Bạo Quân Thử Yêu: Yêu Hậu Như Thử Đa Kiều

 • Tên khác
  Bạo Quân Học Cách Yêu

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  110/110
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Liễu Như Sương, lúc nhỏ bị phụ thân và đương gia chủ mẫu hợp mưu hãm hại, mười năm sau lại dẫn tổ chức sát thủ “Huyết Yến” nổi tiếng lừng lẫy của tôn chủ tối cao trở về để lập mưu báo thù, nhưng đột nhiên bị bạo quân Hàn Mặc Trạch của nước nào đó dây dưa không ngừng, vậy cuộc báo thù của nàng ta có thể thuận lợi mà tiến hành không, và với vị bạo quân này có mở ra một câu chuyện làm chấn động lòng người hay không?

  Thể loại:
  Comedy Manhua Ngôn Tình Romance Truyện Màu Cổ Đại
  Cập nhật
  05/12/2021

Danh sách chương

Chapter 63: - Chap cuối 05/12/2021 Chapter 62.2 05/12/2021 Chapter 62.1 05/12/2021 Chapter 61.2 05/12/2021 Chapter 61.1 05/12/2021 Chapter 60.2 05/12/2021 Chapter 60.1 05/12/2021 Chapter 59.2 05/12/2021 Chapter 59.1 05/12/2021 Chapter 58.2 05/12/2021 Chapter 58.1 05/12/2021 Chapter 57.2 05/12/2021 Chapter 57.1 05/12/2021 Chapter 56.2 05/12/2021 Chapter 56.1 05/12/2021 Chapter 55.2 05/12/2021 Chapter 55.1 05/12/2021 Chapter 54.2 05/12/2021 Chapter 54.1 05/12/2021 Chapter 53.2 05/12/2021 Chapter 53.1 05/12/2021 Chapter 52.2 05/12/2021 Chapter 52.1 05/12/2021 Chapter 51.2 05/12/2021 Chapter 51.1 05/12/2021 Chapter 50.2 05/12/2021 Chapter 50.1 05/12/2021 Chapter 49.2 05/12/2021 Chapter 49.1 05/12/2021 Chapter 48.2 05/12/2021 Chapter 48.1 05/12/2021 Chapter 47.2 05/12/2021 Chapter 47.1 05/12/2021 Chapter 46.2 05/12/2021 Chapter 46.1 05/12/2021 Chapter 45.2 05/12/2021 Chapter 45.1 05/12/2021 Chapter 44.2 05/12/2021 Chapter 44.1 05/12/2021 Chapter 43.2 05/12/2021 Chapter 43.1 05/12/2021 Chapter 42.2 05/12/2021 Chapter 42.1 05/12/2021 Chapter 41.2 05/12/2021 Chapter 41.1 05/12/2021 Chapter 40.2 05/12/2021 Chapter 40.1 05/12/2021 Chapter 39.2 05/12/2021 Chapter 39.1 05/12/2021 Chapter 38.2 05/12/2021 Chapter 38.1 05/12/2021 Chapter 37.2 05/12/2021 Chapter 37.1 05/12/2021 Chapter 36.2 05/12/2021 Chapter 36.1 05/12/2021 Chapter 35.2 05/12/2021 Chapter 35.1 05/12/2021 Chapter 34.2 05/12/2021 Chapter 34.1 05/12/2021 Chapter 33.2 05/12/2021 Chapter 33.1 05/12/2021 Chapter 32.2 05/12/2021 Chapter 32.1 05/12/2021 Chapter 31.2 05/12/2021 Chapter 31.1 05/12/2021 Chapter 30.2 05/12/2021 Chapter 30.1 05/12/2021 Chapter 29.2 05/12/2021 Chapter 29.1 05/12/2021 Chapter 28.2 05/12/2021 Chapter 28.1 05/12/2021 Chapter 27.2 05/12/2021 Chapter 27.1 05/12/2021 Chapter 26.2 05/12/2021 Chapter 26.1 05/12/2021 Chapter 25.2 05/12/2021 Chapter 25.1 05/12/2021 Chapter 24.2 05/12/2021 Chapter 24.1 05/12/2021 Chapter 23.2 05/12/2021 Chapter 23.1 05/12/2021 Chapter 22.2 05/12/2021 Chapter 22.1 05/12/2021 Chapter 21.2 05/12/2021 Chapter 21.1 05/12/2021 Chapter 20.2 05/12/2021 Chapter 20.1 05/12/2021 Chapter 19.2 05/12/2021 Chapter 19.1 05/12/2021 Chapter 18.2 05/12/2021 Chapter 18.1 05/12/2021 Chapter 17.2 05/12/2021 Chapter 17.1 05/12/2021 Chapter 16.5 05/12/2021 Chapter 16 05/12/2021 Chapter 15 05/12/2021 Chapter 14 05/12/2021 Chapter 13 05/12/2021 Chapter 12 05/12/2021 Chapter 11 05/12/2021 Chapter 10 05/12/2021 Chapter 9: - Ta còn không chế ngự được nàng sao? Hoàng hậu của ta! 05/12/2021 Chapter 8: - Hậu quả của việc cưỡng hôn 05/12/2021 Chapter 7: - Vì sao lại theo dõi ta? 05/12/2021 Chapter 6: - Có chút thú vị 05/12/2021 Chapter 5 05/12/2021 Chapter 4 05/12/2021 Chapter 3 05/12/2021 Chapter 2 05/12/2021 Chapter 1 05/12/2021