Lời Nguyền Lâu Lan: Bạo Quân Hung Ác Sủng Ái Ta

 • Tác giả
  Khai Nguyên Manhua

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  159/159
  Năm phát hành:
  2017
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Hắn là Tu La, là kẻ khát máu mà người người nghe đến đều biến sắc nhưng lại chỉ sủng ái duy nhất nàng. Tẩm cung , hắn mở áo trên ngực ra nằm trên giường: "Ái phi, Cô đói rồi" (Cô là cách xưng của vua chúa thời xưa). Nữ nhân nào đó lại chống đối, càng thế khiến hắn càng kêu thuận miệng, hất tà áo cúi người cắn lên cổ hắn: "Thật trùng hợp, ta cũng đói bụng rồi!". Đôi mắt màu đỏ, giọng nói trầm thấp, người nào đó nằm dưới và vật lên. Đêm trăng mờ ảo, thời tiết này: "Ăn thịt người" rất tốt...!

  Thể loại:
  Comedy Drama Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu Cổ Đại Mystery
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 159 10/02/2022 Chapter 158 10/02/2022 Chapter 157 10/02/2022 Chapter 156 10/02/2022 Chapter 155 10/02/2022 Chapter 154 10/02/2022 Chapter 153 10/02/2022 Chapter 152 10/02/2022 Chapter 151 10/02/2022 Chapter 150 10/02/2022 Chapter 149 10/02/2022 Chapter 148 10/02/2022 Chapter 147 10/02/2022 Chapter 146 10/02/2022 Chapter 145 10/02/2022 Chapter 144 10/02/2022 Chapter 143 10/02/2022 Chapter 142 10/02/2022 Chapter 141 10/02/2022 Chapter 140 10/02/2022 Chapter 139 10/02/2022 Chapter 138 10/02/2022 Chapter 137 10/02/2022 Chapter 136 10/02/2022 Chapter 135 10/02/2022 Chapter 134 10/02/2022 Chapter 133 10/02/2022 Chapter 132 10/02/2022 Chapter 131 10/02/2022 Chapter 130 10/02/2022 Chapter 129 10/02/2022 Chapter 128 10/02/2022 Chapter 127 10/02/2022 Chapter 126 10/02/2022 Chapter 125 10/02/2022 Chapter 124 10/02/2022 Chapter 123 10/02/2022 Chapter 122 10/02/2022 Chapter 121 10/02/2022 Chapter 120 10/02/2022 Chapter 119 10/02/2022 Chapter 118 10/02/2022 Chapter 117 10/02/2022 Chapter 116 10/02/2022 Chapter 115 10/02/2022 Chapter 114 10/02/2022 Chapter 113 10/02/2022 Chapter 112 10/02/2022 Chapter 111 10/02/2022 Chapter 110 10/02/2022 Chapter 109 10/02/2022 Chapter 108 10/02/2022 Chapter 107 10/02/2022 Chapter 106 10/02/2022 Chapter 105 10/02/2022 Chapter 104 10/02/2022 Chapter 103 10/02/2022 Chapter 102 10/02/2022 Chapter 101 10/02/2022 Chapter 100 10/02/2022 Chapter 99 10/02/2022 Chapter 98 10/02/2022 Chapter 97 10/02/2022 Chapter 96 10/02/2022 Chapter 95 10/02/2022 Chapter 94 10/02/2022 Chapter 93 10/02/2022 Chapter 92 10/02/2022 Chapter 91 10/02/2022 Chapter 90 10/02/2022 Chapter 89: Dấu ấn mặt trăng, biểu tượng của Lâu Lan 10/02/2022 Chapter 88: Làm chuyện này còn phải chọn giờ hoàng đạo sao 10/02/2022 Chapter 87: Giờ sửu là mấy giờ vậy 10/02/2022 Chapter 86: Cầm kiếm vì chàng 10/02/2022 Chapter 85: Không muốn lại phụ nàng ấy 10/02/2022 Chapter 84 10/02/2022 Chapter 83 10/02/2022 Chapter 82 10/02/2022 Chapter 81 10/02/2022 Chapter 80 10/02/2022 Chapter 79 10/02/2022 Chapter 78 10/02/2022 Chapter 77 10/02/2022 Chapter 76 10/02/2022 Chapter 75 10/02/2022 Chapter 74 10/02/2022 Chapter 73 10/02/2022 Chapter 72 10/02/2022 Chapter 71 10/02/2022 Chapter 70 10/02/2022 Chapter 69 10/02/2022 Chapter 68 10/02/2022 Chapter 67 10/02/2022 Chapter 66 10/02/2022 Chapter 65 10/02/2022 Chapter 64 10/02/2022 Chapter 63 10/02/2022 Chapter 62 10/02/2022 Chapter 61 10/02/2022 Chapter 60 10/02/2022 Chapter 59 10/02/2022 Chapter 58 10/02/2022 Chapter 57 10/02/2022 Chapter 56 10/02/2022 Chapter 55 10/02/2022 Chapter 54 10/02/2022 Chapter 53 10/02/2022 Chapter 52 10/02/2022 Chapter 51 10/02/2022 Chapter 50 10/02/2022 Chapter 49 10/02/2022 Chapter 48 10/02/2022 Chapter 47 10/02/2022 Chapter 46 10/02/2022 Chapter 45 10/02/2022 Chapter 44 10/02/2022 Chapter 43 10/02/2022 Chapter 42 10/02/2022 Chapter 41 10/02/2022 Chapter 40 10/02/2022 Chapter 39 10/02/2022 Chapter 38 10/02/2022 Chapter 37 10/02/2022 Chapter 36 10/02/2022 Chapter 35 10/02/2022 Chapter 34 10/02/2022 Chapter 33 10/02/2022 Chapter 32 10/02/2022 Chapter 31 10/02/2022 Chapter 30 10/02/2022 Chapter 29 10/02/2022 Chapter 28 10/02/2022 Chapter 27 10/02/2022 Chapter 26 10/02/2022 Chapter 25 10/02/2022 Chapter 24 10/02/2022 Chapter 23 10/02/2022 Chapter 22 10/02/2022 Chapter 21 10/02/2022 Chapter 20 10/02/2022 Chapter 19 10/02/2022 Chapter 18 10/02/2022 Chapter 17 10/02/2022 Chapter 16 10/02/2022 Chapter 15 10/02/2022 Chapter 14 10/02/2022 Chapter 13 10/02/2022 Chapter 12 10/02/2022 Chapter 11 10/02/2022 Chapter 10 10/02/2022 Chapter 9 10/02/2022 Chapter 8 10/02/2022 Chapter 7 10/02/2022 Chapter 6 10/02/2022 Chapter 5 10/02/2022 Chapter 4 10/02/2022 Chapter 3 10/02/2022 Chapter 2 10/02/2022 Chapter 1: _Lăng mộ của soái khí nam nhân 10/02/2022