Cận Kề Tiếp Xúc

 • Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  130/130
  Năm phát hành:
  2018
  Quốc gia:
  Đam mỹ
  Tóm tắt:
  Lâm Thiên Vũ là trưởng ban Kỷ Luật của Hội học sinh, còn Từ Trạch là học sinh lớp 10 mới vào trường. Trong một lần ban Kỷ Luật đi kiểm tra theo thông lệ, Thiên Vũ phát hiện Từ Trạch - người ngồi bàn cuối gần cửa sổ của tổ 1 - đang ngủ gật, liền tiến lại thẳng tay trừ cậu một điểm. Không ngờ một điểm ấy lại chính là dây dưa lẫn nhau...

  Thể loại:
  Manhua Truyện Màu Đam Mỹ School Life
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 126: - [End] 07/02/2022 Chapter 125 07/02/2022 Chapter 124 07/02/2022 Chapter 123 07/02/2022 Chapter 122 07/02/2022 Chapter 121 07/02/2022 Chapter 120 07/02/2022 Chapter 119 07/02/2022 Chapter 118 07/02/2022 Chapter 117 07/02/2022 Chapter 116 07/02/2022 Chapter 115 07/02/2022 Chapter 114 07/02/2022 Chapter 113 07/02/2022 Chapter 112 07/02/2022 Chapter 111 07/02/2022 Chapter 110 07/02/2022 Chapter 109 07/02/2022 Chapter 108 07/02/2022 Chapter 107 07/02/2022 Chapter 106.5: - Extra 07/02/2022 Chapter 106 07/02/2022 Chapter 105 07/02/2022 Chapter 104 07/02/2022 Chapter 103 07/02/2022 Chapter 102 07/02/2022 Chapter 101 07/02/2022 Chapter 100 07/02/2022 Chapter 99 07/02/2022 Chapter 98 07/02/2022 Chapter 97 07/02/2022 Chapter 96 07/02/2022 Chapter 95 07/02/2022 Chapter 94 07/02/2022 Chapter 93 07/02/2022 Chapter 92 07/02/2022 Chapter 91 07/02/2022 Chapter 90 07/02/2022 Chapter 89 07/02/2022 Chapter 88 07/02/2022 Chapter 87 07/02/2022 Chapter 86 07/02/2022 Chapter 85 07/02/2022 Chapter 84 07/02/2022 Chapter 83 07/02/2022 Chapter 82 07/02/2022 Chapter 81 07/02/2022 Chapter 80 07/02/2022 Chapter 79 07/02/2022 Chapter 78.5 07/02/2022 Chapter 78 07/02/2022 Chapter 77 07/02/2022 Chapter 76 07/02/2022 Chapter 75 07/02/2022 Chapter 74 07/02/2022 Chapter 73 07/02/2022 Chapter 72 07/02/2022 Chapter 71 07/02/2022 Chapter 70 07/02/2022 Chapter 69.5: - Extra 07/02/2022 Chapter 69 07/02/2022 Chapter 68 07/02/2022 Chapter 67 07/02/2022 Chapter 66.5: - Extra 07/02/2022 Chapter 66 07/02/2022 Chapter 65 07/02/2022 Chapter 64 07/02/2022 Chapter 63 07/02/2022 Chapter 62 07/02/2022 Chapter 61 07/02/2022 Chapter 60 07/02/2022 Chapter 59 07/02/2022 Chapter 58 07/02/2022 Chapter 57 07/02/2022 Chapter 56 07/02/2022 Chapter 55 07/02/2022 Chapter 54 07/02/2022 Chapter 53 07/02/2022 Chapter 52 07/02/2022 Chapter 51 07/02/2022 Chapter 50 07/02/2022 Chapter 49 07/02/2022 Chapter 48 07/02/2022 Chapter 47 07/02/2022 Chapter 46 07/02/2022 Chapter 45 07/02/2022 Chapter 44 07/02/2022 Chapter 43 07/02/2022 Chapter 42 07/02/2022 Chapter 41 07/02/2022 Chapter 40 07/02/2022 Chapter 39 07/02/2022 Chapter 38 07/02/2022 Chapter 37 07/02/2022 Chapter 36 07/02/2022 Chapter 35 07/02/2022 Chapter 34 07/02/2022 Chapter 33 07/02/2022 Chapter 32 07/02/2022 Chapter 31 07/02/2022 Chapter 30 07/02/2022 Chapter 29 07/02/2022 Chapter 28 07/02/2022 Chapter 27 07/02/2022 Chapter 26 07/02/2022 Chapter 25 07/02/2022 Chapter 24 07/02/2022 Chapter 23 07/02/2022 Chapter 22 07/02/2022 Chapter 21 07/02/2022 Chapter 20 07/02/2022 Chapter 19 07/02/2022 Chapter 18 07/02/2022 Chapter 17 07/02/2022 Chapter 16 07/02/2022 Chapter 15 07/02/2022 Chapter 14 07/02/2022 Chapter 13 07/02/2022 Chapter 12 07/02/2022 Chapter 11 07/02/2022 Chapter 10 07/02/2022 Chapter 9 07/02/2022 Chapter 8 07/02/2022 Chapter 7 07/02/2022 Chapter 6 07/02/2022 Chapter 5 07/02/2022 Chapter 4 07/02/2022 Chapter 3 07/02/2022 Chapter 2 07/02/2022 Chapter 1 07/02/2022