Chi Tôn Đồng Thuật Sư: Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

 • Tác giả
  Kỳ Miêu Ốc Mạn Họa Công Tá Thất

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  310/??
  Năm phát hành:
  2019
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  [CẬP NHẬT MỚI THỨ 6 và CHỦ NHẬT]
  Dịch giả: Melody Happy Group
  Đăng tải: MH Channel
  Phát hành: AnhTinh.com
  ND: Người đầu tiên trong giới siêu nhiên của thế kỷ 24 - Lạc Thanh Đồng thần kỳ xuyên không đến dị thế chân diễn đại lục, từ đây bắt đầu con đường phục thù của đích nữ bị phế phủ Quốc Hầu. Lựa chọn cho mình phái phản diện, hành hạ cặn bã, hành hạ người tâm địa xấu, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta ta bèn trảm cỏ diệt gốc! Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng lại vô tình chọc phải tên mỹ nam tuyệt thế yêu nghiệp, đánh không lại mà còn trêu chọc, bắt đầu chuỗi ngày ngươi rượt ta trốn, trốn dần trốn dần trốn ra cảm tình?

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Truyện Màu Supernatural Xuyên Không Cổ Đại Chuyển Sinh
  Cập nhật
  22/01/2022

Danh sách chương

Chapter 285 08/03/2022 Chapter 284 08/03/2022 Chapter 283 05/03/2022 Chapter 282 03/03/2022 Chapter 281 03/03/2022 Chapter 280 02/03/2022 Chapter 279 27/02/2022 Chapter 278 27/02/2022 Chapter 277 27/02/2022 Chapter 276 24/02/2022 Chapter 275 24/02/2022 Chapter 274 22/02/2022 Chapter 273 22/02/2022 Chapter 272 20/02/2022 Chapter 271 20/02/2022 Chapter 270 20/02/2022 Chapter 269 20/02/2022 Chapter 268 20/02/2022 Chapter 267 20/02/2022 Chapter 266 16/02/2022 Chapter 265 12/02/2022 Chapter 263 06/02/2022 Chapter 262 05/02/2022 Chapter 260 03/02/2022 Chapter 259 02/02/2022 Chapter 258 02/02/2022 Chapter 257 02/02/2022 Chapter 257 31/01/2022 Chapter 256 30/01/2022 Chapter 255 29/01/2022 Chapter 254 28/01/2022 Chapter 253 27/01/2022 Chapter 252 25/01/2022 Chapter 250 24/01/2022 Chapter 249 24/01/2022 Chapter 248 24/01/2022 Chapter 247 24/01/2022 Chapter 246 24/01/2022 Chapter 245 24/01/2022 Chapter 244 24/01/2022 Chapter 243 24/01/2022 Chapter 242 24/01/2022 Chapter 241 24/01/2022 Chapter 240 24/01/2022 Chapter 239 24/01/2022 Chapter 238 24/01/2022 Chapter 237 24/01/2022 Chapter 236 24/01/2022 Chapter 235 24/01/2022 Chapter 234 24/01/2022 Chapter 233 24/01/2022 Chapter 232 24/01/2022 Chapter 231 24/01/2022 Chapter 230 24/01/2022 Chapter 229 24/01/2022 Chapter 228 24/01/2022 Chapter 227 24/01/2022 Chapter 226 24/01/2022 Chapter 225 24/01/2022 Chapter 224 24/01/2022 Chapter 223 24/01/2022 Chapter 248 23/01/2022 Chapter 246 23/01/2022 Chapter 245 23/01/2022 Chapter 244 23/01/2022 Chapter 243 23/01/2022 Chapter 242 23/01/2022 Chapter 241 23/01/2022 Chapter 240 23/01/2022 Chapter 239 23/01/2022 Chapter 238 23/01/2022 