Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc

 • Tác giả
  Niêm Hoa Phất Liễu

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  454/??
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Bị người bạn thân nhất gài bẫy, lần đầu tiên của cô bị tổng giám đốc lạnh lùng, tà ác cướp mất, mối tình ngọt ngào của cô bị chôn vùi cũng vì thế. Tác giả ngược tâm quá. Anh ta còn ngang nhiên ném cho cô bản hợp đồng hôn nhân, không thèm để ý sự kháng cự của cô, tuyên bố với tất cả mọi người cô là của riêng anh. Cuộc sống của họ sẽ như thế nào, cùng Lạc Thiên theo câu chuyện lâm li bi đát đầy máu chó này nhé...

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu
  Cập nhật
  10/01/2022

Danh sách chương

Chapter 416.2 11/02/2022 Chapter 416.1 11/02/2022 Chapter 415.1 11/02/2022 Chapter 414.2 11/02/2022 Chapter 414.1 11/02/2022 Chapter 413.2 11/02/2022 Chapter 413.1 11/02/2022 Chapter 412.1 11/02/2022 Chapter 411 11/02/2022 Chapter 410 11/02/2022 Chapter 409.2 11/02/2022 Chapter 409.1 11/02/2022 Chapter 408.1 11/02/2022 Chapter 407.2 10/01/2022 Chapter 407 10/01/2022 Chapter 406.2 10/01/2022 Chapter 406 10/01/2022 Chapter 405.2 10/01/2022 Chapter 405 10/01/2022 Chapter 404 10/01/2022 Chapter 403.2 10/01/2022 Chapter 403 10/01/2022 Chapter 402.1 10/01/2022 Chapter 402 10/01/2022 Chapter 401 10/01/2022 Chapter 400.2 10/01/2022 Chapter 400 10/01/2022 Chapter 399 10/01/2022 Chapter 398 10/01/2022 Chapter 397 10/01/2022 Chapter 396 10/01/2022 Chapter 395.5 10/01/2022 Chapter 395 10/01/2022 Chapter 394 10/01/2022 Chapter 393 10/01/2022 Chapter 392 10/01/2022 Chapter 391.5 10/01/2022 Chapter 391 10/01/2022 Chapter 390 10/01/2022 Chapter 389.5 10/01/2022 Chapter 389 10/01/2022 Chapter 388 10/01/2022 Chapter 387 10/01/2022 Chapter 386 10/01/2022 Chapter 385.5 10/01/2022 Chapter 385 10/01/2022 Chapter 384 10/01/2022 Chapter 383 10/01/2022 Chapter 382 10/01/2022 Chapter 381 10/01/2022 Chapter 380 10/01/2022 Chapter 379 10/01/2022 Chapter 378 10/01/2022 Chapter 377 10/01/2022 Chapter 376 10/01/2022 Chapter 375 10/01/2022 Chapter 374 10/01/2022 Chapter 373 10/01/2022 Chapter 372 10/01/2022 Chapter 371 10/01/2022 Chapter 370 10/01/2022 Chapter 369 10/01/2022 Chapter 368 10/01/2022 Chapter 367 10/01/2022 Chapter 366 10/01/2022 Chapter 365 10/01/2022 Chapter 364 10/01/2022 Chapter 363 10/01/2022 Chapter 362 10/01/2022 Chapter 361 10/01/2022 Chapter 360 10/01/2022 Chapter 359.2 10/01/2022 Chapter 359.1 10/01/2022 Chapter 358.2 10/01/2022 Chapter 358.1 10/01/2022 Chapter 357.2 10/01/2022 Chapter 357.1 10/01/2022 Chapter 356.1 10/01/2022 Chapter 355.2 10/01/2022 Chapter 355.1 10/01/2022 Chapter 354.2 10/01/2022 Chapter 354.1 10/01/2022 Chapter 353.2 10/01/2022 Chapter 353.1 10/01/2022 Chapter 352.2 10/01/2022 Chapter 352.1 10/01/2022 Chapter 351.2 10/01/2022 Chapter 351.1: - ba của doãn tư thần 