Ông Xã Kết Hôn Thử, Mạnh Thêm Chút Nữa Đi

 • Tên khác
  Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  473/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Nhóm dịch: Sang Chảnh Team
  Truyện chữ: Thí Hôn Lão Công, Cần Giúp Sức
  Giới thiệu: Đêm trước ngày tân hôn, chính người bạn thân của mình và vị hôn phu lên giường với nhau. Cô như muốn ngất đi, sau đó túm lấy người đàn ông đang đứng trước cục dân chính: "Mặc tổng, cô dâu của anh chưa tới, chú rể của tôi cũng chạy mất, hay là... mình kết hôn với nhau đi?". Trước khi kết hôn, cô nói: "Cho dù ngủ trên cùng một cái giường thì chúng ta cũng sẽ không "có gì cả!" Sau khi kết hôn, anh nói: "Không thử thì sao mà biết được?" Sở khanh, kẻ giả tạo, haters, đối thủ cạnh tranh... kẻ nào vác mặt tới xử luôn kẻ đấy, để cho các người xem tôi của ngày xưa từng bước lật đổ thế cờ như thế nào!
  Link page : https://www.facebook.com/sangchanhteam/

  Thể loại:
  Drama Manhua Ngôn Tình Romance Truyện Màu
  Cập nhật
  08/12/2021

Danh sách chương

Chapter 473 13/03/2022 Chapter 472 06/03/2022 Chapter 471 05/03/2022 Chapter 470 03/03/2022 Chapter 469 28/02/2022 Chapter 468 26/02/2022 Chapter 467 25/02/2022 Chapter 466 30/01/2022 Chapter 465 28/01/2022 Chapter 464 25/01/2022 Chapter 463 22/01/2022 Chapter 462 21/01/2022 Chapter 461 21/01/2022 Chapter 460 13/01/2022 Chapter 459 25/12/2021 Chapter 458 24/12/2021 Chapter 457 24/12/2021 Chapter 456 20/12/2021 Chapter 455 19/12/2021 Chapter 454 16/12/2021 Chapter 453 14/12/2021 Chapter 452 13/12/2021 Chapter 451 11/12/2021 Chapter 450 11/12/2021 Chapter 449 09/12/2021 Chapter 448 09/12/2021 Chapter 447 09/12/2021 Chapter 446 09/12/2021 Chapter 445 09/12/2021 Chapter 444 09/12/2021 Chapter 443 09/12/2021 Chapter 442 09/12/2021 Chapter 441 09/12/2021 Chapter 440 09/12/2021 Chapter 439 09/12/2021 Chapter 438 09/12/2021 Chapter 437 09/12/2021 Chapter 436 09/12/2021 Chapter 435 09/12/2021 Chapter 434 09/12/2021 Chapter 433 09/12/2021 Chapter 432 09/12/2021 Chapter 431 09/12/2021 Chapter 430 09/12/2021 Chapter 429 09/12/2021 Chapter 428 09/12/2021 Chapter 427 09/12/2021 Chapter 426 09/12/2021 Chapter 425 09/12/2021 Chapter 424 09/12/2021 Chapter 423 09/12/2021 Chapter 422 09/12/2021 Chapter 421 09/12/2021 Chapter 420 09/12/2021 Chapter 419 09/12/2021 Chapter 418 09/12/2021 Chapter 417 09/12/2021 Chapter 416 09/12/2021 Chapter 415 09/12/2021 Chapter 414 09/12/2021 Chapter 413 09/12/2021 Chapter 412 09/12/2021 Chapter 411 09/12/2021 Chapter 410 09/12/2021 Chapter 409 09/12/2021 Chapter 408 09/12/2021 Chapter 407 09/12/2021 Chapter 406 09/12/2021 Chapter 405 09/12/2021 Chapter 404 09/12/2021 Chapter 403 09/12/2021 Chapter 402 09/12/2021 Chapter 401 09/12/2021 Chapter 400 09/12/2021 Chapter 399 09/12/2021 Chapter 398 09/12/2021 Chapter 397 09/12/2021 Chapter 396 09/12/2021 Chapter 395 09/12/2021 Chapter 394 09/12/2021 Chapter 393 09/12/2021 Chapter 392 09/12/2021 Chapter 391 09/12/2021 Chapter 390 09/12/2021 Chapter 