Bệ Hạ, xin đừng giết thần nữa!

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  69/??
  Năm phát hành:
  2021
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Đó là sự kết thúc của một ngày hè đầy nắng. Dưới bàn tay của bạo chúa, cha, mẹ, anh trai và tôi đã phải chịu máy chém cổ. Và khi tôi mở mắt ra,thì lại là sinh nhật thứ 12 của tôi. Trước khi vị Hoàng đế trẻ 13 tuổi trở thành một bạo chúa tàn bạo, tôi phải nghĩ cách để trở thành một hầu cận bên cạnh người đàn ông đó. "Em là phù dâu của anh, nên anh sẽ phải đi theo em." "Ta không có thứ gì cho em cả.Và ta cũng không coi em là vật sở hữu." Để có thể sống sót và cứu lấy gia đình mình, tôi phải Luôn ở trong tầm mắt của tên bạo chúa không tin vào nhân loại kia. Chỉ khi đó tôi mới có thể sống. Nhưng con quái vật khủng khiếp đó đang bắt đầu thay đổi. "Ta sẽ dành lại những thứ mà ta đã mất trong tay.Vì vậy, xin đừng tự làm tổn thương mình khi chưa được phép của ta”

  Thể loại:
  Ngôn Tình Romance Truyện Màu Cổ Đại Manhwa
  Cập nhật
  28/01/2022

Danh sách chương

Chapter 63 09/02/2022 Chapter 62 31/01/2022 Chapter 61 28/01/2022 Chapter 60 28/01/2022 Chapter 59 28/01/2022 Chapter 58 28/01/2022 Chapter 57 28/01/2022 Chapter 56.2 28/01/2022 Chapter 56.1 28/01/2022 Chapter 55.2 28/01/2022 Chapter 55.1 28/01/2022 Chapter 54.2 28/01/2022 Chapter 54.1 28/01/2022 Chapter 53.2 28/01/2022 Chapter 53.1 28/01/2022 Chapter 52.2 28/01/2022 Chapter 52.1 28/01/2022 Chapter 51.2 28/01/2022 Chapter 51.1 28/01/2022 Chapter 50 28/01/2022 Chapter 49 28/01/2022 Chapter 48 28/01/2022 Chapter 47 28/01/2022 Chapter 46 28/01/2022 Chapter 45 28/01/2022 Chapter 44 28/01/2022 Chapter 43 28/01/2022 Chapter 42: [SS2] 28/01/2022 Chapter 41 28/01/2022 Chapter 40 28/01/2022 Chapter 39 28/01/2022 Chapter 38 28/01/2022 Chapter 37 28/01/2022 Chapter 36 28/01/2022 Chapter 35 28/01/2022 Chapter 34 28/01/2022 Chapter 33 28/01/2022 Chapter 32 28/01/2022 Chapter 31 28/01/2022 Chapter 30 28/01/2022 Chapter 29 28/01/2022 Chapter 28 28/01/2022 Chapter 27 28/01/2022 Chapter 26 28/01/2022 Chapter 25 28/01/2022 Chapter 24 28/01/2022 Chapter 23 28/01/2022 Chapter 22 28/01/2022 Chapter 21 28/01/2022 Chapter 20 28/01/2022 Chapter 19 28/01/2022 Chapter 18 28/01/2022 Chapter 17 28/01/2022 Chapter 16 28/01/2022 Chapter 15 28/01/2022 Chapter 14 28/01/2022 Chapter 13 28/01/2022 Chapter 12 28/01/2022 Chapter 11 28/01/2022 Chapter 10 28/01/2022 Chapter 9 28/01/2022 Chapter 8 28/01/2022 Chapter 7 28/01/2022 Chapter 6 28/01/2022 Chapter 5 28/01/2022 Chapter 4 28/01/2022 Chapter 3 28/01/2022 Chapter 2 28/01/2022 Chapter 1 28/01/2022