Nam thần truy thê chỉ nam

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  241/241
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Bản hiện đại của [Manh sư tại thượng], tiểu bạch liên nghèo rớt mồng tơi được nam thần cứu giúp, nam thần còn bảo vệ tiểu bạch liên lớn lên trở thành phúc hắc liên đại sát tứ phương. “Có phải anh có mưu đồ gì với tôi không? Lẽ nào là nhìn trúng cơ thể của tôi?!” (Ôm chặt lấy tôi tiểu chăn tử.jpg) “Ngốc quá, anh tìm em rất lâu rồi, bây giờ, chỉ muốn sủng em.” Ngược tra điềm sủng.

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu
  Cập nhật
  07/01/2022

Danh sách chương

Chapter 126.2: Cả nhà đoàn tụ END! 07/01/2022 Chapter 126.1: Tuần trăng mật hạnh phúc! 07/01/2022 Chapter 125.2 07/01/2022 Chapter 125.1 07/01/2022 Chapter 124: Đáp trả! 07/01/2022 Chapter 123.2 07/01/2022 Chapter 123.1 07/01/2022 Chapter 122.2 07/01/2022 Chapter 122.1 07/01/2022 Chapter 121.2 07/01/2022 Chapter 121.1 07/01/2022 Chapter 120.2 07/01/2022 Chapter 120.1 07/01/2022 Chapter 119.2 07/01/2022 Chapter 119.1 07/01/2022 Chapter 118.2 07/01/2022 Chapter 118.1 07/01/2022 Chapter 117.2 07/01/2022 Chapter 117.1 07/01/2022 Chapter 116.2 07/01/2022 Chapter 116.1 07/01/2022 Chapter 115.2 07/01/2022 Chapter 115.1 07/01/2022 Chapter 114.2 07/01/2022 Chapter 114.1 07/01/2022 Chapter 113.2 07/01/2022 Chapter 113.1 07/01/2022 Chapter 112.2 07/01/2022 Chapter 112.1 07/01/2022 Chapter 111.2 07/01/2022 Chapter 111.1 07/01/2022 Chapter 110.2 07/01/2022 Chapter 110.1 07/01/2022 Chapter 109.2 07/01/2022 Chapter 109.1 07/01/2022 Chapter 108.2 07/01/2022 Chapter 108.1 07/01/2022 Chapter 107.2: Chim biết nói! 07/01/2022 Chapter 107.1: Biến thành chim đi cứu người! 07/01/2022 Chapter 106.2: Biến hình! 07/01/2022 Chapter 106.1: Dò thám! 07/01/2022 Chapter 105.2: Ảo ảnh! 07/01/2022 Chapter 105.1: Đổi mặt?! 07/01/2022 Chapter 104.2 07/01/2022 Chapter 104.1 07/01/2022 Chapter 103.2 07/01/2022 Chapter 103.1 07/01/2022 Chapter 102.2 07/01/2022 Chapter 102.1 07/01/2022 Chapter 101.2 07/01/2022 Chapter 101.1 07/01/2022 Chapter 100.2 07/01/2022 Chapter 100.1 07/01/2022 Chapter 99.2 07/01/2022 Chapter 99.1 07/01/2022 Chapter 98.2 07/01/2022 Chapter 98.1 07/01/2022 Chapter 97.2 07/01/2022 Chapter 97.1 07/01/2022 Chapter 96.2 07/01/2022 Chapter 96.1 07/01/2022 Chapter 95.2 07/01/2022 Chapter 95.1 07/01/2022 Chapter 94.2 07/01/2022 Chapter 94.1 07/01/2022 Chapter 93.2 07/01/2022 Chapter 93.1 07/01/2022 Chapter 92.2 07/01/2022 Chapter 92.1 07/01/2022 Chapter 91.2 07/01/2022 Chapter 91.1 07/01/2022 Chapter 90.2 07/01/2022 Chapter 90.1 07/01/2022 Chapter 89.2 07/01/2022 Chapter 89.1 07/01/2022 Chapter 88 07/01/2022 Chapter 87.2 07/01/2022 Chapter 87.1 07/01/2022 Chapter 86.2 07/01/2022 Chapter 86.1 07/01/2022 Chapter 85.2 07/01/2022 Chapter 85.1 07/01/2022 Chapter 84.2 07/01/2022 Chapter 84.1 07/01/2022 Chapter 83.2 07/01/2022 Chapter 83.1 07/01/2022 Chapter 82.2 07/01/2022 Chapter 82.1 07/01/2022 Chapter 81.2 07/01/2022 Chapter 81.1 07/01/2022 Chapter 80.2 07/01/2022 Chapter 80.1 07/01/2022 Chapter 79.2 07/01/2022 Chapter 79.1 07/01/2022 Chapter 78.2 07/01/2022 Chapter 78.1 07/01/2022 Chapter 77 07/01/2022 Chapter 76.2 07/01/2022 Chapter 76.1 07/01/2022 Chapter 75 07/01/2022 Chapter 74 07/01/2022 Chapter 73 07/01/2022 Chapter 72 07/01/2022 