44 06/12/2021 Chapter 43 06/12/2021 Chapter 42 06/12/2021 Chapter 41 06/12/2021 Chapter 40 06/12/2021 Chapter 39 06/12/2021 Chapter 38 06/12/2021 Chapter 37 06/12/2021 Chapter 36 06/12/2021 Chapter 35 06/12/2021 Chapter 34 06/12/2021 Chapter 33 06/12/2021 Chapter 32 06/12/2021 Chapter 31 06/12/2021 Chapter 30 06/12/2021 Chapter 29 06/12/2021 Chapter 28 06/12/2021 Chapter 27 06/12/2021 Chapter 26 06/12/2021 Chapter 25 06/12/2021 Chapter 24 06/12/2021 Chapter 23 06/12/2021 Chapter 22 06/12/2021 Chapter 21 06/12/2021 Chapter 20 06/12/2021 Chapter 19 06/12/2021 Chapter 18 06/12/2021 Chapter 17 06/12/2021 Chapter 16 06/12/2021 Chapter 15 06/12/2021 Chapter 14 06/12/2021 Chapter 13 06/12/2021 Chapter 12 06/12/2021 Chapter 11 06/12/2021 Chapter 10 06/12/2021 Chapter 9 06/12/2021 Chapter 8 06/12/2021 Chapter 7 06/12/2021 Chapter 6 06/12/2021 Chapter 5 06/12/2021 Chapter 4 06/12/2021 Chapter 3 06/12/2021 Chapter 2 06/12/2021 Chapter 1 06/12/2021