10/01/2022 Chapter 350: - hết bão 10/01/2022 Chapter 349 10/01/2022 Chapter 348 10/01/2022 Chapter 347 10/01/2022 Chapter 346 10/01/2022 Chapter 345 10/01/2022 Chapter 344 10/01/2022 Chapter 343 10/01/2022 Chapter 342 10/01/2022 Chapter 341.2 10/01/2022 Chapter 341.1: - tưởng huy âm xuất hiện 10/01/2022 Chapter 340 10/01/2022 Chapter 339 10/01/2022 Chapter 338 10/01/2022 Chapter 337.2 10/01/2022 Chapter 337 10/01/2022 Chapter 336 10/01/2022 Chapter 335 10/01/2022 Chapter 334 10/01/2022 Chapter 333 10/01/2022 Chapter 332 10/01/2022 Chapter 331 10/01/2022 Chapter 330.2 10/01/2022 Chapter 330.1 10/01/2022 Chapter 329.2 10/01/2022 Chapter 329.1 10/01/2022 Chapter 328 10/01/2022 Chapter 327 10/01/2022 Chapter 326 10/01/2022 Chapter 325 10/01/2022 Chapter 324 10/01/2022 Chapter 323 10/01/2022 Chapter 322.2 10/01/2022 Chapter 322.1 10/01/2022 Chapter 321.2 10/01/2022 Chapter 321.1 10/01/2022 Chapter 320 10/01/2022 Chapter 319 10/01/2022 Chapter 318 10/01/2022 Chapter 317 10/01/2022 Chapter 316 10/01/2022 Chapter 315 10/01/2022 Chapter 314 10/01/2022 Chapter 313 10/01/2022 Chapter 312 10/01/2022 Chapter 311 10/01/2022 Chapter 310 10/01/2022 Chapter 309.2 10/01/2022 Chapter 309.1 10/01/2022 Chapter 308.2 10/01/2022 Chapter 308.1 10/01/2022 Chapter 307.2 10/01/2022 Chapter 307.1 10/01/2022 Chapter 306.2 10/01/2022 Chapter 306 10/01/2022 Chapter 305.2 10/01/2022 Chapter 305.1 10/01/2022 Chapter 304.2 10/01/2022 Chapter 304.1 10/01/2022 Chapter 303.2 10/01/2022 Chapter 303.1 10/01/2022 Chapter 302 10/01/2022 Chapter 301 10/01/2022 Chapter 300 10/01/2022 Chapter 299 10/01/2022 Chapter 298 10/01/2022 Chapter 297 10/01/2022 Chapter 296 10/01/2022 Chapter 295 10/01/2022 Chapter 294 10/01/2022 Chapter 293 10/01/2022 Chapter 292 10/01/2022 Chapter 291 10/01/2022 Chapter 290 10/01/2022 Chapter 289 10/01/2022 Chapter 288 10/01/2022 Chapter 287 10/01/2022 Chapter 286 10/01/2022 Chapter 285 10/01/2022 Chapter 284 10/01/2022 Chapter 283 10/01/2022 Chapter 282 10/01/2022 Chapter 281 10/01/2022 Chapter 280 10/01/2022 Chapter 279 10/01/2022 Chapter 278 10/01/2022 Chapter 277 10/01/2022 Chapter 276 10/01/2022 Chapter 275 10/01/2022 Chapter 274 10/01/2022 Chapter 273 10/01/2022 Chapter 272 10/01/2022 Chapter 271 10/01/2022 Chapter 270 10/01/2022 Chapter 269 10/01/2022 Chapter 268 10/01/2022 Chapter 267 10/01/2022 Chapter 266 10/01/2022 Chapter 265 10/01/2022 Chapter 264 10/01/2022 Chapter 263 10/01/2022 Chapter 262 10/01/2022 Chapter 261 10/01/2022 Chapter 260 10/01/2022 Chapter 259 10/01/2022 Chapter 258 10/01/2022 Chapter 257 10/01/2022 Chapter 256 10/01/2022 Chapter 255 10/01/2022 Chapter 254 10/01/2022 Chapter 253 10/01/2022 Chapter 252 10/01/2022 Chapter 251 10/01/2022 Chapter 250 10/01/2022 Chapter 249 10/01/2022 Chapter 248 10/01/2022 Chapter 247 10/01/2022 Chapter 246 10/01/2022 Chapter 245 10/01/2022 