Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

 • Tác giả
  Thất Hỉ Hoàn Tử

  Trạng thái:
  Hoàn thành
  Số chương
  274/274
  Năm phát hành:
  2016
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  "Không được động vào mẹ bọn tôi!". Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi! “Quân ăn cướp, mau ra đây!” Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào... :v

  Thể loại:
  Comedy Drama Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu
  Cập nhật
  04/12/2021

Danh sách chương

Chapter 274 04/12/2021 Chapter 273 04/12/2021 Chapter 272 04/12/2021 Chapter 271 04/12/2021 Chapter 270 04/12/2021 Chapter 269 04/12/2021 Chapter 268 04/12/2021 Chapter 267 04/12/2021 Chapter 266 04/12/2021 Chapter 265 04/12/2021 Chapter 264 04/12/2021 Chapter 263 04/12/2021 Chapter 262 04/12/2021 Chapter 261 04/12/2021 Chapter 260 04/12/2021 Chapter 259 04/12/2021 Chapter 258 04/12/2021 Chapter 257 04/12/2021 Chapter 256 04/12/2021 Chapter 255 04/12/2021 Chapter 254 04/12/2021 Chapter 253 04/12/2021 Chapter 252 04/12/2021 Chapter 251 04/12/2021 Chapter 250 04/12/2021 Chapter 249 04/12/2021 Chapter 248 04/12/2021 Chapter 247 04/12/2021 Chapter 246 04/12/2021 Chapter 245 04/12/2021 Chapter 244 04/12/2021 Chapter 243 04/12/2021 Chapter 242 04/12/2021 Chapter 241 04/12/2021 Chapter 240 04/12/2021 Chapter 239 04/12/2021 Chapter 238 04/12/2021 Chapter 237 04/12/2021 Chapter 236 04/12/2021 Chapter 235 04/12/2021 Chapter 234 04/12/2021 Chapter 233 04/12/2021 Chapter 232 04/12/2021 Chapter 231 04/12/2021 Chapter 230 04/12/2021 Chapter 229 04/12/2021 Chapter 228 04/12/2021 Chapter 227 04/12/2021 Chapter 226 04/12/2021 Chapter 225 04/12/2021 Chapter 224 04/12/2021 Chapter 223 04/12/2021 Chapter 222 04/12/2021 Chapter 221 04/12/2021 Chapter 220 04/12/2021 Chapter 219 04/12/2021 Chapter 218 04/12/2021 Chapter 217 04/12/2021 Chapter 216 04/12/2021 Chapter 215 04/12/2021 Chapter 214 04/12/2021 Chapter 213 04/12/2021 Chapter 212 04/12/2021 Chapter 211 04/12/2021 Chapter 210 04/12/2021 Chapter 209 04/12/2021 Chapter 208 04/12/2021 Chapter 207 04/12/2021 Chapter 206 04/12/2021 Chapter 205 04/12/2021 Chapter 204 04/12/2021 Chapter 203 04/12/2021 Chapter 202 04/12/2021 Chapter 201 04/12/2021 Chapter 200 04/12/2021 Chapter 199 04/12/2021 Chapter 198 04/12/2021 Chapter 197 04/12/2021 Chapter 196 04/12/2021 Chapter 195 04/12/2021 Chapter 194 04/12/2021 Chapter 193 04/12/2021 Chapter 192 04/12/2021 Chapter 191 04/12/2021 Chapter 190 04/12/2021 Chapter 189 04/12/2021 Chapter 188 04/12/2021 Chapter 187 04/12/2021 Chapter 186 04/12/2021 Chapter 185 04/12/2021 Chapter 184 04/12/2021 Chapter 183 04/12/2021 Chapter 182 04/12/2021 Chapter 180 04/12/2021 Chapter 179 04/12/2021 Chapter 178 04/12/2021 Chapter 177 04/12/2021 Chapter 176 04/12/2021 Chapter 175 04/12/2021 Chapter 174 04/12/2021 Chapter 173 04/12/2021 Chapter 172 04/12/2021 Chapter 171 04/12/2021 Chapter 170 04/12/2021 Chapter 169 04/12/2021 Chapter 168 04/12/2021 Chapter 167 04/12/2021 Chapter 166 04/12/2021 Chapter 165 04/12/2021 Chapter 164 04/12/2021 Chapter 163 04/12/2021 Chapter 162 04/12/2021 Chapter 161 04/12/2021 Chapter 160 04/12/2021 Chapter 159 04/12/2021 Chapter 158 04/12/2021 Chapter 157 04/12/2021 Chapter 156 04/12/2021 Chapter 155 04/12/2021 Chapter 154 04/12/2021 Chapter 153 04/12/2021 Chapter 152 04/12/2021 Chapter 151 04/12/2021 