389 09/12/2021 Chapter 388 09/12/2021 Chapter 387 09/12/2021 Chapter 386 09/12/2021 Chapter 385 09/12/2021 Chapter 384 09/12/2021 Chapter 383 09/12/2021 Chapter 382 08/12/2021 Chapter 381 08/12/2021 Chapter 380 08/12/2021 Chapter 379 08/12/2021 Chapter 378 08/12/2021 Chapter 377 08/12/2021 Chapter 376 08/12/2021 Chapter 375 08/12/2021 Chapter 374 08/12/2021 Chapter 373 08/12/2021 Chapter 372 08/12/2021 Chapter 371 08/12/2021 Chapter 370 08/12/2021 Chapter 369 08/12/2021 Chapter 368 08/12/2021 Chapter 367 08/12/2021 Chapter 366 08/12/2021 Chapter 365 08/12/2021 Chapter 364 08/12/2021 Chapter 363 08/12/2021 Chapter 362 08/12/2021 Chapter 361 08/12/2021 Chapter 360 08/12/2021 Chapter 359 08/12/2021 Chapter 358 08/12/2021 Chapter 357 08/12/2021 Chapter 356 08/12/2021 Chapter 355 08/12/2021 Chapter 354 08/12/2021 Chapter 353 08/12/2021 Chapter 352 08/12/2021 Chapter 351 08/12/2021 Chapter 350 08/12/2021 Chapter 349 08/12/2021 Chapter 348 08/12/2021 Chapter 347 08/12/2021 Chapter 346 08/12/2021 Chapter 345 08/12/2021 Chapter 344 08/12/2021 Chapter 343 08/12/2021 Chapter 342 08/12/2021 Chapter 341 08/12/2021 Chapter 340 08/12/2021 Chapter 339 08/12/2021 Chapter 338 08/12/2021 Chapter 337 08/12/2021 Chapter 336 08/12/2021 Chapter 335 08/12/2021 Chapter 334 08/12/2021 Chapter 333 08/12/2021 Chapter 332 08/12/2021 Chapter 331 08/12/2021 Chapter 330 08/12/2021 Chapter 329 08/12/2021 Chapter 328 08/12/2021 Chapter 327 08/12/2021 Chapter 326 08/12/2021 Chapter 325 08/12/2021 Chapter 324 08/12/2021 Chapter 323 08/12/2021 Chapter 322 08/12/2021 Chapter 321 08/12/2021 Chapter 320 08/12/2021 Chapter 319 08/12/2021 Chapter 318 08/12/2021 Chapter 317 08/12/2021 Chapter 316 08/12/2021 Chapter 315 08/12/2021 Chapter 314 08/12/2021 Chapter 313 08/12/2021 Chapter 312 08/12/2021 Chapter 311 08/12/2021 Chapter 310 08/12/2021 Chapter 309 08/12/2021 Chapter 308 08/12/2021 Chapter 307 08/12/2021 Chapter 306 08/12/2021 Chapter 305 08/12/2021 Chapter 304 08/12/2021 Chapter 303 08/12/2021 Chapter 302 08/12/2021 Chapter 301 08/12/2021 Chapter 300 08/12/2021 Chapter 299 08/12/2021 Chapter 298 08/12/2021 Chapter 297 08/12/2021 Chapter 296 08/12/2021 Chapter 295 08/12/2021 Chapter 294 08/12/2021 Chapter 293 08/12/2021 Chapter 292 08/12/2021 Chapter 291 08/12/2021 Chapter 290 08/12/2021 Chapter 289 08/12/2021 Chapter 288 08/12/2021 Chapter 287 08/12/2021 Chapter 286 08/12/2021 Chapter 285 08/12/2021 Chapter 284 08/12/2021 Chapter 283 08/12/2021 Chapter 282 08/12/2021 Chapter 281 08/12/2021 Chapter 280 08/12/2021 Chapter 279 08/12/2021 Chapter 278 08/12/2021 Chapter 277 08/12/2021 Chapter 276 08/12/2021 Chapter 275 08/12/2021 Chapter 274 08/12/2021 Chapter 273 08/12/2021 Chapter 272 08/12/2021 Chapter 271 08/12/2021 Chapter 270 08/12/2021 Chapter 269 08/12/2021 Chapter 268 08/12/2021 Chapter 267 08/12/2021 Chapter 266 08/12/2021 Chapter 265 08/12/2021 Chapter 264 08/12/2021 Chapter 263 08/12/2021 Chapter 262 08/12/2021 Chapter 