Ta Làm Lớn Ở Hậu Cung

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  186/??
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàn thượng lại viện lý do là ta xấu xí không cho ta vào cung làm phi, không vào thì không vào, đã thế ta sẽ vào cung làm họa sư, vẽ nữ nhân xấu xí thành khuynh quốc khuynh thành, tuy thân hình của hoàng thượng cũng không tồi, nhưng về nhà sẽ vẽ thành xấu xí để lưu truyền ngàn năm

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu
  Cập nhật
  25/01/2022

Danh sách chương

Chapter 179 06/03/2022 Chapter 178 27/02/2022 Chapter 177 26/02/2022 Chapter 176 25/02/2022 Chapter 175 23/02/2022 Chapter 174 25/01/2022 Chapter 173 25/01/2022 Chapter 172 25/01/2022 Chapter 171 25/01/2022 Chapter 170 25/01/2022 Chapter 169 25/01/2022 Chapter 168 25/01/2022 Chapter 167 25/01/2022 Chapter 166 25/01/2022 Chapter 165 25/01/2022 Chapter 164 25/01/2022 Chapter 163 25/01/2022 Chapter 162 25/01/2022 Chapter 161 25/01/2022 Chapter 160 25/01/2022 Chapter 159 25/01/2022 Chapter 158 25/01/2022 Chapter 157 25/01/2022 Chapter 156 25/01/2022 Chapter 155 25/01/2022 Chapter 154 25/01/2022 Chapter 153 25/01/2022 Chapter 152 25/01/2022 Chapter 151 25/01/2022 Chapter 150 25/01/2022 Chapter 149 25/01/2022 Chapter 148 25/01/2022 Chapter 147 25/01/2022 Chapter 146 25/01/2022 Chapter 145 25/01/2022 Chapter 144 25/01/2022 Chapter 143 25/01/2022 Chapter 142 25/01/2022 Chapter 141 25/01/2022 Chapter 140 25/01/2022 Chapter 139 25/01/2022 Chapter 138 25/01/2022 Chapter 137 25/01/2022 Chapter 136 25/01/2022 Chapter 135 25/01/2022 Chapter 134 25/01/2022 Chapter 133 25/01/2022 Chapter 132 25/01/2022 Chapter 131 25/01/2022 Chapter 130 25/01/2022 Chapter 129 25/01/2022 Chapter 128.4 25/01/2022 Chapter 128.3 25/01/2022 Chapter 128.2 25/01/2022 Chapter 128.1 25/01/2022 Chapter 127 25/01/2022 Chapter 126 25/01/2022 Chapter 125 25/01/2022 Chapter 124 25/01/2022 Chapter 123 25/01/2022 Chapter 122 25/01/2022 Chapter 121 25/01/2022 Chapter 120 25/01/2022 Chapter 119 25/01/2022 Chapter 118 25/01/2022 Chapter 117 25/01/2022 Chapter 116 25/01/2022 Chapter 115 25/01/2022 Chapter 114 25/01/2022 Chapter 113 25/01/2022 Chapter 112 25/01/2022 Chapter 111 25/01/2022 Chapter 110 25/01/2022 Chapter 109 25/01/2022 Chapter 108 25/01/2022 Chapter 107 25/01/2022 Chapter 106 25/01/2022 Chapter 105 25/01/2022 Chapter 104 25/01/2022 Chapter 103 25/01/2022 Chapter 102 25/01/2022 Chapter 101 25/01/2022 Chapter 100 25/01/2022 Chapter 99 25/01/2022 Chapter 98 25/01/2022 Chapter 97 25/01/2022 Chapter 96 25/01/2022 Chapter 95 25/01/2022 Chapter 94 25/01/2022 Chapter 93 25/01/2022 Chapter 92 25/01/2022 Chapter 91 25/01/2022 Chapter 90 25/01/2022 Chapter 89 25/01/2022 Chapter 88 25/01/2022 Chapter 87 25/01/2022 Chapter 86 25/01/2022 Chapter 85 25/01/2022 Chapter 84 25/01/2022 Chapter 83 25/01/2022 Chapter 82 25/01/2022 Chapter 81 25/01/2022 Chapter 80 25/01/2022 Chapter 79 25/01/2022 Chapter 78 25/01/2022 Chapter 77 25/01/2022 Chapter 76 25/01/2022 Chapter 75 25/01/2022 Chapter 74 25/01/2022 Chapter 73 25/01/2022 Chapter 72 25/01/2022 Chapter 71 25/01/2022 Chapter 70 25/01/2022 Chapter 69 25/01/2022 Chapter 68 25/01/2022 Chapter 67 25/01/2022 Chapter 66 25/01/2022 Chapter 65 25/01/2022 Chapter 64 25/01/2022 Chapter 63 25/01/2022 Chapter 62 25/01/2022 Chapter 61 25/01/2022 Chapter 60 25/01/2022 Chapter 59 25/01/2022 Chapter 58 25/01/2022 Chapter 57.5 25/01/2022 Chapter 57 25/01/2022 Chapter 56 25/01/2022 Chapter 55 25/01/2022 Chapter 54 25/01/2022 Chapter 53 25/01/2022 Chapter 52 25/01/2022 Chapter 51 25/01/2022 Chapter 50 25/01/2022 Chapter 49 25/01/2022 Chapter 48 25/01/2022 Chapter 47 25/01/2022 Chapter 46 25/01/2022 Chapter 45 25/01/2022 Chapter 44 25/01/2022 Chapter 43 25/01/2022 Chapter 42 25/01/2022 Chapter 41 25/01/2022 Chapter 40 25/01/2022 Chapter 39 25/01/2022 Chapter 38 25/01/2022 Chapter 37 25/01/2022 Chapter 36 25/01/2022 Chapter 35 25/01/2022 Chapter 34 25/01/2022 Chapter 33 25/01/2022 Chapter 32 25/01/2022 Chapter 31 25/01/2022 Chapter 30 25/01/2022 Chapter 29 25/01/2022 Chapter 28 25/01/2022 Chapter 27 25/01/2022 Chapter 26 25/01/2022 Chapter 25 25/01/2022 Chapter 24 25/01/2022 Chapter 23 25/01/2022 Chapter 22 25/01/2022 Chapter 21 25/01/2022 Chapter 20 25/01/2022 Chapter 19 25/01/2022 Chapter 18 25/01/2022 Chapter 17 25/01/2022 Chapter 16 25/01/2022 Chapter 15 25/01/2022 Chapter 14 25/01/2022 Chapter 13 25/01/2022 Chapter 12 25/01/2022 Chapter 11 25/01/2022 Chapter 10 25/01/2022 Chapter 9 25/01/2022 Chapter 8.6 25/01/2022 Chapter 8.5 25/01/2022 Chapter 8 25/01/2022 Chapter 7.5 25/01/2022 Chapter 7 25/01/2022 Chapter 6 25/01/2022 Chapter 5 25/01/2022 Chapter 4 25/01/2022 Chapter 3 25/01/2022 Chapter 2 25/01/2022 Chapter 1 25/01/2022