Điều Ước Sủng Ái Bất Bình Đẳng

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  212/212
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Câu truyện kể về người con gái bị chính vị hôn phu cùng em gái mình phản bội. Trong lúc vô cùng đau buồn cô đã chấp nhận kết hôn với tổng giám đốc mù của tập đoàn Lục Thị cũng chính là chú ruột vị hôn phu của cô. Khi cô biết bản thân mình bị tính kế cũng là lúc cô bước vào cuộc sống của một bảo mẫu. Vị tổng tài yếu ớt nào đó ăn cơm cũng muốn được bón, ngay cả mặc quần áo cũng phải cần đến tay cô, đi tắm lại ” thường xuyên” không chịu mang khăn choàng còn đi ngủ thì nhất định phải được ôm mới chịu… Đến khi cô muốn vùng dậy đòi lại sự tự do thì mỗ nam nào đó lại ấm ức mà tố cáo cô bắt nạt người khuyết tật.

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 130 05/12/2021 Chapter 129 05/12/2021 Chapter 128.2 05/12/2021 Chapter 128.1 05/12/2021 Chapter 127.2 05/12/2021 Chapter 127.1 05/12/2021 Chapter 126.2 05/12/2021 Chapter 126.1 05/12/2021 Chapter 125.2 05/12/2021 Chapter 125.1 05/12/2021 Chapter 124.2 05/12/2021 Chapter 124.1 05/12/2021 Chapter 123.2 05/12/2021 Chapter 123.1 05/12/2021 Chapter 122.2 05/12/2021 Chapter 122.1 05/12/2021 Chapter 121.2 05/12/2021 Chapter 121.1 05/12/2021 Chapter 120.2 05/12/2021 Chapter 120.1 05/12/2021 Chapter 119.2 05/12/2021 Chapter 119.1 05/12/2021 Chapter 118.2 05/12/2021 Chapter 118.1 05/12/2021 Chapter 117.2 05/12/2021 Chapter 117.1 05/12/2021 Chapter 116.2 05/12/2021 Chapter 116.1 05/12/2021 Chapter 115.2 05/12/2021 Chapter 115.1 05/12/2021 Chapter 114.2 05/12/2021 Chapter 114.1 05/12/2021 Chapter 113.2 05/12/2021 Chapter 113.1 05/12/2021 Chapter 112.2 05/12/2021 Chapter 112.1 05/12/2021 Chapter 111.2 05/12/2021 Chapter 111.1 05/12/2021 Chapter 110.2 05/12/2021 Chapter 110.1 05/12/2021 Chapter 109.2 05/12/2021 Chapter 109.1 05/12/2021 Chapter 108.2 05/12/2021 Chapter 108.1 05/12/2021 Chapter 107.2 05/12/2021 Chapter 107.1 05/12/2021 Chapter 106.2 05/12/2021 Chapter 106.1 05/12/2021 Chapter 105.2 05/12/2021 Chapter 105.1 05/12/2021 Chapter 104.2 05/12/2021 Chapter 104.1 05/12/2021 Chapter 103.2 05/12/2021 Chapter 103.1 05/12/2021 Chapter 102.2 05/12/2021 Chapter 102.1 05/12/2021 Chapter 101.2 05/12/2021 Chapter 101.1 05/12/2021 Chapter 100.2 05/12/2021 Chapter 100.1 05/12/2021 Chapter 99.2 05/12/2021 Chapter 99.1 05/12/2021 Chapter 98.2 05/12/2021 Chapter 98.1 05/12/2021 Chapter 97.2 05/12/2021 Chapter 97.1 05/12/2021 Chapter 96.2 05/12/2021 Chapter 96.1 05/12/2021 Chapter 95.2 05/12/2021 Chapter 95.1 05/12/2021 Chapter 94.2 05/12/2021 Chapter 94.1 05/12/2021 Chapter 93.2 05/12/2021 Chapter 93.1 05/12/2021 Chapter 92.2 05/12/2021 Chapter 92.1 05/12/2021 Chapter 91.2 05/12/2021 Chapter 91.1 05/12/2021 Chapter 90.2 05/12/2021 Chapter 90.1 05/12/2021 Chapter 89.2 05/12/2021 Chapter 89.1 05/12/2021 Chapter 87.2 05/12/2021 Chapter 87.1 05/12/2021 Chapter 86.2 05/12/2021 Chapter 