Quận chúa bất tư gia

 • Tên khác
  Quận Chúa Không Tứ Gả

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  97/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Nguyên Tương Vi kiếp trước là Đoan Ninh quận chúa, tuy bị ép gả hết bốn lần, nhưng lại rất xứng với bốn chữ "Đoan Trang Nghiêm Chỉnh". Sau khi cô ấy chết, bốn vị hôn phu đó đều trở thành nhân vật lớn oai phong lẫm liệt, cô ấy xem như tìm được hướng đi mới. Sau khi trùng sinh đã nghĩ thông suốt rồi, cái gì mà nữ giới nữ đức hả? Cô ấy muốn đánh bỏ cặn bã, muốn có nhan sắc đẹp nhất thiên hạ! Ai ngờ bốn vị kia cũng trùng sinh theo, và cùng ước chung một ước nguyện: "kiếp sau, nàng chỉ thuộc về ta!".

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Truyện Màu Cổ Đại
  Cập nhật
  25/12/2021

Danh sách chương

Chapter 95 12/03/2022 Chapter 94 02/03/2022 Chapter 93 23/02/2022 Chapter 92 23/02/2022 Chapter 91 10/02/2022 Chapter 90 04/02/2022 Chapter 89 29/01/2022 Chapter 88 17/01/2022 Chapter 87 17/01/2022 Chapter 86 16/01/2022 Chapter 85 16/01/2022 Chapter 84 25/12/2021 Chapter 83 25/12/2021 Chapter 82 25/12/2021 Chapter 81 25/12/2021 Chapter 80 25/12/2021 Chapter 79 25/12/2021 Chapter 78 25/12/2021 Chapter 77 25/12/2021 Chapter 76 25/12/2021 Chapter 75 25/12/2021 Chapter 74 25/12/2021 Chapter 73 25/12/2021 Chapter 72 25/12/2021 Chapter 71 25/12/2021 Chapter 70 25/12/2021 Chapter 69 25/12/2021 Chapter 68 25/12/2021 Chapter 67 25/12/2021 Chapter 66 25/12/2021 Chapter 65 25/12/2021 Chapter 64 25/12/2021 Chapter 63 25/12/2021 Chapter 62 25/12/2021 Chapter 61 25/12/2021 Chapter 60 25/12/2021 Chapter 59 25/12/2021 Chapter 58 25/12/2021 Chapter 57 25/12/2021 Chapter 56 25/12/2021 Chapter 55 25/12/2021 Chapter 54 25/12/2021 Chapter 53 25/12/2021 Chapter 52 25/12/2021 Chapter 51 25/12/2021 Chapter 50 25/12/2021 Chapter 49 25/12/2021 Chapter 48: Ngươi đứng ăn 25/12/2021 Chapter 47 25/12/2021 Chapter 46: Ai dạy nàng biết vật này? 25/12/2021 Chapter 45 25/12/2021 Chapter 44: Nàng ta khiến ta ngày càng hứng thú 25/12/2021 Chapter 43 25/12/2021 Chapter 42 25/12/2021 Chapter 41 25/12/2021 Chapter 40 25/12/2021 Chapter 39 25/12/2021 Chapter 38 25/12/2021 Chapter 37 25/12/2021 Chapter 36 25/12/2021 Chapter 35 25/12/2021 Chapter 34 25/12/2021 Chapter 33 25/12/2021 Chapter 32 25/12/2021 Chapter 31 25/12/2021 Chapter 30 25/12/2021 Chapter 29 25/12/2021 Chapter 28 25/12/2021 Chapter 27 25/12/2021 Chapter 26 25/12/2021 Chapter 25 25/12/2021 Chapter 24 25/12/2021 Chapter 23 25/12/2021 Chapter 22 25/12/2021 Chapter 21 25/12/2021 Chapter 20 25/12/2021 Chapter 19 25/12/2021 Chapter 18 25/12/2021 Chapter 17 25/12/2021 Chapter 16 25/12/2021 Chapter 15 25/12/2021 Chapter 14 25/12/2021 Chapter 13 25/12/2021 Chapter 12 25/12/2021 Chapter 11 25/12/2021 Chapter 10 25/12/2021 Chapter 9 25/12/2021 Chapter 8.5 25/12/2021 Chapter 8 25/12/2021 Chapter 7 25/12/2021 Chapter 6 25/12/2021 Chapter 5 25/12/2021 Chapter 4 25/12/2021 Chapter 3 25/12/2021 Chapter 2 25/12/2021 Chapter 1 25/12/2021 Chapter 0 25/12/2021