Sủng Phi Của Pharaoh

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  79/79
  Năm phát hành:
  2015
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một giấy hôn ước, người mà ca ca lấy không phải là nàng, tình yêu ngăn cấm là tấm vé một chiều không thể đảo ngược. Vòng tay hình rắn chạm khắc lời thề tình yêu 3000 năm kéo nàng tới thời đại của các pharaoh.

  Thể loại:
  Comedy Ngôn Tình Romance Action Xuyên Không
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 67.5 07/02/2022 Chapter 67 07/02/2022 Chapter 66 07/02/2022 Chapter 65 07/02/2022 Chapter 64 07/02/2022 Chapter 63 07/02/2022 Chapter 62 07/02/2022 Chapter 61.5 07/02/2022 Chapter 61 07/02/2022 Chapter 60 07/02/2022 Chapter 59 07/02/2022 Chapter 58 07/02/2022 Chapter 57.5 07/02/2022 Chapter 57 07/02/2022 Chapter 56.5 07/02/2022 Chapter 56 07/02/2022 Chapter 55.5 07/02/2022 Chapter 55 07/02/2022 Chapter 54.5 07/02/2022 Chapter 54 07/02/2022 Chapter 53.5 07/02/2022 Chapter 53 07/02/2022 Chapter 52 07/02/2022 Chapter 51.5 07/02/2022 Chapter 51 07/02/2022 Chapter 50.5 07/02/2022 Chapter 50 07/02/2022 Chapter 49.2 07/02/2022 Chapter 49.1 07/02/2022 Chapter 48.2 07/02/2022 Chapter 48.1 07/02/2022 Chapter 47 07/02/2022 Chapter 46 07/02/2022 Chapter 45 07/02/2022 Chapter 44 07/02/2022 Chapter 43 07/02/2022 Chapter 42 07/02/2022 Chapter 41 07/02/2022 Chapter 40 07/02/2022 Chapter 39 07/02/2022 Chapter 38 07/02/2022 Chapter 37 07/02/2022 Chapter 36 07/02/2022 Chapter 35 07/02/2022 Chapter 34 07/02/2022 Chapter 33 07/02/2022 Chapter 32 07/02/2022 Chapter 31 07/02/2022 Chapter 30 07/02/2022 Chapter 29 07/02/2022 Chapter 28 07/02/2022 Chapter 27 07/02/2022 Chapter 26 07/02/2022 Chapter 25 07/02/2022 Chapter 24 07/02/2022 Chapter 23 07/02/2022 Chapter 22 07/02/2022 Chapter 21 07/02/2022 Chapter 20 07/02/2022 Chapter 19 07/02/2022 Chapter 18 07/02/2022 Chapter 17 07/02/2022 Chapter 16 07/02/2022 Chapter 15 07/02/2022 Chapter 14 07/02/2022 Chapter 13 07/02/2022 Chapter 12 07/02/2022 Chapter 11 07/02/2022 Chapter 10 07/02/2022 Chapter 9 07/02/2022 Chapter 8 07/02/2022 Chapter 7 07/02/2022 Chapter 6 07/02/2022 Chapter 5 07/02/2022 Chapter 4 07/02/2022 Chapter 3 07/02/2022 Chapter 2 07/02/2022 Chapter 1 07/02/2022 Chapter 0 07/02/2022