Chapter 244 10/01/2022 Chapter 243 10/01/2022 Chapter 242 10/01/2022 Chapter 241 10/01/2022 Chapter 240 10/01/2022 Chapter 239 10/01/2022 Chapter 238 10/01/2022 Chapter 237 10/01/2022 Chapter 236 10/01/2022 Chapter 235 10/01/2022 Chapter 234 10/01/2022 Chapter 233 10/01/2022 Chapter 231 10/01/2022 Chapter 230 10/01/2022 Chapter 229 10/01/2022 Chapter 228 10/01/2022 Chapter 227 10/01/2022 Chapter 226 10/01/2022 Chapter 225 10/01/2022 Chapter 224 10/01/2022 Chapter 223 10/01/2022 Chapter 222 10/01/2022 Chapter 221 10/01/2022 Chapter 220 10/01/2022 Chapter 219 10/01/2022 Chapter 218 10/01/2022 Chapter 217 10/01/2022 Chapter 216 10/01/2022 Chapter 215 10/01/2022 Chapter 214 10/01/2022 Chapter 213 10/01/2022 Chapter 212 10/01/2022 Chapter 211 10/01/2022 Chapter 210 10/01/2022 Chapter 209 10/01/2022 Chapter 208 10/01/2022 Chapter 207 10/01/2022 Chapter 206 10/01/2022 Chapter 205 10/01/2022 Chapter 204 10/01/2022 Chapter 203 10/01/2022 Chapter 202 10/01/2022 Chapter 201 10/01/2022 Chapter 200 10/01/2022 Chapter 199 10/01/2022 Chapter 198 10/01/2022 Chapter 197 10/01/2022 Chapter 196 10/01/2022 Chapter 195 10/01/2022 Chapter 194 10/01/2022 Chapter 193 10/01/2022 Chapter 192 10/01/2022 Chapter 191 10/01/2022 Chapter 190 10/01/2022 Chapter 189 10/01/2022 Chapter 188 10/01/2022 Chapter 187 10/01/2022 Chapter 186 10/01/2022 Chapter 185 10/01/2022 Chapter 184 10/01/2022 Chapter 183 10/01/2022 Chapter 182 10/01/2022 Chapter 181 10/01/2022 Chapter 180 10/01/2022 Chapter 179 10/01/2022 Chapter 178 10/01/2022 Chapter 177 10/01/2022 Chapter 176 10/01/2022 Chapter 175 10/01/2022 Chapter 174 10/01/2022 Chapter 173 10/01/2022 Chapter 172 10/01/2022 Chapter 171 10/01/2022 Chapter 170 10/01/2022 Chapter 169 10/01/2022 Chapter 168 10/01/2022 Chapter 167 10/01/2022 Chapter 166 10/01/2022 Chapter 165 10/01/2022 Chapter 164 10/01/2022 Chapter 163 10/01/2022 Chapter 162 10/01/2022 Chapter 161 10/01/2022 Chapter 160 10/01/2022 Chapter 159 10/01/2022 Chapter 158 10/01/2022 Chapter 157 10/01/2022 Chapter 156 10/01/2022 Chapter 155 10/01/2022 Chapter 154 10/01/2022 Chapter 153 10/01/2022 Chapter 152 10/01/2022 Chapter 151 10/01/2022 Chapter 150 10/01/2022 Chapter 149 10/01/2022 Chapter 148 10/01/2022 Chapter 147 10/01/2022 Chapter 146 10/01/2022 Chapter 145 10/01/2022 Chapter 144 10/01/2022 Chapter 143 10/01/2022 Chapter 142 10/01/2022 Chapter 141 10/01/2022 Chapter 140 10/01/2022 Chapter 139 10/01/2022 Chapter 138 10/01/2022 Chapter 137 10/01/2022 Chapter 136 10/01/2022 Chapter 135 10/01/2022 Chapter 134 10/01/2022 Chapter 133 10/01/2022 Chapter 132 10/01/2022 Chapter 131 10/01/2022 Chapter 130 10/01/2022 Chapter 129 10/01/2022 Chapter 128 10/01/2022 Chapter 127 10/01/2022 Chapter 126 10/01/2022 Chapter 125 10/01/2022 Chapter 124 10/01/2022 Chapter 123 10/01/2022 Chapter 122 10/01/2022 Chapter 121 10/01/2022 