Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

 • Tên khác
  Chọc tới chủ tịch tổng tài

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  159/159
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Cuộc tình một đêm không có kết quả, cô ấy không chỉ len lén trốn đi mà còn dám để “chiến thư” lại trên khăn trải giường, vì thế hắn thề phải tìm cho bằng được cô ấy, ngày hôm sau, các phương tiện truyền thông đại chúng đều đăng lệnh truy nã cô ấy. Khi Đồng Thiên Ái nhìn điện thoại, khuôn mặt của cô đỏ bừng ” Tân Tấn Dương . . .chủ tịch tập đoàn Tần Thị ...
  Xem phần 2 tại đây

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu Smut
  Cập nhật
  04/12/2021

Danh sách chương

Chapter 159 04/12/2021 Chapter 158 04/12/2021 Chapter 157 04/12/2021 Chapter 156 04/12/2021 Chapter 155 04/12/2021 Chapter 154 04/12/2021 Chapter 153 04/12/2021 Chapter 152 04/12/2021 Chapter 151 04/12/2021 Chapter 150 04/12/2021 Chapter 149 04/12/2021 Chapter 148 04/12/2021 Chapter 147 04/12/2021 Chapter 146 04/12/2021 Chapter 145 04/12/2021 Chapter 144 04/12/2021 Chapter 143 04/12/2021 Chapter 142 04/12/2021 Chapter 141 04/12/2021 Chapter 140 04/12/2021 Chapter 139 04/12/2021 Chapter 138 04/12/2021 Chapter 137 04/12/2021 Chapter 136 04/12/2021 Chapter 135 04/12/2021 Chapter 134 04/12/2021 Chapter 133 04/12/2021 Chapter 132 04/12/2021 Chapter 131 04/12/2021 Chapter 130 04/12/2021 Chapter 129 04/12/2021 Chapter 128 04/12/2021 Chapter 127 04/12/2021 Chapter 126 04/12/2021 Chapter 125 04/12/2021 Chapter 124 04/12/2021 Chapter 123 04/12/2021 Chapter 122 04/12/2021 Chapter 121 04/12/2021 Chapter 120 04/12/2021 Chapter 119 04/12/2021 Chapter 118 04/12/2021 Chapter 117 04/12/2021 Chapter 116 04/12/2021 Chapter 115 04/12/2021 Chapter 114 04/12/2021 Chapter 113 04/12/2021 Chapter 112 04/12/2021 Chapter 111 04/12/2021 Chapter 110 04/12/2021 Chapter 109 04/12/2021 Chapter 108 04/12/2021 Chapter 107 04/12/2021 Chapter 106 04/12/2021 Chapter 105 04/12/2021 Chapter 104 04/12/2021 Chapter 103 04/12/2021 Chapter 102 04/12/2021 Chapter 101 04/12/2021 Chapter 100 04/12/2021 Chapter 99 04/12/2021 Chapter 98 04/12/2021 Chapter 97 04/12/2021 Chapter 96 04/12/2021 Chapter 95 04/12/2021 Chapter 94 04/12/2021 Chapter 93 04/12/2021 Chapter 92 04/12/2021 Chapter 91 04/12/2021 Chapter 90 04/12/2021 Chapter 89 04/12/2021 Chapter 88 04/12/2021 Chapter 87 04/12/2021 Chapter 86 04/12/2021 Chapter 85 04/12/2021 Chapter 84 04/12/2021 Chapter 83 04/12/2021 Chapter 82 04/12/2021 Chapter 81 04/12/2021 Chapter 80 04/12/2021 Chapter 79 04/12/2021 Chapter 78 04/12/2021 Chapter 77 04/12/2021 Chapter 76 04/12/2021 Chapter 75 04/12/2021 Chapter 74 04/12/2021 Chapter 73 04/12/2021 Chapter 72 04/12/2021 Chapter 71 04/12/2021 Chapter 70 04/12/2021 Chapter 69 04/12/2021 Chapter 68 04/12/2021 Chapter 67 04/12/2021 Chapter 66 04/12/2021 Chapter 65 04/12/2021 Chapter 64 04/12/2021 Chapter 63 04/12/2021 Chapter 62 04/12/2021 Chapter 61 04/12/2021 Chapter 60 04/12/2021 Chapter 59 04/12/2021 Chapter 58 04/12/2021 Chapter 57 04/12/2021 Chapter 56 04/12/2021 Chapter 55 04/12/2021 Chapter 54 04/12/2021 Chapter 53 04/12/2021 Chapter 52 04/12/2021 Chapter 51 04/12/2021 Chapter 50 04/12/2021 Chapter 49 04/12/2021 Chapter 48 04/12/2021 Chapter 47 04/12/2021 Chapter 46 04/12/2021 Chapter 45 04/12/2021 Chapter 44 04/12/2021 Chapter 43 04/12/2021 Chapter 42 04/12/2021 Chapter 41 04/12/2021 Chapter 40 04/12/2021 Chapter 39 04/12/2021 Chapter 38 04/12/2021 Chapter 37 04/12/2021 Chapter 36 04/12/2021 Chapter 35 04/12/2021 Chapter 34 04/12/2021 Chapter 33 04/12/2021 Chapter 32 04/12/2021 Chapter 31 04/12/2021 Chapter 30 04/12/2021 Chapter 29 04/12/2021 Chapter 28 04/12/2021 Chapter 27 04/12/2021 Chapter 26 04/12/2021 Chapter 25 04/12/2021 Chapter 24 04/12/2021 Chapter 23 04/12/2021 Chapter 22 04/12/2021 Chapter 21: Chap 20 04/12/2021 Chapter 20 04/12/2021 Chapter 19 04/12/2021 Chapter 18 04/12/2021 Chapter 17 04/12/2021 Chapter 16 04/12/2021 Chapter 15 04/12/2021 Chapter 14 04/12/2021 Chapter 13 04/12/2021 Chapter 12 04/12/2021 Chapter 11 04/12/2021 Chapter 10 04/12/2021 Chapter 9 04/12/2021 Chapter 8 04/12/2021 Chapter 7 04/12/2021 Chapter 6 04/12/2021 Chapter 5 04/12/2021 Chapter 4 04/12/2021 Chapter 3 04/12/2021 Chapter 2 04/12/2021 Chapter 1 04/12/2021