Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  253/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Tự hỏi dung nhan phụ nữ quan trọng thế nào? Cô là hoàng hậu được tiên hoàng chọn, nhưng sau khi một nửa khuôn mặt bị hủy nhan, cô từ hậu biến thành phi. Muội muội xinh đẹp của cô vào cung làm hậu còn cô phải gả cho Tuyết Thân vương tàn nhẫn…

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu Cổ Đại
  Cập nhật
  28/12/2021

Danh sách chương

Chapter 251 08/03/2022 Chapter 250 26/02/2022 Chapter 249 23/02/2022 Chapter 248 31/01/2022 Chapter 247 30/01/2022 Chapter 246 28/12/2021 Chapter 245 28/12/2021 Chapter 244 28/12/2021 Chapter 243 28/12/2021 Chapter 242 28/12/2021 Chapter 241 28/12/2021 Chapter 240 28/12/2021 Chapter 239 28/12/2021 Chapter 238 28/12/2021 Chapter 237 28/12/2021 Chapter 236 28/12/2021 Chapter 235 28/12/2021 Chapter 234 28/12/2021 Chapter 233 28/12/2021 Chapter 232 28/12/2021 Chapter 231 28/12/2021 Chapter 230 28/12/2021 Chapter 229 28/12/2021 Chapter 228 28/12/2021 Chapter 227 28/12/2021 Chapter 226 28/12/2021 Chapter 225 28/12/2021 Chapter 224 28/12/2021 Chapter 223 28/12/2021 Chapter 222 28/12/2021 Chapter 221 28/12/2021 Chapter 220 28/12/2021 Chapter 219 28/12/2021 Chapter 218 28/12/2021 Chapter 217 28/12/2021 Chapter 216 28/12/2021 Chapter 215 28/12/2021 Chapter 214 28/12/2021 Chapter 213 28/12/2021 Chapter 212 28/12/2021 Chapter 211 28/12/2021 Chapter 210 28/12/2021 Chapter 209 28/12/2021 Chapter 208 28/12/2021 Chapter 207 28/12/2021 Chapter 206 28/12/2021 Chapter 205 28/12/2021 Chapter 204 28/12/2021 Chapter 203 28/12/2021 Chapter 202 28/12/2021 Chapter 201 28/12/2021 Chapter 200 28/12/2021 Chapter 199 28/12/2021 Chapter 198 28/12/2021 Chapter 197 28/12/2021 Chapter 196 28/12/2021 Chapter 195 28/12/2021 Chapter 194 28/12/2021 Chapter 193 28/12/2021 Chapter 192 28/12/2021 Chapter 191 28/12/2021 Chapter 190 28/12/2021 Chapter 189 28/12/2021 Chapter 188 28/12/2021 Chapter 187 28/12/2021 Chapter 186 28/12/2021 Chapter 185 28/12/2021 Chapter 184 28/12/2021 Chapter 183 28/12/2021 Chapter 182 28/12/2021 Chapter 181 28/12/2021 Chapter 180 28/12/2021 Chapter 179 28/12/2021 Chapter 178 28/12/2021 Chapter 177 28/12/2021 Chapter 176 28/12/2021 Chapter 175 28/12/2021 Chapter 174 28/12/2021 Chapter 173 28/12/2021 Chapter 172 28/12/2021 Chapter 171 28/12/2021 Chapter 170 28/12/2021 Chapter 169 28/12/2021 Chapter 168 28/12/2021 Chapter 167 28/12/2021 Chapter 166 28/12/2021 Chapter 165 28/12/2021 Chapter 164 28/12/2021 Chapter 163 28/12/2021 Chapter 162 28/12/2021 Chapter 161 28/12/2021 Chapter 160 28/12/2021 Chapter 159 28/12/2021 Chapter 158 28/12/2021 Chapter 157 28/12/2021 Chapter 156 28/12/2021 Chapter 155 28/12/2021 Chapter 154 28/12/2021 Chapter 153 28/12/2021 Chapter 152 28/12/2021 Chapter 151 28/12/2021 Chapter 150 28/12/2021 Chapter 149 28/12/2021 Chapter 148 28/12/2021 Chapter 147 28/12/2021 Chapter 146 28/12/2021 Chapter 145 28/12/2021 Chapter 144 28/12/2021 Chapter 143 28/12/2021 Chapter 142 28/12/2021 Chapter 141 28/12/2021 Chapter 140 28/12/2021 Chapter 139 28/12/2021 Chapter 138 28/12/2021 