Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Mất Đó!

 • Tên khác
  Cẩn Thận Bị Mộng Ma Ăn Sạch Đấy

  Tác giả
  Tây Vực Nhi

  Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  90/??
  Năm phát hành:
  2021
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Bởi vì bị bệnh mà tiểu trong sáng nhập học muộn một tháng, đã trở thành bạn của một người nổi tiếng nhất! Nhưng phát hiện ra rằng người vạn người mê có duyên này không phải là con người? Tiểu trong sáng thường mơ ác mộng nên bị mộng ma để ý, “Giấc mơ của ngươi, giống như món ăn cao lương mỹ vị~” Trường học trước kết bạn không hề dễ dàng, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị mộng ma ăn thịt.

  Thể loại:
  Manhua Truyện Màu Đam Mỹ Supernatural
  Cập nhật
  07/12/2021

Danh sách chương

Chapter 68.5 03/03/2022 Chapter 68 03/03/2022 Chapter 67.5 17/02/2022 Chapter 67 17/02/2022 Chapter 66 10/02/2022 Chapter 65.5 10/02/2022 Chapter 65 10/02/2022 Chapter 64.5 27/01/2022 Chapter 64 27/01/2022 Chapter 63.5 19/01/2022 Chapter 63 19/01/2022 Chapter 62.5 12/01/2022 Chapter 62 12/01/2022 Chapter 61.5 06/01/2022 Chapter 61 06/01/2022 Chapter 60.5 29/12/2021 Chapter 60 29/12/2021 Chapter 59.5 24/12/2021 Chapter 59 24/12/2021 Chapter 58.5 17/12/2021 Chapter 58 17/12/2021 Chapter 57.5 07/12/2021 Chapter 57 07/12/2021 Chapter 56.5 07/12/2021 Chapter 56 07/12/2021 Chapter 55.5 07/12/2021 Chapter 55 07/12/2021 Chapter 54.5 07/12/2021 Chapter 54 07/12/2021 Chapter 53.5 07/12/2021 Chapter 53 07/12/2021 Chapter 52.5 07/12/2021 Chapter 52 07/12/2021 Chapter 51.5 07/12/2021 Chapter 51 07/12/2021 Chapter 50.5 07/12/2021 Chapter 50 07/12/2021 Chapter 49.5 07/12/2021 Chapter 49 07/12/2021 Chapter 48.5 07/12/2021 Chapter 48 07/12/2021 Chapter 47.5 07/12/2021 Chapter 47 07/12/2021 Chapter 46.5 07/12/2021 Chapter 46 07/12/2021 Chapter 45 07/12/2021 Chapter 44.5 07/12/2021 Chapter 44 07/12/2021 Chapter 43 07/12/2021 Chapter 42 07/12/2021 Chapter 41 07/12/2021 Chapter 40 07/12/2021 Chapter 39 07/12/2021 Chapter 38 07/12/2021 Chapter 37 07/12/2021 Chapter 36 07/12/2021 Chapter 35 07/12/2021 Chapter 34 07/12/2021 Chapter 33 07/12/2021 Chapter 32 07/12/2021 Chapter 28: -31 07/12/2021 Chapter 27 07/12/2021 Chapter 26 07/12/2021 Chapter 25 07/12/2021 Chapter 24 07/12/2021 Chapter 23 07/12/2021 Chapter 22 07/12/2021 Chapter 21 07/12/2021 Chapter 20 07/12/2021 Chapter 19 07/12/2021 Chapter 18 07/12/2021 Chapter 17 07/12/2021 Chapter 16 07/12/2021 Chapter 15 07/12/2021 Chapter 14 07/12/2021 Chapter 13 07/12/2021 Chapter 12 07/12/2021 Chapter 11 07/12/2021 Chapter 10 07/12/2021 Chapter 9 07/12/2021 Chapter 8 07/12/2021 Chapter 7 07/12/2021 Chapter 6 07/12/2021 Chapter 5 07/12/2021 Chapter 4 07/12/2021 Chapter 3 07/12/2021 Chapter 2 07/12/2021 Chapter 1 07/12/2021 Chapter 1 07/12/2021 Chapter 0 07/12/2021