Chapter 120 10/01/2022 Chapter 119 10/01/2022 Chapter 118 10/01/2022 Chapter 117 10/01/2022 Chapter 116 10/01/2022 Chapter 115 10/01/2022 Chapter 114 10/01/2022 Chapter 113 10/01/2022 Chapter 112 10/01/2022 Chapter 111 10/01/2022 Chapter 110 10/01/2022 Chapter 109 10/01/2022 Chapter 108 10/01/2022 Chapter 107 10/01/2022 Chapter 106 10/01/2022 Chapter 105 10/01/2022 Chapter 104 10/01/2022 Chapter 103 10/01/2022 Chapter 102 10/01/2022 Chapter 101 10/01/2022 Chapter 100 10/01/2022 Chapter 99 10/01/2022 Chapter 98 10/01/2022 Chapter 97 10/01/2022 Chapter 96 10/01/2022 Chapter 95 10/01/2022 Chapter 94 10/01/2022 Chapter 93 10/01/2022 Chapter 92 10/01/2022 Chapter 91 10/01/2022 Chapter 90 10/01/2022 Chapter 89 10/01/2022 Chapter 88 10/01/2022 Chapter 87 10/01/2022 Chapter 86 10/01/2022 Chapter 85 10/01/2022 Chapter 84 10/01/2022 Chapter 83 10/01/2022 Chapter 82 10/01/2022 Chapter 81 10/01/2022 Chapter 79: +Chap 80 10/01/2022 Chapter 78 10/01/2022 Chapter 77 10/01/2022 Chapter 76 10/01/2022 Chapter 75 10/01/2022 Chapter 74 10/01/2022 Chapter 73 10/01/2022 Chapter 72 10/01/2022 Chapter 71 10/01/2022 Chapter 70 10/01/2022 Chapter 69 10/01/2022 Chapter 68 10/01/2022 Chapter 67 10/01/2022 Chapter 66 10/01/2022 Chapter 65 10/01/2022 Chapter 64 10/01/2022 Chapter 63 10/01/2022 Chapter 62 10/01/2022 Chapter 61 10/01/2022 Chapter 60 10/01/2022 Chapter 59 10/01/2022 Chapter 58 10/01/2022 Chapter 57 10/01/2022 Chapter 56 10/01/2022 Chapter 55 10/01/2022 Chapter 54 10/01/2022 Chapter 53 10/01/2022 Chapter 52 10/01/2022 Chapter 51 10/01/2022 Chapter 50 10/01/2022 Chapter 49 10/01/2022 Chapter 48 10/01/2022 Chapter 47 10/01/2022 Chapter 46 10/01/2022 Chapter 45.5: Ảnh từ weibo tác giả, sẽ cập nhật thêm khi có ảnh mới! 10/01/2022 Chapter 45 10/01/2022 Chapter 44 10/01/2022 Chapter 43 10/01/2022 Chapter 42 10/01/2022 Chapter 41 10/01/2022 Chapter 40 10/01/2022 Chapter 39 10/01/2022 Chapter 38 10/01/2022 Chapter 37 10/01/2022 Chapter 36 10/01/2022 Chapter 35 10/01/2022 Chapter 34: 348547 10/01/2022 Chapter 33 10/01/2022 Chapter 32 10/01/2022 Chapter 31 10/01/2022 Chapter 30 10/01/2022 Chapter 29 10/01/2022 Chapter 28 10/01/2022 Chapter 27 10/01/2022 Chapter 26 10/01/2022 Chapter 25 10/01/2022 Chapter 24 10/01/2022 Chapter 23 10/01/2022 Chapter 22 10/01/2022 Chapter 21 10/01/2022 Chapter 20 10/01/2022 Chapter 19.5 10/01/2022 Chapter 19 10/01/2022 Chapter 18 10/01/2022 Chapter 17 10/01/2022 Chapter 16 10/01/2022 Chapter 15 10/01/2022 Chapter 14 10/01/2022 Chapter 13 10/01/2022 Chapter 12 10/01/2022 Chapter 11 10/01/2022 Chapter 10 10/01/2022 Chapter 9 10/01/2022 Chapter 8 10/01/2022 Chapter 7 10/01/2022 Chapter 6 10/01/2022 Chapter 5 10/01/2022 Chapter 4.2 10/01/2022 Chapter 4.1 10/01/2022 Chapter 3 10/01/2022 Chapter 2.2 10/01/2022 Chapter 2.1 10/01/2022 Chapter 1.2 10/01/2022 Chapter 1.1 10/01/2022