Nghịch Tập Chi Hảo Dựng Nhân Sinh

 • Tác giả
  Đông Mạn Xã

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  198/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Có một tình địch là bạch liên hoa không đáng sợ. Đáng sợ là khi hắn còn có hệ thống trọng sinh! Người yêu bị cướp, ông nội thì bị hại chết, gia nghiệp bị chiếm, còn bị tống vào tù… Y đã từng là Từ đại công tử giới thượng lưu, sau một đêm liền trở thành trò cười của mọi người. Tưởng rằng đã chấm dứt những tháng ngày đen đủi, nhưng trước cái đêm được thả ra, y lại say rượu loạn tính mà ngủ với một người đàn ông, lại còn mang thai. Sau khi ra tù, y mở một quán ăn, mang theo bánh bao đi làm giàu, cũng không quên báo thù tra công và Tuesday. Và y gặp lại người đàn ông ở trong tù kia…

  Thể loại:
  Truyện Màu Đam Mỹ Soft Yaoi
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 199 13/03/2022 Chapter 198 09/03/2022 Chapter 197 09/03/2022 Chapter 196 09/03/2022 Chapter 195 27/02/2022 Chapter 194 27/02/2022 Chapter 193 21/02/2022 Chapter 192 21/02/2022 Chapter 191 21/02/2022 Chapter 190 12/02/2022 Chapter 189 12/02/2022 Chapter 188 12/02/2022 Chapter 187 12/02/2022 Chapter 186 12/02/2022 Chapter 185 12/02/2022 Chapter 184 12/02/2022 Chapter 183 12/02/2022 Chapter 182 12/02/2022 Chapter 181 11/02/2022 Chapter 180 11/02/2022 Chapter 179 11/02/2022 Chapter 178 11/02/2022 Chapter 177 11/02/2022 Chapter 176 11/02/2022 Chapter 175 11/02/2022 Chapter 174 11/02/2022 Chapter 173 11/02/2022 Chapter 172 11/02/2022 Chapter 171 11/02/2022 Chapter 170 11/02/2022 Chapter 169 11/02/2022 Chapter 167 11/02/2022 Chapter 166 11/02/2022 Chapter 165 11/02/2022 Chapter 164 11/02/2022 Chapter 163 11/02/2022 Chapter 162 11/02/2022 Chapter 160 11/02/2022 Chapter 159 11/02/2022 Chapter 158 11/02/2022 Chapter 157 11/02/2022 Chapter 156 11/02/2022 Chapter 155 11/02/2022 Chapter 154 11/02/2022 Chapter 153 11/02/2022 Chapter 152 11/02/2022 Chapter 151 11/02/2022 Chapter 150 11/02/2022 Chapter 149 11/02/2022 Chapter 148 11/02/2022 Chapter 147 11/02/2022 Chapter 146 11/02/2022 Chapter 145 11/02/2022 Chapter 144 11/02/2022 Chapter 143 11/02/2022 Chapter 142 11/02/2022 Chapter 141 11/02/2022 Chapter 140 11/02/2022 Chapter 139 11/02/2022 Chapter 138 11/02/2022 Chapter 137 11/02/2022 Chapter 136 11/02/2022 Chapter 135 11/02/2022 Chapter 134 11/02/2022 Chapter 133 11/02/2022 Chapter 132 11/02/2022 Chapter 131 11/02/2022 Chapter 130 11/02/2022 Chapter 129 11/02/2022 Chapter 128 11/02/2022 Chapter 127 11/02/2022 Chapter 126 11/02/2022 Chapter 125 11/02/2022 Chapter 124 11/02/2022 Chapter 123 11/02/2022 Chapter 122 11/02/2022 Chapter 121 11/02/2022 Chapter 120: - NGOẠI TRUYỆN MÙA THI 