Bạo Sủng Tiểu Manh Phi

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  119/??
  Năm phát hành:
  2021
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Đặc công Thủy Vân Thiên ngoài ý muốn xuyên qua một thế giới khác, biết bản thân không chỉ biến thành Thánh nữ Thủy Vân Động, mà còn trong thân thể tiểu Loli trong ba năm? Chỉ có tiến cung mới tìm được đường sống? Chịu thôi, chỉ có thể gả cho tên Thái tử “Lão nam nhân” kia!
  Bắc Minh Uyên: Giỏi lắm, ngươi dám nói ta già! Xem ta thu thập ngươi thế nào!

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Truyện Màu Cổ Đại
  Cập nhật
  13/01/2022

Danh sách chương

Chapter 118 14/03/2022 Chapter 117 07/03/2022 Chapter 116 02/03/2022 Chapter 115 22/02/2022 Chapter 114 21/02/2022 Chapter 113 18/02/2022 Chapter 112 16/02/2022 Chapter 111 15/02/2022 Chapter 110 31/01/2022 Chapter 109 27/01/2022 Chapter 108 25/01/2022 Chapter 107 24/01/2022 Chapter 106 16/01/2022 Chapter 105 13/01/2022 Chapter 104 13/01/2022 Chapter 103 13/01/2022 Chapter 102 13/01/2022 Chapter 101 13/01/2022 Chapter 100 13/01/2022 Chapter 99 13/01/2022 Chapter 98 13/01/2022 Chapter 97 13/01/2022 Chapter 96 13/01/2022 Chapter 95 13/01/2022 Chapter 94 13/01/2022 Chapter 93 13/01/2022 Chapter 92 13/01/2022 Chapter 91 13/01/2022 Chapter 90 13/01/2022 Chapter 89 13/01/2022 Chapter 88 13/01/2022 Chapter 87 13/01/2022 Chapter 86 13/01/2022 Chapter 85 13/01/2022 Chapter 84 13/01/2022 Chapter 83 13/01/2022 Chapter 82 13/01/2022 Chapter 81 13/01/2022 Chapter 80 13/01/2022 Chapter 79 13/01/2022 Chapter 78 13/01/2022 Chapter 77 13/01/2022 Chapter 76 13/01/2022 Chapter 75 13/01/2022 Chapter 74 13/01/2022 Chapter 73 13/01/2022 Chapter 72 13/01/2022 Chapter 71 13/01/2022 Chapter 70 13/01/2022 Chapter 69 13/01/2022 Chapter 68 13/01/2022 Chapter 67 13/01/2022 Chapter 66 13/01/2022 Chapter 65 13/01/2022 Chapter 64 13/01/2022 Chapter 63 13/01/2022 Chapter 62 13/01/2022 Chapter 61 13/01/2022 Chapter 60 13/01/2022 Chapter 59 13/01/2022 Chapter 58 13/01/2022 Chapter 57 13/01/2022 Chapter 56 13/01/2022 Chapter 55 13/01/2022 Chapter 54 13/01/2022 Chapter 53 13/01/2022 Chapter 52 13/01/2022 Chapter 51 13/01/2022 Chapter 50 13/01/2022 Chapter 49 13/01/2022 Chapter 48 13/01/2022 Chapter 47 13/01/2022 Chapter 46 13/01/2022 Chapter 45 13/01/2022 Chapter 44 13/01/2022 Chapter 43 13/01/2022 Chapter 42 13/01/2022 Chapter 41 13/01/2022 Chapter 40 13/01/2022 Chapter 39 13/01/2022 Chapter 38 13/01/2022 Chapter 37 13/01/2022 Chapter 36 13/01/2022 Chapter 35 13/01/2022 Chapter 34 13/01/2022 Chapter 33 13/01/2022 Chapter 32 13/01/2022 Chapter 31 13/01/2022 Chapter 30 13/01/2022 Chapter 29 13/01/2022 Chapter 28 13/01/2022 Chapter 27 13/01/2022 Chapter 26 13/01/2022 Chapter 25 13/01/2022 Chapter 24 13/01/2022 Chapter 23 13/01/2022 Chapter 22 13/01/2022 Chapter 21 13/01/2022 Chapter 20 13/01/2022 Chapter 19 13/01/2022 Chapter 18 13/01/2022 Chapter 17 13/01/2022 Chapter 16 13/01/2022 Chapter 15 13/01/2022 Chapter 14 13/01/2022 Chapter 13 13/01/2022 Chapter 12 13/01/2022 Chapter 11 13/01/2022 Chapter 10 13/01/2022 Chapter 9 13/01/2022 Chapter 8 13/01/2022 Chapter 7 13/01/2022 Chapter 6 13/01/2022 Chapter 5 13/01/2022 Chapter 4 13/01/2022 Chapter 3 13/01/2022 Chapter 2 13/01/2022 Chapter 1 13/01/2022 Chapter 0 13/01/2022