Kiều Phu Có Hỉ

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  85/??
  Năm phát hành:
  2021
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Một đêm xuân hắn không chùn bước vì nàng mà hạ sinh một đứa con gái nhưng đổi lại nàng rời đi mà không nói một lời. Năm năm sau nàng được phong tướng phong hầu khí phách trở về. Bọn họ sẽ dứt khoát chặt đứt dây tơ hay gương vỡ lại lành?

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Truyện Màu Cổ Đại
  Cập nhật
  06/12/2021

Danh sách chương

Chapter 69 14/02/2022 Chapter 68 14/02/2022 Chapter 67 11/02/2022 Chapter 66 06/02/2022 Chapter 65 06/02/2022 Chapter 64 06/02/2022 Chapter 63 06/02/2022 Chapter 62 19/01/2022 Chapter 61 15/01/2022 Chapter 60 15/01/2022 Chapter 59 10/01/2022 Chapter 58 03/01/2022 Chapter 57 25/12/2021 Chapter 56 25/12/2021 Chapter 55 18/12/2021 Chapter 54 18/12/2021 Chapter 53 18/12/2021 Chapter 52 06/12/2021 Chapter 51 06/12/2021 Chapter 50 06/12/2021 Chapter 49 06/12/2021 Chapter 48 06/12/2021 Chapter 47 06/12/2021 Chapter 46 06/12/2021 Chapter 45 06/12/2021 Chapter 44 06/12/2021 Chapter 43 06/12/2021 Chapter 42 06/12/2021 Chapter 41 06/12/2021 Chapter 40 06/12/2021 Chapter 39 06/12/2021 Chapter 38 06/12/2021 Chapter 37 06/12/2021 Chapter 36 06/12/2021 Chapter 35 06/12/2021 Chapter 34 06/12/2021 Chapter 33 06/12/2021 Chapter 32.2 06/12/2021 Chapter 32.1 06/12/2021 Chapter 31.2 06/12/2021 Chapter 31.1 06/12/2021 Chapter 30.2 06/12/2021 Chapter 30.1 06/12/2021 Chapter 29 06/12/2021 Chapter 28 06/12/2021 Chapter 27.2 06/12/2021 Chapter 27.1 06/12/2021 Chapter 26.2 06/12/2021 Chapter 26.1 06/12/2021 Chapter 25.2 06/12/2021 Chapter 25.1 06/12/2021 Chapter 24.2 06/12/2021 Chapter 24 06/12/2021 Chapter 23.2 06/12/2021 Chapter 23 06/12/2021 Chapter 22.2 06/12/2021 Chapter 22 06/12/2021 Chapter 21.5 06/12/2021 Chapter 21 06/12/2021 Chapter 20 06/12/2021 Chapter 19 06/12/2021 Chapter 18.1: Ngoại truyện 06/12/2021 Chapter 18 06/12/2021 Chapter 17 06/12/2021 Chapter 16.2 06/12/2021 Chapter 16.1 06/12/2021 Chapter 15.2 06/12/2021 Chapter 15.1 06/12/2021 Chapter 14.2 06/12/2021 Chapter 14.1 06/12/2021 Chapter 13.2 06/12/2021 Chapter 13.1 06/12/2021 Chapter 12 06/12/2021 Chapter 11 06/12/2021 Chapter 10 06/12/2021 Chapter 9 06/12/2021 Chapter 8 06/12/2021 Chapter 7 06/12/2021 Chapter 6 06/12/2021 Chapter 5 06/12/2021 Chapter 4 06/12/2021 Chapter 3 06/12/2021 Chapter 2 06/12/2021 Chapter 1 06/12/2021 Chapter 0 06/12/2021