Chapter 137 28/12/2021 Chapter 136 28/12/2021 Chapter 135 28/12/2021 Chapter 134 28/12/2021 Chapter 133 28/12/2021 Chapter 132 28/12/2021 Chapter 131 28/12/2021 Chapter 130 28/12/2021 Chapter 129 28/12/2021 Chapter 128 28/12/2021 Chapter 127 28/12/2021 Chapter 126 28/12/2021 Chapter 125 28/12/2021 Chapter 124 28/12/2021 Chapter 123 28/12/2021 Chapter 122 28/12/2021 Chapter 121 28/12/2021 Chapter 120 28/12/2021 Chapter 119 28/12/2021 Chapter 118 28/12/2021 Chapter 117 28/12/2021 Chapter 116 28/12/2021 Chapter 115 28/12/2021 Chapter 114 28/12/2021 Chapter 113 28/12/2021 Chapter 112 28/12/2021 Chapter 111 28/12/2021 Chapter 110 28/12/2021 Chapter 109 28/12/2021 Chapter 108 28/12/2021 Chapter 107 28/12/2021 Chapter 106 28/12/2021 Chapter 105 28/12/2021 Chapter 104 28/12/2021 Chapter 103 28/12/2021 Chapter 102 28/12/2021 Chapter 101 28/12/2021 Chapter 100 28/12/2021 Chapter 99 28/12/2021 Chapter 98 28/12/2021 Chapter 97 28/12/2021 Chapter 96 28/12/2021 Chapter 95 28/12/2021 Chapter 94 28/12/2021 Chapter 93 28/12/2021 Chapter 92 28/12/2021 Chapter 91 28/12/2021 Chapter 90 28/12/2021 Chapter 89 28/12/2021 Chapter 88 28/12/2021 Chapter 87 28/12/2021 Chapter 86 28/12/2021 Chapter 85 28/12/2021 Chapter 84 28/12/2021 Chapter 83 28/12/2021 Chapter 82 28/12/2021 Chapter 81 28/12/2021 Chapter 80 28/12/2021 Chapter 79 28/12/2021 Chapter 78 28/12/2021 Chapter 77 28/12/2021 Chapter 76 28/12/2021 Chapter 75 28/12/2021 Chapter 74 28/12/2021 Chapter 73 28/12/2021 Chapter 72 28/12/2021 Chapter 71 28/12/2021 Chapter 70 28/12/2021 Chapter 69 28/12/2021 Chapter 68 28/12/2021 Chapter 67 28/12/2021 Chapter 66 28/12/2021 Chapter 65 28/12/2021 Chapter 64 28/12/2021 Chapter 63 28/12/2021 Chapter 62 28/12/2021 Chapter 61 28/12/2021 Chapter 60 28/12/2021 Chapter 59 28/12/2021 Chapter 58 28/12/2021 Chapter 57 28/12/2021 Chapter 56 28/12/2021 Chapter 55 28/12/2021 Chapter 54 28/12/2021 Chapter 53 28/12/2021 Chapter 52 28/12/2021 Chapter 51 28/12/2021 Chapter 50 28/12/2021 Chapter 49 28/12/2021 Chapter 48 28/12/2021 Chapter 47 28/12/2021 Chapter 46 28/12/2021 Chapter 45 28/12/2021 Chapter 44 28/12/2021 Chapter 43 28/12/2021 Chapter 42 28/12/2021 Chapter 41 28/12/2021 Chapter 40 28/12/2021 Chapter 39 28/12/2021 Chapter 38 28/12/2021 Chapter 37 28/12/2021 Chapter 36 28/12/2021 Chapter 35 28/12/2021 Chapter 34 28/12/2021 Chapter 33 28/12/2021 Chapter 32 28/12/2021 Chapter 31 28/12/2021 Chapter 30 28/12/2021 Chapter 29 28/12/2021 Chapter 28 28/12/2021 Chapter 27.5 28/12/2021 Chapter 27 28/12/2021 Chapter 26 28/12/2021 Chapter 25 28/12/2021 Chapter 24 28/12/2021 Chapter 23 28/12/2021 Chapter 22 28/12/2021 Chapter 21 28/12/2021 Chapter 20 28/12/2021 Chapter 19 28/12/2021 Chapter 18 28/12/2021 Chapter 17 28/12/2021 Chapter 16 28/12/2021 Chapter 15 28/12/2021 Chapter 14 28/12/2021 Chapter 13 28/12/2021 Chapter 12 28/12/2021 Chapter 11 28/12/2021 Chapter 10 28/12/2021 Chapter 9 28/12/2021 Chapter 8.2 28/12/2021 Chapter 8 28/12/2021 Chapter 7 28/12/2021 Chapter 6 28/12/2021 Chapter 5 28/12/2021 Chapter 4 28/12/2021 Chapter 3 28/12/2021 Chapter 2 28/12/2021 Chapter 1 28/12/2021