Here U Are

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  154/154
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Đam mỹ đáng yêu hết sức.Yutang(thụ) có nhiệm vụ hướng đẫn cho các sinh viên mới trong ngày đầu tới trường, đã vô tình phải giúp đỡ Lihuan(công). Anh công là một chàng cực cực cao và cực cực khó gần, là típ người hầu như mọi người đều không thích. Nhưng sau một thời gian anh thụ nhận thấy anh công lại là người hoàn toàn khác với những gì mà mọi người vẫn nghĩ....

  Thể loại:
  Drama Romance Đam Mỹ Soft Yaoi School Life Slice of Life Webtoon
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 137.5: Chuyện Về Những Nhân Vật Phụ 10/02/2022 Chapter 137.4: Chiến Tranh Lạnh 10/02/2022 Chapter 137.3: Gặp Lại 10/02/2022 Chapter 137.2: Bí Mật 10/02/2022 Chapter 137.1: Ngoại truyện: Tin tưởng 10/02/2022 Chapter 137 10/02/2022 Chapter 136 10/02/2022 Chapter 135 10/02/2022 Chapter 134 10/02/2022 Chapter 133 10/02/2022 Chapter 132 10/02/2022 Chapter 131 10/02/2022 Chapter 130 10/02/2022 Chapter 129 10/02/2022 Chapter 128 10/02/2022 Chapter 127 10/02/2022 Chapter 126 10/02/2022 Chapter 125 10/02/2022 Chapter 124 10/02/2022 Chapter 123 10/02/2022 Chapter 122 10/02/2022 Chapter 121 10/02/2022 Chapter 120 10/02/2022 Chapter 119 10/02/2022 Chapter 118 10/02/2022 Chapter 117 10/02/2022 Chapter 116 10/02/2022 Chapter 115 10/02/2022 Chapter 114 10/02/2022 Chapter 113 10/02/2022 Chapter 112 10/02/2022 Chapter 111 10/02/2022 Chapter 110.2 10/02/2022 Chapter 110.1 10/02/2022 Chapter 110 10/02/2022 Chapter 109 10/02/2022 Chapter 108 10/02/2022 Chapter 107 10/02/2022 Chapter 106 10/02/2022 Chapter 105 10/02/2022 Chapter 104.5 10/02/2022 Chapter 104 10/02/2022 Chapter 103 10/02/2022 Chapter 102 10/02/2022 Chapter 101 10/02/2022 Chapter 100 10/02/2022 Chapter 99 10/02/2022 Chapter 98 10/02/2022 Chapter 97 10/02/2022 Chapter 96 10/02/2022 Chapter 95 10/02/2022 Chapter 94 10/02/2022 Chapter 93 10/02/2022 Chapter 92 10/02/2022 Chapter 91 10/02/2022 Chapter 90 10/02/2022 Chapter 89 10/02/2022 Chapter 88 10/02/2022 Chapter 87 10/02/2022 Chapter 86 10/02/2022 Chapter 85 10/02/2022 Chapter 84 10/02/2022 Chapter 83 10/02/2022 Chapter 82 10/02/2022 Chapter 81 10/02/2022 Chapter 80.1 10/02/2022 Chapter 80 10/02/2022 Chapter 79 10/02/2022 Chapter 78 10/02/2022 Chapter 77 10/02/2022 Chapter 76 10/02/2022 Chapter 75 10/02/2022 Chapter 74 10/02/2022 Chapter 73 10/02/2022 Chapter 72 10/02/2022 Chapter 71 10/02/2022 Chapter 70: Ngoại truyện 10/02/2022 Chapter 69 10/02/2022 Chapter 68 10/02/2022 Chapter 67 10/02/2022 Chapter 66 10/02/2022 Chapter 65 10/02/2022 Chapter 64 10/02/2022 Chapter 63 10/02/2022 Chapter 62 10/02/2022 Chapter 61 10/02/2022 Chapter 60 10/02/2022 Chapter 59 10/02/2022 Chapter 58 10/02/2022 Chapter 57 10/02/2022 Chapter 56 10/02/2022 Chapter 55 10/02/2022 Chapter 54 10/02/2022 Chapter 53 10/02/2022 Chapter 52 10/02/2022 Chapter 51.5: Real 10/02/2022 Chapter 51 10/02/2022 Chapter 51 10/02/2022 Chapter 50 10/02/2022 Chapter 49 10/02/2022 Chapter 48 10/02/2022 Chapter 47 10/02/2022 Chapter 46.5: + 10/02/2022 Chapter 46 10/02/2022 Chapter 45.5 10/02/2022 Chapter 45 10/02/2022 Chapter 44 10/02/2022 Chapter 43 10/02/2022 Chapter 42 10/02/2022 Chapter 41 10/02/2022 Chapter 40 10/02/2022 Chapter 39 10/02/2022 Chapter 38 10/02/2022 Chapter 37: Cuối 10/02/2022 Chapter 36 10/02/2022 Chapter 35 10/02/2022 Chapter 34 10/02/2022 Chapter 33 10/02/2022 Chapter 32 10/02/2022 Chapter 31 10/02/2022 Chapter 30 10/02/2022 Chapter 29 10/02/2022 Chapter 28.4: Ngoại truyện 4 10/02/2022 Chapter 28.3: Ngoại truyện 3 10/02/2022 Chapter 28.2: Ngoại truyện 2 10/02/2022 Chapter 28.1: Ngoại truyện 1 10/02/2022 Chapter 28 10/02/2022 Chapter 27 10/02/2022 Chapter 26 10/02/2022 Chapter 25 10/02/2022 Chapter 24 10/02/2022 Chapter 23 10/02/2022 Chapter 22 10/02/2022 Chapter 21 10/02/2022 Chapter 20 10/02/2022 Chapter 19 10/02/2022 Chapter 18 10/02/2022 Chapter 17 10/02/2022 Chapter 16 10/02/2022 Chapter 15 10/02/2022 Chapter 14 10/02/2022 Chapter 13 10/02/2022 Chapter 12 10/02/2022 Chapter 11 10/02/2022 Chapter 10 10/02/2022 Chapter 9 10/02/2022 Chapter 8 10/02/2022 Chapter 7 10/02/2022 Chapter 6 10/02/2022 Chapter 5 10/02/2022 Chapter 4 10/02/2022 Chapter 3 10/02/2022 Chapter 2 10/02/2022 Chapter 1 10/02/2022