Chapter 237 23/01/2022 Chapter 236 23/01/2022 Chapter 235 23/01/2022 Chapter 234 23/01/2022 Chapter 233 23/01/2022 Chapter 232 23/01/2022 Chapter 231 23/01/2022 Chapter 230 23/01/2022 Chapter 229 23/01/2022 Chapter 228 23/01/2022 Chapter 227 23/01/2022 Chapter 226 23/01/2022 Chapter 225 23/01/2022 Chapter 224 23/01/2022 Chapter 223 23/01/2022 Chapter 222 23/01/2022 Chapter 221 23/01/2022 Chapter 220 23/01/2022 Chapter 219 23/01/2022 Chapter 218 23/01/2022 Chapter 217 23/01/2022 Chapter 216 23/01/2022 Chapter 215 23/01/2022 Chapter 214 23/01/2022 Chapter 213 23/01/2022 Chapter 212 23/01/2022 Chapter 211 23/01/2022 Chapter 210 23/01/2022 Chapter 209 23/01/2022 Chapter 208 23/01/2022 Chapter 207 23/01/2022 Chapter 206 23/01/2022 Chapter 205 23/01/2022 Chapter 204 23/01/2022 Chapter 203 23/01/2022 Chapter 202 23/01/2022 Chapter 201 23/01/2022 Chapter 200 23/01/2022 Chapter 199 23/01/2022 Chapter 198 23/01/2022 Chapter 197 23/01/2022 Chapter 196 23/01/2022 Chapter 195 23/01/2022 Chapter 194 23/01/2022 Chapter 193 23/01/2022 Chapter 192 23/01/2022 Chapter 191 23/01/2022 Chapter 190 23/01/2022 Chapter 189 23/01/2022 Chapter 188 23/01/2022 Chapter 187 23/01/2022 Chapter 186 23/01/2022 Chapter 185 23/01/2022 Chapter 184 23/01/2022 Chapter 183 23/01/2022 Chapter 182 23/01/2022 Chapter 181 23/01/2022 Chapter 180 23/01/2022 Chapter 179 23/01/2022 Chapter 178 23/01/2022 Chapter 177 23/01/2022 Chapter 176 23/01/2022 Chapter 175 23/01/2022 Chapter 174 23/01/2022 Chapter 173 23/01/2022 Chapter 172 23/01/2022 Chapter 171 23/01/2022 Chapter 170 23/01/2022 Chapter 169 23/01/2022 Chapter 168 23/01/2022 Chapter 167: Chap 166 23/01/2022 Chapter 166 23/01/2022 Chapter 165 23/01/2022 Chapter 164 23/01/2022 Chapter 163 23/01/2022 Chapter 162 23/01/2022 Chapter 161 23/01/2022 Chapter 160 23/01/2022 Chapter 159 23/01/2022 Chapter 158 23/01/2022 Chapter 157 23/01/2022 Chapter 156 23/01/2022 Chapter 155 23/01/2022 Chapter 154 23/01/2022 Chapter 153 23/01/2022 Chapter 152 23/01/2022 Chapter 151 23/01/2022 Chapter 150 23/01/2022 Chapter 149 23/01/2022 Chapter 148 23/01/2022 Chapter 147 23/01/2022 Chapter 146 23/01/2022 Chapter 145 23/01/2022 Chapter 144 23/01/2022 Chapter 143 23/01/2022 Chapter 142 23/01/2022 Chapter 141 23/01/2022 Chapter 140 23/01/2022 Chapter 139 23/01/2022 Chapter 138 23/01/2022 Chapter 137 23/01/2022 Chapter 136 23/01/2022 Chapter 135 23/01/2022 Chapter 134 23/01/2022 Chapter 133 23/01/2022 Chapter 132 23/01/2022 Chapter 131 23/01/2022 Chapter 130 23/01/2022 Chapter 129 23/01/2022 Chapter 128 23/01/2022 Chapter 127 23/01/2022 Chapter 126 23/01/2022 Chapter 125 23/01/2022 Chapter 124 23/01/2022 Chapter 123 23/01/2022 Chapter 122 23/01/2022 Chapter 121 23/01/2022 Chapter 120 23/01/2022 