86.1 05/12/2021 Chapter 85.2 05/12/2021 Chapter 85.1 05/12/2021 Chapter 84.2 05/12/2021 Chapter 84.1 05/12/2021 Chapter 83.2 05/12/2021 Chapter 83.1 05/12/2021 Chapter 82.2 05/12/2021 Chapter 82.1 05/12/2021 Chapter 81.2 05/12/2021 Chapter 81.1 05/12/2021 Chapter 80.2 05/12/2021 Chapter 80.1 05/12/2021 Chapter 79.2 05/12/2021 Chapter 79.1 05/12/2021 Chapter 78.2 05/12/2021 Chapter 78.1 05/12/2021 Chapter 77.2 05/12/2021 Chapter 77.1: - Mãi mãi bên nhau 05/12/2021 Chapter 76.2 05/12/2021 Chapter 76.1 05/12/2021 Chapter 75.2 05/12/2021 Chapter 75.1 05/12/2021 Chapter 74.2 05/12/2021 Chapter 74.1 05/12/2021 Chapter 73.2 05/12/2021 Chapter 73.1 05/12/2021 Chapter 72.2 05/12/2021 Chapter 72.1 05/12/2021 Chapter 71.2 05/12/2021 Chapter 71.1 05/12/2021 Chapter 70.2 05/12/2021 Chapter 70.1 05/12/2021 Chapter 69.2 05/12/2021 Chapter 69.1 05/12/2021 Chapter 68.2 05/12/2021 Chapter 68.1 05/12/2021 Chapter 67.2 05/12/2021 Chapter 67.1 05/12/2021 Chapter 66.2 05/12/2021 Chapter 66.1 05/12/2021 Chapter 65.2 05/12/2021 Chapter 65.1 05/12/2021 Chapter 64.2 05/12/2021 Chapter 64.1 05/12/2021 Chapter 63.2 05/12/2021 Chapter 63.1 05/12/2021 Chapter 62.2 05/12/2021 Chapter 62.1 05/12/2021 Chapter 61.2 05/12/2021 Chapter 61.1 05/12/2021 Chapter 60.2 05/12/2021 Chapter 60.1 05/12/2021 Chapter 59.2 05/12/2021 Chapter 59.1 05/12/2021 Chapter 58.2 05/12/2021 Chapter 58.1 05/12/2021 Chapter 57.2 05/12/2021 Chapter 57.1 05/12/2021 Chapter 56.2 05/12/2021 Chapter 56.1 05/12/2021 Chapter 55.2 05/12/2021 Chapter 55.1 05/12/2021 Chapter 54.2 05/12/2021 Chapter 54.1 05/12/2021 Chapter 53.2 05/12/2021 Chapter 53.1 05/12/2021 Chapter 52.2 05/12/2021 Chapter 52.1 05/12/2021 Chapter 51.2 05/12/2021 Chapter 51.1 05/12/2021 Chapter 50.2 05/12/2021 Chapter 50.1 05/12/2021 Chapter 49.2 05/12/2021 Chapter 49.1 05/12/2021 Chapter 48 05/12/2021 Chapter 47 05/12/2021 Chapter 46 05/12/2021 Chapter 45 05/12/2021 Chapter 44 05/12/2021 Chapter 43 05/12/2021 Chapter 42 05/12/2021 Chapter 41 05/12/2021 Chapter 40 05/12/2021 Chapter 39 05/12/2021 Chapter 38 05/12/2021 Chapter 37 05/12/2021 Chapter 36 05/12/2021 Chapter 35 05/12/2021 Chapter 34 05/12/2021 Chapter 33.2 05/12/2021 Chapter 33.1 05/12/2021 Chapter 32 05/12/2021 Chapter 31 05/12/2021 Chapter 30 05/12/2021 Chapter 29 05/12/2021 Chapter 28 05/12/2021 Chapter 27 05/12/2021 Chapter 26 05/12/2021 Chapter 25 05/12/2021 Chapter 24 05/12/2021 Chapter 23 05/12/2021 Chapter 22 05/12/2021 Chapter 21 05/12/2021 Chapter 20 05/12/2021 Chapter 19 05/12/2021 Chapter 18 05/12/2021 Chapter 17 05/12/2021 Chapter 16 05/12/2021 Chapter 15 05/12/2021 Chapter 14 05/12/2021 Chapter 13 05/12/2021 Chapter 12 05/12/2021 Chapter 11 05/12/2021 Chapter 10 05/12/2021 Chapter 9 05/12/2021 Chapter 8 05/12/2021 Chapter 7 05/12/2021 Chapter 6 05/12/2021 Chapter 5 05/12/2021 Chapter 4 05/12/2021 Chapter 3 05/12/2021 Chapter 2 05/12/2021 Chapter 1 05/12/2021 Chapter 0 05/12/2021