SOS! Tôi đã yêu một con sâu bướm

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  68/68
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một cô gái bình thường Phàm Tiêu Di, nhưng ở nhà có một người bà là phù thủy. Bỗng một ngày người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Cuộc sống trong khuôn viên trường yên tĩnh ban đầu của Tiêu Di sẽ bị đảo lộn! Điều gây phiền nhiễu nhất về bướm đêm là gì!

  Thể loại:
  Comedy Ngôn Tình Romance Truyện Màu
  Cập nhật
  10/12/2021

Danh sách chương

Chapter 58 10/12/2021 Chapter 57 10/12/2021 Chapter 56 10/12/2021 Chapter 55 10/12/2021 Chapter 54 10/12/2021 Chapter 53 10/12/2021 Chapter 52 10/12/2021 Chapter 51 10/12/2021 Chapter 50.1 10/12/2021 Chapter 50 10/12/2021 Chapter 49 10/12/2021 Chapter 48 10/12/2021 Chapter 47 10/12/2021 Chapter 46 10/12/2021 Chapter 45 10/12/2021 Chapter 44 10/12/2021 Chapter 43 10/12/2021 Chapter 42 10/12/2021 Chapter 41 10/12/2021 Chapter 40 10/12/2021 Chapter 39 10/12/2021 Chapter 38 10/12/2021 Chapter 37 10/12/2021 Chapter 36 10/12/2021 Chapter 35 10/12/2021 Chapter 34 10/12/2021 Chapter 33 10/12/2021 Chapter 32 10/12/2021 Chapter 31 10/12/2021 Chapter 30 10/12/2021 Chapter 29 10/12/2021 Chapter 28 10/12/2021 Chapter 27 10/12/2021 Chapter 26 10/12/2021 Chapter 25 10/12/2021 Chapter 24 10/12/2021 Chapter 23 10/12/2021 Chapter 22.1 10/12/2021 Chapter 22 10/12/2021 Chapter 21.1 10/12/2021 Chapter 21 10/12/2021 Chapter 20 10/12/2021 Chapter 19 10/12/2021 Chapter 18 10/12/2021 Chapter 17 10/12/2021 Chapter 16 10/12/2021 Chapter 15 10/12/2021 Chapter 14 10/12/2021 Chapter 13 10/12/2021 Chapter 12 10/12/2021 Chapter 11 10/12/2021 Chapter 10 10/12/2021 Chapter 9 10/12/2021 Chapter 8 10/12/2021 Chapter 7.1 10/12/2021 Chapter 7 10/12/2021 Chapter 6 10/12/2021 Chapter 5.2: Ngoại truyện 10/12/2021 Chapter 5.1 10/12/2021 Chapter 5 10/12/2021 Chapter 4.1 10/12/2021 Chapter 4 10/12/2021 Chapter 3.1 10/12/2021 Chapter 3 10/12/2021 Chapter 2 10/12/2021 Chapter 1.1 10/12/2021 Chapter 1 10/12/2021 Chapter 0: Lời mở đầu 10/12/2021