Chapter 71.2 07/01/2022 Chapter 71.1 07/01/2022 Chapter 70.2 07/01/2022 Chapter 70.1 07/01/2022 Chapter 69 07/01/2022 Chapter 68.2 07/01/2022 Chapter 68.1 07/01/2022 Chapter 67.2 07/01/2022 Chapter 67.1 07/01/2022 Chapter 66.2 07/01/2022 Chapter 66.1 07/01/2022 Chapter 65.2 07/01/2022 Chapter 65.1 07/01/2022 Chapter 64.2 07/01/2022 Chapter 64.1 07/01/2022 Chapter 63.2 07/01/2022 Chapter 63.1 07/01/2022 Chapter 62.2 07/01/2022 Chapter 62.1 07/01/2022 Chapter 61.2 07/01/2022 Chapter 61.1 07/01/2022 Chapter 60.2 07/01/2022 Chapter 60.1 07/01/2022 Chapter 59.2 07/01/2022 Chapter 59.1 07/01/2022 Chapter 58.2 07/01/2022 Chapter 58.1 07/01/2022 Chapter 57.2 07/01/2022 Chapter 57.1 07/01/2022 Chapter 56.2 07/01/2022 Chapter 56.1 07/01/2022 Chapter 55.2 07/01/2022 Chapter 55.1 07/01/2022 Chapter 54.2 07/01/2022 Chapter 54.1 07/01/2022 Chapter 53.2 07/01/2022 Chapter 53.1 07/01/2022 Chapter 52.2 07/01/2022 Chapter 52.1 07/01/2022 Chapter 51 07/01/2022 Chapter 50.2 07/01/2022 Chapter 50.1 07/01/2022 Chapter 49.2 07/01/2022 Chapter 49.1 07/01/2022 Chapter 48.2 07/01/2022 Chapter 48.1 07/01/2022 Chapter 47.2 07/01/2022 Chapter 47.1 07/01/2022 Chapter 46.2 07/01/2022 Chapter 46.1 07/01/2022 Chapter 45.2 07/01/2022 Chapter 45.1 07/01/2022 Chapter 44.2 07/01/2022 Chapter 44.1 07/01/2022 Chapter 43.2 07/01/2022 Chapter 43.1 07/01/2022 Chapter 42.2 07/01/2022 Chapter 42.1 07/01/2022 Chapter 41.2 07/01/2022 Chapter 41.1 07/01/2022 Chapter 40.2 07/01/2022 Chapter 40.1 07/01/2022 Chapter 39.2 07/01/2022 Chapter 39.1 07/01/2022 Chapter 38.2 07/01/2022 Chapter 38.1 07/01/2022 Chapter 37.2 07/01/2022 Chapter 37.1 07/01/2022 Chapter 36.2 07/01/2022 Chapter 36.1 07/01/2022 Chapter 35.2 07/01/2022 Chapter 35.1 07/01/2022 Chapter 34.2 07/01/2022 Chapter 34.1 07/01/2022 Chapter 33.2 07/01/2022 Chapter 33.1 07/01/2022 Chapter 32.2 07/01/2022 Chapter 32.1 07/01/2022 Chapter 31.2 07/01/2022 Chapter 31.1 07/01/2022 Chapter 30.2 07/01/2022 Chapter 30.1 07/01/2022 Chapter 29.2 07/01/2022 Chapter 29.1 07/01/2022 Chapter 28.2 07/01/2022 Chapter 28.1 07/01/2022 Chapter 27.2 07/01/2022 Chapter 27.1 07/01/2022 Chapter 26.2 07/01/2022 Chapter 26.1 07/01/2022 Chapter 25.2 07/01/2022 Chapter 25.1 07/01/2022 Chapter 24.2 07/01/2022 Chapter 24.1 07/01/2022 Chapter 23.2 07/01/2022 Chapter 23.1 07/01/2022 Chapter 22.2 07/01/2022 Chapter 22.1 07/01/2022 Chapter 21.2 07/01/2022 Chapter 21.1 07/01/2022 Chapter 20.2 07/01/2022 Chapter 20.1 07/01/2022 Chapter 19.2 07/01/2022 Chapter 19.1 07/01/2022 Chapter 18.2 07/01/2022 Chapter 18.1 07/01/2022 Chapter 17.2 07/01/2022 Chapter 17.1 07/01/2022 Chapter 16.2 07/01/2022 Chapter 16.1 07/01/2022 Chapter 15.2 07/01/2022 Chapter 14.2 07/01/2022 Chapter 14.1 07/01/2022 Chapter 13.2 07/01/2022 Chapter 13.1 07/01/2022 Chapter 12.2 07/01/2022 Chapter 12.1 07/01/2022 Chapter 11.2 07/01/2022 Chapter 11.1 07/01/2022 Chapter 10.2 07/01/2022 Chapter 10.1 07/01/2022 Chapter 9.2 07/01/2022 Chapter 9.1 07/01/2022 Chapter 8.2 07/01/2022 Chapter 8.1 07/01/2022 Chapter 7.2 07/01/2022 Chapter 7.1 07/01/2022 Chapter 6.2 07/01/2022 Chapter 6.1 07/01/2022 Chapter 5.2 07/01/2022 Chapter 5.1 07/01/2022 Chapter 4.2 07/01/2022 Chapter 4.1 07/01/2022 Chapter 3.2 07/01/2022 Chapter 3.1 07/01/2022 Chapter 2.2 07/01/2022 Chapter 2.1 07/01/2022 Chapter 1 07/01/2022