Chapter 150 04/12/2021 Chapter 149 04/12/2021 Chapter 148 04/12/2021 Chapter 147 04/12/2021 Chapter 146 04/12/2021 Chapter 145 04/12/2021 Chapter 144 04/12/2021 Chapter 143 04/12/2021 Chapter 142 04/12/2021 Chapter 141 04/12/2021 Chapter 140 04/12/2021 Chapter 139 04/12/2021 Chapter 138 04/12/2021 Chapter 137 04/12/2021 Chapter 136 04/12/2021 Chapter 135 04/12/2021 Chapter 134 04/12/2021 Chapter 133 04/12/2021 Chapter 132 04/12/2021 Chapter 131 04/12/2021 Chapter 130 04/12/2021 Chapter 129 04/12/2021 Chapter 128 04/12/2021 Chapter 127 04/12/2021 Chapter 126 04/12/2021 Chapter 125 04/12/2021 Chapter 124 04/12/2021 Chapter 123 04/12/2021 Chapter 122 04/12/2021 Chapter 121 04/12/2021 Chapter 120 04/12/2021 Chapter 119 04/12/2021 Chapter 118 04/12/2021 Chapter 117 04/12/2021 Chapter 116 04/12/2021 Chapter 115 04/12/2021 Chapter 114 04/12/2021 Chapter 113 04/12/2021 Chapter 112 04/12/2021 Chapter 111 04/12/2021 Chapter 110 04/12/2021 Chapter 109 04/12/2021 Chapter 108 04/12/2021 Chapter 107 04/12/2021 Chapter 106 04/12/2021 Chapter 105 04/12/2021 Chapter 104 04/12/2021 Chapter 103 04/12/2021 Chapter 102 04/12/2021 Chapter 101 04/12/2021 Chapter 100 04/12/2021 Chapter 99 04/12/2021 Chapter 98 04/12/2021 Chapter 97 04/12/2021 Chapter 96 04/12/2021 Chapter 95 04/12/2021 Chapter 94 04/12/2021 Chapter 93 04/12/2021 Chapter 92 04/12/2021 Chapter 91 04/12/2021 Chapter 90 04/12/2021 Chapter 89 04/12/2021 Chapter 88 04/12/2021 Chapter 87 04/12/2021 Chapter 86 04/12/2021 Chapter 85 04/12/2021 Chapter 84 04/12/2021 Chapter 83 04/12/2021 Chapter 82 04/12/2021 Chapter 81 04/12/2021 Chapter 80 04/12/2021 Chapter 79 04/12/2021 Chapter 78 04/12/2021 Chapter 77 04/12/2021 Chapter 76 04/12/2021 Chapter 75 04/12/2021 Chapter 74 04/12/2021 Chapter 73 04/12/2021 Chapter 72 04/12/2021 Chapter 71 04/12/2021 Chapter 70 04/12/2021 Chapter 69 04/12/2021 Chapter 68 04/12/2021 Chapter 67 04/12/2021 Chapter 66 04/12/2021 Chapter 65 04/12/2021 Chapter 64 04/12/2021 Chapter 63 04/12/2021 Chapter 62 04/12/2021 Chapter 61 04/12/2021 Chapter 60 04/12/2021 Chapter 59 04/12/2021 Chapter 58 04/12/2021 Chapter 57 04/12/2021 Chapter 56 04/12/2021 Chapter 55 04/12/2021 Chapter 54 04/12/2021 Chapter 53 04/12/2021 Chapter 52 04/12/2021 Chapter 51 04/12/2021 Chapter 50 04/12/2021 Chapter 49 04/12/2021 Chapter 48 04/12/2021 Chapter 47 04/12/2021 Chapter 46 04/12/2021 Chapter 45 04/12/2021 Chapter 44 04/12/2021 Chapter 43 04/12/2021 Chapter 42 04/12/2021 Chapter 41 04/12/2021 Chapter 40 04/12/2021 Chapter 39 04/12/2021 Chapter 38 04/12/2021 Chapter 37 04/12/2021 Chapter 36 04/12/2021 Chapter 35 04/12/2021 Chapter 34 04/12/2021 Chapter 33 04/12/2021 Chapter 32 04/12/2021 Chapter 31 04/12/2021 Chapter 30 04/12/2021 Chapter 29 04/12/2021 Chapter 28 04/12/2021 Chapter 27 04/12/2021 Chapter 26 04/12/2021 Chapter 25 04/12/2021 Chapter 24 04/12/2021 Chapter 23 04/12/2021 Chapter 22 04/12/2021 Chapter 21 04/12/2021 Chapter 20 04/12/2021 Chapter 19 04/12/2021 Chapter 18 04/12/2021 Chapter 17 04/12/2021 Chapter 16 04/12/2021 Chapter 15 04/12/2021 Chapter 14 04/12/2021 Chapter 13 04/12/2021 Chapter 12 04/12/2021 Chapter 11 04/12/2021 Chapter 10 04/12/2021 Chapter 9 04/12/2021 Chapter 8 04/12/2021 Chapter 7 04/12/2021 Chapter 6 04/12/2021 Chapter 5 04/12/2021 Chapter 4 04/12/2021 Chapter 3 04/12/2021 Chapter 2 04/12/2021 Chapter 1 04/12/2021