Ma Đạo Tổ Sư- Mao Đoàn Tiểu Kiếm Kiếm

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  146/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Là truyện đam mỹ
  Mười ba năm trước, Ngụy Vô Tiện sa chân vào ma đạo, trở thành một ma đầu bị người người hô đánh, bị sư đệ thân thiết dẫn tứ đại gia tộc tiến đánh, cuối cùng phản phệ chết thảm. Mười ba năm sau, có người hiến xá cho Ngụy Vô Tiện trở lại nhân gian, được Lam Vong Cơ nhận ra và đưa về nhà. Hai người bắt đầu hành trình lần theo dấu vết cánh tay trái để truy tìm các bộ phận của một thi thể bị phân thây; đan xen với những mảnh hồi ức đứt đoạn, một âm mưu lớn cũng dần dần vén màn. Hành trình khám phá bí ẩn cánh tay trái đồng thời cũng là hành trình bù đắp lỗi lầm kiếp trước, và là hành trình thấu hiểu tâm ý của bản thân cũng như của đối phương.

  Thể loại:
  Manhua Truyện Màu Đam Mỹ Fantasy Historical Horror Soft Yaoi
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 142 19/02/2022 Chapter 140 19/02/2022 Chapter 138 19/02/2022 Chapter 137 19/02/2022 Chapter 136 19/02/2022 Chapter 135 19/02/2022 Chapter 134 19/02/2022 Chapter 133 19/02/2022 Chapter 132 19/02/2022 Chapter 131 19/02/2022 Chapter 130 19/02/2022 Chapter 129 19/02/2022 Chapter 128 19/02/2022 Chapter 127 19/02/2022 Chapter 126 19/02/2022 Chapter 125 19/02/2022 Chapter 124 19/02/2022 Chapter 123 19/02/2022 Chapter 122 19/02/2022 Chapter 121 19/02/2022 Chapter 120 19/02/2022 Chapter 119 19/02/2022 Chapter 118 19/02/2022 Chapter 117 19/02/2022 Chapter 116 19/02/2022 Chapter 115 19/02/2022 Chapter 114 19/02/2022 Chapter 113 19/02/2022 Chapter 112 19/02/2022 Chapter 111 19/02/2022 Chapter 110 19/02/2022 Chapter 109 19/02/2022 Chapter 108 19/02/2022 Chapter 107 19/02/2022 Chapter 106 19/02/2022 Chapter 105 19/02/2022 Chapter 104 19/02/2022 Chapter 103 19/02/2022 Chapter 102 19/02/2022 Chapter 101 19/02/2022 Chapter 100 19/02/2022 Chapter 99 19/02/2022 Chapter 98 19/02/2022 Chapter 97 19/02/2022 Chapter 96 19/02/2022 Chapter 95 19/02/2022 Chapter 94 19/02/2022 Chapter 93.5: Ngoại truyện 19/02/2022 Chapter 93 19/02/2022 Chapter 92 19/02/2022 Chapter 91 19/02/2022 Chapter 90 19/02/2022 Chapter 89 19/02/2022 Chapter 88 19/02/2022 Chapter 87 19/02/2022 Chapter 86 19/02/2022 Chapter 85 19/02/2022 Chapter 84 19/02/2022 Chapter 83 19/02/2022 Chapter 82 19/02/2022 Chapter 81 19/02/2022 Chapter 80 19/02/2022 Chapter 79 19/02/2022 Chapter 78 19/02/2022 Chapter 77 19/02/2022 Chapter 76 19/02/2022 Chapter 75 19/02/2022 Chapter 74 19/02/2022 Chapter 73 19/02/2022 Chapter 72 19/02/2022 Chapter 71 19/02/2022 Chapter 70 19/02/2022 Chapter 69 19/02/2022 Chapter 68 19/02/2022 Chapter 67 19/02/2022 Chapter 66 19/02/2022 Chapter 65 19/02/2022 Chapter 64 19/02/2022 Chapter 63 19/02/2022 Chapter 62 19/02/2022 Chapter 61 19/02/2022 Chapter 60 19/02/2022 Chapter 59 19/02/2022 Chapter 58 19/02/2022 Chapter 57 19/02/2022 Chapter 56 19/02/2022 Chapter 55 19/02/2022 Chapter 54 19/02/2022 Chapter 53 19/02/2022 Chapter 52 19/02/2022 Chapter 51 19/02/2022 Chapter 50 19/02/2022 Chapter 49 19/02/2022 Chapter 48 19/02/2022 Chapter 47 19/02/2022 Chapter 46 19/02/2022 Chapter 45 19/02/2022 Chapter 44 19/02/2022 Chapter 43 19/02/2022 Chapter 42 19/02/2022 Chapter 41 19/02/2022 Chapter 40 19/02/2022 Chapter 39 19/02/2022 Chapter 38 19/02/2022 Chapter 37 19/02/2022 Chapter 36 19/02/2022 Chapter 35 19/02/2022 Chapter 34 19/02/2022 Chapter 33.5 19/02/2022 Chapter 33 19/02/2022 Chapter 32.5 19/02/2022 Chapter 32 19/02/2022 Chapter 31 19/02/2022 Chapter 30 19/02/2022 Chapter 29 19/02/2022 Chapter 28 19/02/2022 Chapter 27 19/02/2022 Chapter 26 19/02/2022 Chapter 25 19/02/2022 Chapter 24 19/02/2022 Chapter 23 19/02/2022 Chapter 22 19/02/2022 Chapter 21 19/02/2022 Chapter 20 19/02/2022 Chapter 19 19/02/2022 Chapter 18 19/02/2022 Chapter 17 19/02/2022 Chapter 16 19/02/2022 Chapter 15 19/02/2022 Chapter 14 19/02/2022 Chapter 13.5 19/02/2022 Chapter 13 19/02/2022 Chapter 12.5 19/02/2022 Chapter 12 19/02/2022 Chapter 11 19/02/2022 Chapter 10 19/02/2022 Chapter 9 19/02/2022 Chapter 8 19/02/2022 Chapter 7 19/02/2022 Chapter 6 19/02/2022 Chapter 5 19/02/2022 Chapter 4 19/02/2022 Chapter 3 19/02/2022 Chapter 2 19/02/2022 Chapter 1 19/02/2022 Chapter 0 19/02/2022