261 08/12/2021 Chapter 260 08/12/2021 Chapter 259 08/12/2021 Chapter 258 08/12/2021 Chapter 257 08/12/2021 Chapter 256 08/12/2021 Chapter 255 08/12/2021 Chapter 254 08/12/2021 Chapter 253 08/12/2021 Chapter 252 08/12/2021 Chapter 251 08/12/2021 Chapter 250 08/12/2021 Chapter 249 08/12/2021 Chapter 248 08/12/2021 Chapter 247 08/12/2021 Chapter 246 08/12/2021 Chapter 245 08/12/2021 Chapter 244 08/12/2021 Chapter 243 08/12/2021 Chapter 242 08/12/2021 Chapter 241 08/12/2021 Chapter 240 08/12/2021 Chapter 239 08/12/2021 Chapter 238 08/12/2021 Chapter 237 08/12/2021 Chapter 236 08/12/2021 Chapter 235 08/12/2021 Chapter 234 08/12/2021 Chapter 233 08/12/2021 Chapter 232 08/12/2021 Chapter 231 08/12/2021 Chapter 230 08/12/2021 Chapter 229 08/12/2021 Chapter 228 08/12/2021 Chapter 227 08/12/2021 Chapter 226 08/12/2021 Chapter 225 08/12/2021 Chapter 224 08/12/2021 Chapter 223 08/12/2021 Chapter 222 08/12/2021 Chapter 221 08/12/2021 Chapter 220 08/12/2021 Chapter 219 08/12/2021 Chapter 218 08/12/2021 Chapter 217 08/12/2021 Chapter 216 08/12/2021 Chapter 215 08/12/2021 Chapter 214 08/12/2021 Chapter 213 08/12/2021 Chapter 212 08/12/2021 Chapter 211 08/12/2021 Chapter 210 08/12/2021 Chapter 209 08/12/2021 Chapter 208 08/12/2021 Chapter 207 08/12/2021 Chapter 206 08/12/2021 Chapter 205 08/12/2021 Chapter 204 08/12/2021 Chapter 203 08/12/2021 Chapter 202 08/12/2021 Chapter 201 08/12/2021 Chapter 200 08/12/2021 Chapter 199 08/12/2021 Chapter 198 08/12/2021 Chapter 197 08/12/2021 Chapter 196 08/12/2021 Chapter 195 08/12/2021 Chapter 194 08/12/2021 Chapter 193 08/12/2021 Chapter 192 08/12/2021 Chapter 191 08/12/2021 Chapter 190 08/12/2021 Chapter 189 08/12/2021 Chapter 188 08/12/2021 Chapter 187 08/12/2021 Chapter 186 08/12/2021 Chapter 185 08/12/2021 Chapter 184 08/12/2021 Chapter 183 08/12/2021 Chapter 182 08/12/2021 Chapter 181 08/12/2021 Chapter 180 08/12/2021 Chapter 179 08/12/2021 Chapter 178 08/12/2021 Chapter 177 08/12/2021 Chapter 176 08/12/2021 Chapter 175 08/12/2021 Chapter 174 08/12/2021 Chapter 173 08/12/2021 Chapter 172 08/12/2021 Chapter 171 08/12/2021 Chapter 170 08/12/2021 Chapter 169 08/12/2021 Chapter 168 08/12/2021 Chapter 167 08/12/2021 Chapter 166 08/12/2021 Chapter 165 08/12/2021 Chapter 164 08/12/2021 Chapter 163 08/12/2021 Chapter 162 08/12/2021 Chapter 161 08/12/2021 Chapter 160 08/12/2021 Chapter 159 08/12/2021 Chapter 158 08/12/2021 Chapter 157 08/12/2021 Chapter 156 08/12/2021 Chapter 155 08/12/2021 Chapter 154 08/12/2021 Chapter 153 08/12/2021 Chapter 152 08/12/2021 Chapter 151 08/12/2021 Chapter 150 08/12/2021 Chapter 149 08/12/2021 Chapter 148 08/12/2021 Chapter 147 08/12/2021 Chapter 146 08/12/2021 Chapter 145 08/12/2021 Chapter 144 08/12/2021 Chapter 143 08/12/2021 Chapter 142 08/12/2021 Chapter 141 08/12/2021 Chapter 140 08/12/2021 Chapter 139 08/12/2021 Chapter 138 08/12/2021 Chapter 137 08/12/2021 Chapter 136 08/12/2021 Chapter 135 08/12/2021 Chapter 134 08/12/2021 Chapter 