Chỉ Yêu Mình Em

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  95/95
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Ai quen Thịnh Du đều biết, hắn là người rất cà lơ phất phơ, chẳng thấy hắn đứng đắn được lần nào bao giờ, bình thường quay phim cà lơ phất phơ, lúc phỏng vấn cũng cà lơ phất phơ, lúc chụp ảnh cũng cà lơ phất phơ. Tất cả bọn họ đều cảm thấy khả năng tên này có vấn đề. Nhưng về sau đột nhiên phát hiện chỉ có lúc làm một chuyện, lại má nó chứ đứng đắn vô đối. Chính là buổi tối hôm nọ lúc ép hôn Quý Thanh Vãn.

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 86.3 20/02/2022 Chapter 86.2 20/02/2022 Chapter 86.1 20/02/2022 Chapter 86 20/02/2022 Chapter 85.9 20/02/2022 Chapter 85.8 20/02/2022 Chapter 85.7 20/02/2022 Chapter 85.6 20/02/2022 Chapter 85.5 20/02/2022 Chapter 85 20/02/2022 Chapter 84 20/02/2022 Chapter 83 20/02/2022 Chapter 82 20/02/2022 Chapter 81 20/02/2022 Chapter 80 20/02/2022 Chapter 79 20/02/2022 Chapter 78 20/02/2022 Chapter 77 20/02/2022 Chapter 76 20/02/2022 Chapter 75 20/02/2022 Chapter 74 20/02/2022 Chapter 73 20/02/2022 Chapter 72 20/02/2022 Chapter 71 20/02/2022 Chapter 70 20/02/2022 Chapter 69 20/02/2022 Chapter 68 20/02/2022 Chapter 67 20/02/2022 Chapter 66 20/02/2022 Chapter 65 20/02/2022 Chapter 64 20/02/2022 Chapter 63 20/02/2022 Chapter 62 20/02/2022 Chapter 61 20/02/2022 Chapter 60 20/02/2022 Chapter 59 20/02/2022 Chapter 58 20/02/2022 Chapter 57 20/02/2022 Chapter 56 20/02/2022 Chapter 55 20/02/2022 Chapter 54 20/02/2022 Chapter 53 20/02/2022 Chapter 52 20/02/2022 Chapter 51 20/02/2022 Chapter 50 20/02/2022 Chapter 49 20/02/2022 Chapter 48 20/02/2022 Chapter 47 20/02/2022 Chapter 46 20/02/2022 Chapter 45 20/02/2022 Chapter 44 20/02/2022 Chapter 43 20/02/2022 Chapter 42 20/02/2022 Chapter 41 20/02/2022 Chapter 40 20/02/2022 Chapter 39 20/02/2022 Chapter 38 20/02/2022 Chapter 37 20/02/2022 Chapter 36 20/02/2022 Chapter 35 20/02/2022 Chapter 34 20/02/2022 Chapter 33 20/02/2022 Chapter 32 20/02/2022 Chapter 31 20/02/2022 Chapter 30 20/02/2022 Chapter 29 20/02/2022 Chapter 28 20/02/2022 Chapter 27 20/02/2022 Chapter 26 20/02/2022 Chapter 25 20/02/2022 Chapter 24 20/02/2022 Chapter 23 20/02/2022 Chapter 22 20/02/2022 Chapter 21 20/02/2022 Chapter 20 20/02/2022 Chapter 19 20/02/2022 Chapter 18 20/02/2022 Chapter 17 20/02/2022 Chapter 16 20/02/2022 Chapter 15 20/02/2022 Chapter 14 20/02/2022 Chapter 13 20/02/2022 Chapter 12 20/02/2022 Chapter 11 20/02/2022 Chapter 10 20/02/2022 Chapter 9 20/02/2022 Chapter 8 20/02/2022 Chapter 7 20/02/2022 Chapter 6 20/02/2022 Chapter 5 20/02/2022 Chapter 4 20/02/2022 Chapter 3 20/02/2022 Chapter 2 20/02/2022 Chapter 1 20/02/2022 Chapter 0 20/02/2022