11/02/2022 Chapter 119 11/02/2022 Chapter 118 11/02/2022 Chapter 117 11/02/2022 Chapter 116 11/02/2022 Chapter 115 11/02/2022 Chapter 114 11/02/2022 Chapter 113 11/02/2022 Chapter 112 11/02/2022 Chapter 111 11/02/2022 Chapter 110 11/02/2022 Chapter 109 11/02/2022 Chapter 108 11/02/2022 Chapter 107 11/02/2022 Chapter 106 11/02/2022 Chapter 105 11/02/2022 Chapter 104 11/02/2022 Chapter 103 11/02/2022 Chapter 102 11/02/2022 Chapter 101 11/02/2022 Chapter 100 11/02/2022 Chapter 99 11/02/2022 Chapter 98 11/02/2022 Chapter 97 11/02/2022 Chapter 96 11/02/2022 Chapter 95 11/02/2022 Chapter 94 11/02/2022 Chapter 93 11/02/2022 Chapter 92 11/02/2022 Chapter 91 11/02/2022 Chapter 90 11/02/2022 Chapter 89 11/02/2022 Chapter 88 11/02/2022 Chapter 87 11/02/2022 Chapter 86 11/02/2022 Chapter 85 11/02/2022 Chapter 84 11/02/2022 Chapter 83 11/02/2022 Chapter 82 11/02/2022 Chapter 81 11/02/2022 Chapter 80 11/02/2022 Chapter 79 11/02/2022 Chapter 78 11/02/2022 Chapter 77 11/02/2022 Chapter 76 11/02/2022 Chapter 75 11/02/2022 Chapter 74 11/02/2022 Chapter 73 11/02/2022 Chapter 72 11/02/2022 Chapter 71 11/02/2022 Chapter 70 11/02/2022 Chapter 69 11/02/2022 Chapter 68 11/02/2022 Chapter 67 11/02/2022 Chapter 66 11/02/2022 Chapter 65 11/02/2022 Chapter 64 11/02/2022 Chapter 63 11/02/2022 Chapter 62 11/02/2022 Chapter 61 11/02/2022 Chapter 60 11/02/2022 Chapter 59 11/02/2022 Chapter 58 11/02/2022 Chapter 57 11/02/2022 Chapter 56 11/02/2022 Chapter 55 11/02/2022 Chapter 54 11/02/2022 Chapter 53 11/02/2022 Chapter 52 11/02/2022 Chapter 51 11/02/2022 Chapter 50 11/02/2022 Chapter 49 11/02/2022 Chapter 48 11/02/2022 Chapter 47 11/02/2022 Chapter 46 11/02/2022 Chapter 45 11/02/2022 Chapter 44 11/02/2022 Chapter 43 11/02/2022 Chapter 42 11/02/2022 Chapter 41 11/02/2022 Chapter 40 11/02/2022 Chapter 39 11/02/2022 Chapter 38 11/02/2022 Chapter 37 11/02/2022 Chapter 36 11/02/2022 Chapter 35 11/02/2022 Chapter 34 11/02/2022 Chapter 33 11/02/2022 Chapter 32 11/02/2022 Chapter 31 11/02/2022 Chapter 30 11/02/2022 Chapter 29 11/02/2022 Chapter 28 11/02/2022 Chapter 27 11/02/2022 Chapter 26 11/02/2022 Chapter 25 11/02/2022 Chapter 24 11/02/2022 Chapter 23 11/02/2022 Chapter 22 11/02/2022 Chapter 21 11/02/2022 Chapter 20 11/02/2022 Chapter 19 11/02/2022 Chapter 18 11/02/2022 Chapter 17 11/02/2022 Chapter 16 11/02/2022 Chapter 15 11/02/2022 Chapter 14 11/02/2022 Chapter 13 11/02/2022 Chapter 12 11/02/2022 Chapter 11 11/02/2022 Chapter 10 11/02/2022 Chapter 9 11/02/2022 Chapter 8 11/02/2022 Chapter 7 11/02/2022 Chapter 6 11/02/2022 Chapter 5 11/02/2022 Chapter 4 11/02/2022 Chapter 3 11/02/2022 Chapter 2 11/02/2022 Chapter 1 11/02/2022 Chapter 0 11/02/2022