Nhất Đại Linh Hậu

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  136/136
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Muốn leo lên được quyền lực cao nhất phải trả giá bao nhiêu? Là bị nhân thế hiểu lầm khinh bỉ, mang tội danh" yêu nữ" , hay phải tự bản thân giết chết người mình yêu nhất? đứa trẻ mồ côi Linh tộc có năng lực dự đoán trước tương lai, ở nơi cung đấu, niết bàn trọng sinh , trở thành một vị hoàng hậu đương thời vạn người bái lạy!

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu Historical Cổ Đại
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 119.4 06/12/2021 Chapter 119.3 06/12/2021 Chapter 119.2 06/12/2021 Chapter 119.1 06/12/2021 Chapter 119 06/12/2021 Chapter 118 06/12/2021 Chapter 117 06/12/2021 Chapter 116 06/12/2021 Chapter 115 06/12/2021 Chapter 114 06/12/2021 Chapter 113 06/12/2021 Chapter 112 06/12/2021 Chapter 111 06/12/2021 Chapter 110 06/12/2021 Chapter 109 06/12/2021 Chapter 108 06/12/2021 Chapter 107 06/12/2021 Chapter 106 06/12/2021 Chapter 105 06/12/2021 Chapter 104 06/12/2021 Chapter 103 06/12/2021 Chapter 102 06/12/2021 Chapter 101 06/12/2021 Chapter 100 06/12/2021 Chapter 99 06/12/2021 Chapter 98 06/12/2021 Chapter 97 06/12/2021 Chapter 96 06/12/2021 Chapter 95 06/12/2021 Chapter 94 06/12/2021 Chapter 93 06/12/2021 Chapter 92 06/12/2021 Chapter 91 06/12/2021 Chapter 90 06/12/2021 Chapter 89 06/12/2021 Chapter 88 06/12/2021 Chapter 87 06/12/2021 Chapter 86 06/12/2021 Chapter 85 06/12/2021 Chapter 84 06/12/2021 Chapter 83 06/12/2021 Chapter 82 06/12/2021 Chapter 81 06/12/2021 Chapter 80 06/12/2021 Chapter 79 06/12/2021 Chapter 78 06/12/2021 Chapter 77 06/12/2021 Chapter 76 06/12/2021 Chapter 75 06/12/2021 Chapter 74 06/12/2021 Chapter 73 06/12/2021 Chapter 72 06/12/2021 Chapter 71 06/12/2021 Chapter 70.2 06/12/2021 Chapter 70.1 06/12/2021 Chapter 69.2 06/12/2021 Chapter 69.1 06/12/2021 Chapter 68 06/12/2021 Chapter 67 06/12/2021 Chapter 66 06/12/2021 Chapter 65.2 06/12/2021 Chapter 65.1 06/12/2021 Chapter 64 06/12/2021 Chapter 63 06/12/2021 Chapter 62.2 05/12/2021 Chapter 62.1 05/12/2021 Chapter 61.2 05/12/2021 Chapter 61.1 05/12/2021 Chapter 60.2 05/12/2021 Chapter 60.1 05/12/2021 Chapter 59.2 05/12/2021 Chapter 59.1 05/12/2021 Chapter 58.2 05/12/2021 Chapter 58.1 05/12/2021 Chapter 57.2 05/12/2021 Chapter 57.1 05/12/2021 Chapter 56.2 05/12/2021 Chapter 56.1 05/12/2021 Chapter 55.2 05/12/2021 Chapter 55.1 05/12/2021 Chapter 54 05/12/2021 Chapter 53 05/12/2021 Chapter 52 05/12/2021 Chapter 51 05/12/2021 Chapter 50 05/12/2021 Chapter 49 05/12/2021 Chapter 48 05/12/2021 Chapter 47 05/12/2021 Chapter 46 05/12/2021 Chapter 45: (End phần 1) 05/12/2021 Chapter 44 05/12/2021 Chapter 43 05/12/2021 Chapter 42 05/12/2021 Chapter 41.5 05/12/2021 Chapter 41 05/12/2021 Chapter 40 05/12/2021 Chapter 39 05/12/2021 Chapter 38 05/12/2021 Chapter 37 05/12/2021 Chapter 36 05/12/2021 Chapter 35 05/12/2021 Chapter 34 05/12/2021 Chapter 33 05/12/2021 Chapter 32 05/12/2021 Chapter 31 05/12/2021 Chapter 30 05/12/2021 Chapter 29 05/12/2021 Chapter 28 05/12/2021 Chapter 27 05/12/2021 Chapter 26 05/12/2021 Chapter 25 05/12/2021 Chapter 24 05/12/2021 Chapter 23 05/12/2021 Chapter 22 05/12/2021 Chapter 21 05/12/2021 Chapter 20 05/12/2021 Chapter 19 05/12/2021 Chapter 18 05/12/2021 Chapter 17 05/12/2021 Chapter 16 05/12/2021 Chapter 15 05/12/2021 Chapter 14 05/12/2021 Chapter 13 05/12/2021 Chapter 12 05/12/2021 Chapter 11 05/12/2021 Chapter 10 05/12/2021 Chapter 9 05/12/2021 Chapter 8 05/12/2021 Chapter 7 05/12/2021 Chapter 6 05/12/2021 Chapter 5 05/12/2021 Chapter 4 05/12/2021 Chapter 3 05/12/2021 Chapter 2 05/12/2021 Chapter 1 05/12/2021 Chapter 0 05/12/2021