Chapter 119 23/01/2022 Chapter 118 23/01/2022 Chapter 117 23/01/2022 Chapter 116 23/01/2022 Chapter 115 23/01/2022 Chapter 114 23/01/2022 Chapter 113 23/01/2022 Chapter 112 23/01/2022 Chapter 111 23/01/2022 Chapter 110 23/01/2022 Chapter 109 23/01/2022 Chapter 108 23/01/2022 Chapter 107 23/01/2022 Chapter 106 23/01/2022 Chapter 105 23/01/2022 Chapter 104 23/01/2022 Chapter 103 23/01/2022 Chapter 102 23/01/2022 Chapter 101 23/01/2022 Chapter 100 23/01/2022 Chapter 99 23/01/2022 Chapter 98 23/01/2022 Chapter 97 23/01/2022 Chapter 96 23/01/2022 Chapter 95 23/01/2022 Chapter 94 23/01/2022 Chapter 93 23/01/2022 Chapter 92 23/01/2022 Chapter 91 23/01/2022 Chapter 90 23/01/2022 Chapter 89 23/01/2022 Chapter 88 23/01/2022 Chapter 87 23/01/2022 Chapter 86 23/01/2022 Chapter 85 23/01/2022 Chapter 84 23/01/2022 Chapter 83 23/01/2022 Chapter 82 23/01/2022 Chapter 81 23/01/2022 Chapter 80 23/01/2022 Chapter 79 23/01/2022 Chapter 78 23/01/2022 Chapter 77 23/01/2022 Chapter 76 23/01/2022 Chapter 75 23/01/2022 Chapter 74 23/01/2022 Chapter 73 23/01/2022 Chapter 72 23/01/2022 Chapter 71 23/01/2022 Chapter 70 23/01/2022 Chapter 69 23/01/2022 Chapter 68 23/01/2022 Chapter 67 23/01/2022 Chapter 66 23/01/2022 Chapter 65 23/01/2022 Chapter 64 23/01/2022 Chapter 63 23/01/2022 Chapter 62 23/01/2022 Chapter 61 22/01/2022 Chapter 60 22/01/2022 Chapter 59 22/01/2022 Chapter 58 22/01/2022 Chapter 57 22/01/2022 Chapter 56 22/01/2022 Chapter 55 22/01/2022 Chapter 54 22/01/2022 Chapter 53 22/01/2022 Chapter 52 22/01/2022 Chapter 51 22/01/2022 Chapter 50 22/01/2022 Chapter 49 22/01/2022 Chapter 48 22/01/2022 Chapter 47.5 22/01/2022 Chapter 47 22/01/2022 Chapter 46 22/01/2022 Chapter 45 22/01/2022 Chapter 44 22/01/2022 Chapter 43 22/01/2022 Chapter 42 22/01/2022 Chapter 41 22/01/2022 Chapter 40 22/01/2022 Chapter 39 22/01/2022 Chapter 38 22/01/2022 Chapter 37 22/01/2022 Chapter 36.5: Đội bút trên đầu~ 22/01/2022 Chapter 36 22/01/2022 Chapter 35: Đứa trẻ huyết đồng máu lạnh? 22/01/2022 Chapter 34 22/01/2022 Chapter 33 22/01/2022 Chapter 32 22/01/2022 Chapter 31 22/01/2022 Chapter 30 22/01/2022 Chapter 29 22/01/2022 Chapter 28 22/01/2022 Chapter 27 22/01/2022 Chapter 26 22/01/2022 Chapter 25 22/01/2022 Chapter 24 22/01/2022 Chapter 23 22/01/2022 Chapter 22 22/01/2022 Chapter 21 22/01/2022 Chapter 20 22/01/2022 Chapter 19 22/01/2022 Chapter 18 22/01/2022 Chapter 17 22/01/2022 Chapter 16 22/01/2022 Chapter 15 22/01/2022 Chapter 14 22/01/2022 Chapter 13 22/01/2022 Chapter 12 22/01/2022 Chapter 11 22/01/2022 Chapter 10 22/01/2022 Chapter 9 22/01/2022 Chapter 8 22/01/2022 Chapter 7 22/01/2022 Chapter 6 22/01/2022 Chapter 5 22/01/2022 Chapter 4 22/01/2022 Chapter 3 22/01/2022 Chapter 2 22/01/2022 Chapter 1 22/01/2022