Ác Nữ Vi Đế

 • Trạng thái:
  Đang ra
  Số chương
  94/??
  Năm phát hành:
  2020
  Quốc gia:
  Ngôn Tình
  Tóm tắt:
  Nữ chiến thần tướng ngậm oan mà chết! Trả thù và dùng bạo khắc bạo! Phải làm phú bà, phải có hậu cung!

  Thể loại:
  Manhua Ngôn Tình Romance Shoujo Truyện Màu Cổ Đại
  Cập nhật
  18/12/2021

Danh sách chương

Chapter 123 14/01/2022 Chapter 122 14/01/2022 Chapter 121 14/01/2022 Chapter 120 14/01/2022 Chapter 119 14/01/2022 Chapter 118 24/12/2021 Chapter 117 24/12/2021 Chapter 116 22/12/2021 Chapter 115.5 18/12/2021 Chapter 115 18/12/2021 Chapter 114 18/12/2021 Chapter 113 18/12/2021 Chapter 112 18/12/2021 Chapter 111.2 18/12/2021 Chapter 111.1 18/12/2021 Chapter 110.2 18/12/2021 Chapter 110.1 18/12/2021 Chapter 109.2 18/12/2021 Chapter 109.1 18/12/2021 Chapter 108.2 18/12/2021 Chapter 99.2 18/12/2021 Chapter 99.1 18/12/2021 Chapter 98.2 18/12/2021 Chapter 98.1 18/12/2021 Chapter 92.2 18/12/2021 Chapter 92.1 18/12/2021 Chapter 91.2 18/12/2021 Chapter 91.1 18/12/2021 Chapter 90.2 18/12/2021 Chapter 90.1 18/12/2021 Chapter 84.2 18/12/2021 Chapter 84.1 18/12/2021 Chapter 83.2 18/12/2021 Chapter 83.1 18/12/2021 Chapter 82.2 18/12/2021 Chapter 82.1 18/12/2021 Chapter 81.2 18/12/2021 Chapter 81.1 18/12/2021 Chapter 80.2 18/12/2021 Chapter 80.1 18/12/2021 Chapter 79.2 18/12/2021 Chapter 79.1 18/12/2021 Chapter 78.2 18/12/2021 Chapter 78.1 18/12/2021 Chapter 77 18/12/2021 Chapter 70 18/12/2021 Chapter 69 18/12/2021 Chapter 68 18/12/2021 Chapter 67 18/12/2021 Chapter 66 18/12/2021 Chapter 65 18/12/2021 Chapter 64 18/12/2021 Chapter 63 18/12/2021 Chapter 62 18/12/2021 Chapter 50 18/12/2021 Chapter 49 18/12/2021 Chapter 48 18/12/2021 Chapter 47 18/12/2021 Chapter 46 18/12/2021 Chapter 45 18/12/2021 Chapter 35 18/12/2021 Chapter 34 18/12/2021 Chapter 33 18/12/2021 Chapter 32 18/12/2021 Chapter 31 18/12/2021 Chapter 30 18/12/2021 Chapter 29 18/12/2021 Chapter 27: 28 18/12/2021 Chapter 26 18/12/2021 Chapter 25 18/12/2021 Chapter 24 18/12/2021 Chapter 23 18/12/2021 Chapter 22 18/12/2021 Chapter 21 18/12/2021 Chapter 20 18/12/2021 Chapter 19 18/12/2021 Chapter 18 18/12/2021 Chapter 17 18/12/2021 Chapter 16 18/12/2021 Chapter 15 18/12/2021 Chapter 14 18/12/2021 Chapter 13 18/12/2021 Chapter 12 18/12/2021 Chapter 11 18/12/2021 Chapter 10 18/12/2021 Chapter 9: - Trúng số độc đắc 18/12/2021 Chapter 8: - Ngươi đánh ta lần nữa xem? 18/12/2021 Chapter 7: - Không được bị thao túng trên mái nhà 18/12/2021 Chapter 6: - Chết tiệt, nụ hôn đầu tiên mất rồi! 18/12/2021 Chapter 5: - Vẫn còn tâm tình dạo lầu xanh? 18/12/2021 Chapter 4 18/12/2021 Chapter 3: - Động Phòng Không? 18/12/2021 Chapter 2 18/12/2021 Chapter 1 18/12/2021