133 08/12/2021 Chapter 132 08/12/2021 Chapter 131 08/12/2021 Chapter 130 08/12/2021 Chapter 129 08/12/2021 Chapter 128 08/12/2021 Chapter 127 08/12/2021 Chapter 126 08/12/2021 Chapter 125 08/12/2021 Chapter 124 08/12/2021 Chapter 123 08/12/2021 Chapter 122 08/12/2021 Chapter 121 08/12/2021 Chapter 120 08/12/2021 Chapter 119 08/12/2021 Chapter 118 08/12/2021 Chapter 117 08/12/2021 Chapter 116 08/12/2021 Chapter 115 08/12/2021 Chapter 114 08/12/2021 Chapter 113 08/12/2021 Chapter 112 08/12/2021 Chapter 111 08/12/2021 Chapter 110 08/12/2021 Chapter 109 08/12/2021 Chapter 108 08/12/2021 Chapter 107 08/12/2021 Chapter 106 08/12/2021 Chapter 105 08/12/2021 Chapter 104 08/12/2021 Chapter 103 08/12/2021 Chapter 102 08/12/2021 Chapter 101 08/12/2021 Chapter 100 08/12/2021 Chapter 99 08/12/2021 Chapter 98 08/12/2021 Chapter 97 08/12/2021 Chapter 96 08/12/2021 Chapter 95 08/12/2021 Chapter 94 08/12/2021 Chapter 93 08/12/2021 Chapter 92 08/12/2021 Chapter 91 08/12/2021 Chapter 90 08/12/2021 Chapter 89 08/12/2021 Chapter 88 08/12/2021 Chapter 87 08/12/2021 Chapter 86 08/12/2021 Chapter 85 08/12/2021 Chapter 84 08/12/2021 Chapter 83 08/12/2021 Chapter 82 08/12/2021 Chapter 81 08/12/2021 Chapter 80 08/12/2021 Chapter 79 08/12/2021 Chapter 78 08/12/2021 Chapter 77 08/12/2021 Chapter 76 08/12/2021 Chapter 75 08/12/2021 Chapter 74 08/12/2021 Chapter 73 08/12/2021 Chapter 72 08/12/2021 Chapter 71 08/12/2021 Chapter 70 08/12/2021 Chapter 69 08/12/2021 Chapter 68 08/12/2021 Chapter 67 08/12/2021 Chapter 66 08/12/2021 Chapter 65 08/12/2021 Chapter 64 08/12/2021 Chapter 63 08/12/2021 Chapter 62 08/12/2021 Chapter 61 08/12/2021 Chapter 60 08/12/2021 Chapter 59 08/12/2021 Chapter 58 08/12/2021 Chapter 57 08/12/2021 Chapter 56 08/12/2021 Chapter 55 08/12/2021 Chapter 54 08/12/2021 Chapter 53 08/12/2021 Chapter 52 08/12/2021 Chapter 51 08/12/2021 Chapter 50 08/12/2021 Chapter 49 08/12/2021 Chapter 48 08/12/2021 Chapter 47 08/12/2021 Chapter 46 08/12/2021 Chapter 45 08/12/2021 Chapter 44 08/12/2021 Chapter 43 08/12/2021 Chapter 42 08/12/2021 Chapter 41 08/12/2021 Chapter 40 08/12/2021 Chapter 39 08/12/2021 Chapter 38 08/12/2021 Chapter 37 08/12/2021 Chapter 36 08/12/2021 Chapter 35 08/12/2021 Chapter 34 08/12/2021 Chapter 33 08/12/2021 Chapter 32 08/12/2021 Chapter 31 08/12/2021 Chapter 30 08/12/2021 Chapter 29 08/12/2021 Chapter 28 08/12/2021 Chapter 27 08/12/2021 Chapter 26 08/12/2021 Chapter 25 08/12/2021 Chapter 24 08/12/2021 Chapter 23 08/12/2021 Chapter 22 08/12/2021 Chapter 21 08/12/2021 Chapter 20 08/12/2021 Chapter 19 08/12/2021 Chapter 18 08/12/2021 Chapter 17 08/12/2021 Chapter 16 08/12/2021 Chapter 15 08/12/2021 Chapter 14 08/12/2021 Chapter 13 08/12/2021 Chapter 12 08/12/2021 Chapter 11 08/12/2021 Chapter 10 08/12/2021 Chapter 9 08/12/2021 Chapter 8 08/12/2021 Chapter 7 08/12/2021 Chapter 6 08/12/2021 Chapter 5 08/12/2021 Chapter 4 08/12/2021 Chapter 3 08/12/2021 Chapter 2 08/12/2021 Chapter 1 08/12/2021